ACIDUM CLODRONICUM

DCI: ACIDUM CLODRONICUM

 

I. INDICAŢII TERAPEUTICE:

 

Administrare orală:

 1. Tratamentul hipercalcemiei datorate patologiei maligne,
 2. Tratamentul metastazelor osoase osteolitice datorate patologiei maligne.

   

  Administrare în perfuzie i.v.:

  • Tratamentul hipercalcemiei datorate patologiei maligne.

   

  II. DOZE şi MOD DE ADMINISTRARE:

   

  Pentru administrare orală:

   

  Doza zilnică recomandată este de 1600 mg clodronat disodic/zi în priză unică. Dacă este necesar doza se poate creşte, ceea ce depăşeşte 1600 mg fiind

   

  recomandat a se administra separat (ca o a doua doză).

  Deoarece clodronatul disodic este eliminat în principal pe cale renală, trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţii cu insuficienţă renală, se recomandă ca dozajul să fie redus după cum urmează:

  ________________________________________________________

   

  | Gradul de

  |

  Clearance-ul

  |

  Doze

  |

  | insuficienţă |

  creatininei

  |

   

  |

  | renală

  |

  ml/min

  |

   

  |

  |______________|________________|________________________|

  | Uşoară

  | 50 – 80 ml/min |

  1600 mg pe zi (nu este |

  |

  |

  |

  recomandată reducerea

  |

  |

  |

  |

  dozelor)

  |

  |______________|________________|________________________|

  | Moderată | 30 – 50 ml/min | 1200 mg/zi | |______________|________________|________________________|

   

  | Severă    | < 30 ml/min    | 800 mg/zi    |

  |______________|________________|________________________|

   

  Pentru administrare în perfuzie i.v.:

 3. 300 mg clodronat disodic/zi diluat în 500 ml sol. perfuzabilă (NaCl 0.9% sau soluţie perfuzabilă de glucoză 5%), perfuzie i.v. cel puţin 2 ore câteva zile consecutive până la normalizarea calcemiei (de obicei 5 zile, nu mai mult de 7 zile).

   

 4. la pacienţii cu insuficienţă renală, se recomandă ca dozajul să fie redus după cum urmează:

   

  ___________________________________________

  | Gradul    | Clearance-ul | Micşorarea |

  | insuficienţei | creatininei    | dozei,    |

   

  | renale | ml/min | cu (%) | |_______________|______________|____________|

   

  | Uşoară    | 50 – 80    | 25    |

  |_______________|______________|____________|

  | Moderată    | 12 – 50    | 25 – 50    |

  |_______________|______________|____________|

  | Severă    | < 12    | 50    |

  |_______________|______________|____________|

   

  III. CONTRAINDICAŢII:

 5. Hipersensibilitatea cunoscută la bifosfonaţi

   

 6. Hipocalcemia
 7. Pacienţi trataţi cu bifosfonaţi la care s-a raportat osteonecroza

   

  IV. PRESCRIPTORI: Iniţierea se face de către medicii din specialităţile
  oncologie medicală sau hematologie, după caz. Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog sau hematolog, după caz sau pe baza scrisorii medicale de către medicii de familie desemnaţi.