ACIDUM IBANDRONICUM

DCI: ACIDUM IBANDRONICUM

 

I. Indicaţii:

– ACIDUM IBANDRONICUM COMPR. FILM. 50 mg.

Prevenţia afectării osoase (fracturi patologice, complicaţii osoase care necesită radioterapie sau intervenţii chirurgicale) la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase.

 

– ACIDUM IBANDRONICUM conc. pt. sol. perf. 6 mg/6 ml.

Prevenţia afectării osoase (fracturi patologice, complicaţii osoase care necesită radioterapie sau intervenţii chirurgicale) la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase.

 

Tratamentul hipercalcemiei induse de tumoră cu sau fără metastaze osoase.

 

 1. Doze şi mod de administrare:

   

 2. 6 mg. în perfuzie de 250/500 ml. (NaCl 0,9% sau ser glucozat 0,5%) în 15 min.
 3. 50 mg p.o. zilnic.

  Dozele administrate trebuiesc corelate cu nivelul calciului plasmatic.

  Administrarea se efectuează la intervale de 4 săptămâni.

  La pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance al creatininei < 30 ml/min) se reduce doza la 2 mg/h în volum de 500 ml.

   

 4. Contraindicaţii:

  – Hipocalcemia;

  – la pacienţii trataţi cu bisfosfonaţi la care s-a raportat osteonecroză (mai ales la

  nivelul maxilarelor).

   

  #M6

  IV. Prescriptori:

  Iniţierea se face de către medicii din specialităţile oncologie medicală sau hematologie, după caz. Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog sau hematolog, după caz sau pe baza scrisorii medicale de către medicii de familie desemnaţi

octombrie 8, 2017