Afliberceptum

DCI: Afliberceptum

 

 

 1. Definiţia afecţiunii – Cancer colorectal metastatic

   

  Tratamentul cu Afliberceptum este indicat în tratamentul pacienţilor adulţi cu cancer colorectal metastatic (CCRm): în asociere cu chimioterapia cu

  irinotecan/5- fluorouracil/acid folinic (FOLFIRI) la adulții cu CCRm rezistent sau care a progresat după o schemă de tratament pe bază de oxaliplatină.

   

  Stadializare – Cancer colorectal metastatic – stadiul IV conform clasificării TNM

   

   

 2. Criterii de includere:

   

   

  1.    diagnostic    de    adenocarcinom    la    nivelul    colonului    sau    rectului

  (determinat histologic sau citologic),

 3. boală metastatică care nu poate beneficia de un tratament potential curativ (chirurgical)
 4. pacienți care au urmat un singur regim chimioterapic (pe bază de oxaliplatină) pentru patologia metastatică, în timpul sau în urma căruia s-a înregistrat progresia bolii;.pacienți trataţi anterior cu chimioterapie adjuvantă pe bază de oxaliplatină şi care au prezentat evoluţie a bolii în timpul sau în decursul a 6 luni de la finalizarea chimioterapiei adjuvante,

   

   

 5. Criterii de excludere:

   

   

  1.. tratament anterior cu irinotecan,

 6. intervenția chirurgicală majora în ultimele 28 de zile
 7. vârsta sub 18 ani,
 8. metastaze cerebrale,
 9. infarct miocardic, angină pectorală severă/instabilă, grefă coronariană periferică/by-pass coronarian, AVC, atac ischemic tranzitor, ICC clasa III sau IV NYHA, în ultimele 6 luni,
 10. infecție HIV/SIDA,
 11. proteinurie > 500mg/24h,
 12. hipertensiune necontrolată (grad ≥ 2 conform NCI CTCAE v.3),
 13. hemoragie severă,
 14. tromboză venoasă profundă sau evenimente tromboembolice în ultima lună necontrolate terapeutic,
 15. coagulopatie (INR >1,5 în lipsa terapiei cu antagonist de vitamină K),
 16. pacienți care urmează tratament anticoagulant cu doze variabile de w arfarină

  și/sau INR>3.

  13. răni greu vindecabile sau fracturi neconsolidate

   

 17. deficit de dihidropirimidin dehidrogenază (DPD),
 18. afecțiuni ale intestinului subțire sau colonului (enteropatie, diaree cronică, obstrucție intestinală),

   

 19. funcția deficitară a măduvei spinării: neutrofile<1,5 x 109/L, trombocite < 100 x

  109/L, hemoglobină<9,0 g/dL,

   

 20. creatinină serică >1,5 x LSN (limita superioară a valorii normale); clearance-ul creatininei< 60 ml/min (pentru valoarea creatininei 1,0-1,5 x LSN),
 21. probe hepatice: bilirubină totală >1,5 x LSN pentru pacienții fără metastaze, transaminaze și fosfataza alcalină >3 x LSN dacă nu prezintă metastaze (>5 x LSN dacă există metastaze), sindrom Gilbert,
 22. sarcină, alăptare,
 23. tratament cu agenți anticonvulsivanți inductori CYP3A4 (fenitoină, fenobarbital, carbamazepină) care nu a fost întrerupt după 7 zile,.

   

   

  Atenţionări:

   

  Au fost raportate:

 24. risc crescut de hemoragie (inclusiv evenimente hemoragice severe, uneori letale),
 25. perforație GI (gastrointestinală) cu risc letal,
 26. formarea de fistule cu localizare GI şi non-GI,
 27. risc crescut de HTA grad 3-4,
 28. evenimente trombotice arteriale (ETA),
 29. evenimente tromboembolice venoase (ETV, embolie pulmonară),
 30. proteinurie severă, sindrom nefrotic și microangiopatie trombotică,
 31. neutropenie și complicații (neutropenie febrile sau infecție neutropenică),
 32. diaree severă,
 33. reacții de hipersensibilitate severă (bronhospasm, dispnee, angioedem și anafilaxie),
 34. potențial de compromitere a cicatrizării plăgilor (dehiscenţă a leziunilor, scurgeri la nivelul liniei de anastomoză), Se va opri administrarea acestui medicament cu cel puţin 4 săptămâni înainte de data planificată pentru intervenţia chirurgicală şi nu se va relua cel putin 4 saptamani dupa interventia chirurgicala majora, pana la vindecarea completă a plagii.
 35. osteonecroză de maxilar,
 36. sindrom de encefalopatie posterioară reversibilă (SEPR),

   

  Contraindicaţii: Hipersensibilitate la aflibercept sau la oricare dintre excipienţii.

   

   

  IV.    Tratament: Doza recomandată şi mod de administrare:

   

   

  Doza recomandată de aflibercept este de 4 mg/kg, administrată sub formă de perfuzie intravenoasă cu durata de 1 oră, urmată de schema de tratament FOLFIRI. Acesta este considerat un ciclu de tratament.

   

  Schema de tratament FOLFIRI care trebuie utilizată este:

 37. irinotecan 180 mg/m2 în perfuzie iv cu durata de 90 minute
 38. acid folinic (amestec racemic) 400 mg/m² în perfuzie iv cu durata de 2 ore, administrate în acelaşi timp în ziua 1, utilizând o linie de perfuzie în „Y”,
 39. 5-fluorouracil (5-FU) 400 mg/m² în bolus iv,
 40. 5-FU în doză de 2400 mg/m² perfuzie iv continuă cu durata de 46 de ore. Ciclul de tratament se repetă la intervale de 2 săptămâni.

   

  Pacienţii vârstnici (≥65 ani): La persoanele vârstnice nu sunt necesare ajustări ale dozei.

   

  Insuficienţă renală: Nu există studii oficiale efectuate cu aflibercept la pacienţi cu insuficienţă renală. În insuficienţa renală uşoară până la moderată, datele clinice sugerează faptul că nu sunt necesare modificări ale dozei in iţiale. La pacienţii cu insuficienţă renală severă există date foarte limitate; prin urmare, aceşti pacienţi trebuie trataţi cu precauţie.

  Insuficiență hepatică: Nu există studii oficiale efectuate la pacienţi cu insuficienţă hepatică . În insuficienţa hepatică u şoară până la moderată, datele clinice sugerează că nu sunt necesare modificări ale dozei de aflibercept. La pacienţii cu insuficienţă hepatică severă nu există date privind administrarea afliberceptului.

   

  Modificări ale dozei

   

  Tratamentul trebuie întrerupt în caz de (la latitudinea medicului curant):

 41. hemoragie severă,
 42. perforație GI,
 43. formare de fistule,
 44. HTA necontrolată, crize hipertensive, encefalopatie hipertensivă,
 45. ETA (eveniment tromboembolic arterial),
 46. ETV (eveniment tromboembolic venos) grad 4 (inclusiv embolie pulmonară),
 47. sindrom nefrotic sau MAT (microangiopatie trombotică),
 48. reacții severe de hipersensibilitate,
 49. compromiterea cicatrizării plăgilor care necesită intervenție medicală,
 50. SEPR (cunoscut și ca sindrom de leucoencefalopatie posterioară reversibilă-SLPR).

   

  Întreruperea temporară a tratamentului se recomandă
  în următoarele situații:

   

 51. cu cel puțin 4 săptămâni înainte de o intervenție chirurgicală electivă
 52. neutropenie sau trombocitopenie – până când nr. neutrofilelor ≥1,5 x 109/l sau nr. trombocitelor ≥75 x 109/l.;
 53. neutropenie febrilă sau sepsis neutropenic – intreruperea tratamentului si ulterior

  reducerea dozei de irinotecan cu 15-20%; în caz de recurență se scade doza de 5-FU cu 20%; poate fi scazuta și doza de aflibercept la 2mg/kg,; poate fi utilizat factorul de stimulare a coloniilor granulocitare (G-CSF)

  4.    reacții de hipersensibilitate ușoare, moderate, severe – întreuperea tratamentului și utilizarea medicamentului adecvat,

 54. hipertensiune arterială- întreruperea tratamentului, reducerea dozei la 2mg/kg,
 55. proteinuria – întreruperea tratamentului până când proteinuria < 2 g pe 24 ore; ulterior se reduce doza,
 56. stomatită severă și sindrom eritrodistezic palmo-plantar – intreruperea si

   

  reducerea dozei de 5-FU cu 20%,

 57. diaree severă – reducerea dozei de irinotecan cu 15-20%; dacă reapare diareea, se reduc dozele de 5-FU cu 20%; se pot utiliza antidiareice și tratamentul poate fi întrerupt.

   

  Perioada de tratament: Tratamentul trebuie continuat până
  la progresia bolii sau
  apariția unei toxicități inacceptabile.

   

 58. Monitorizarea tratamentului

   

 59. imagistic – evaluarea prin ex CT / RMN;
 60. înainte de inițierea tratamentului și înaintea fiecărui ciclu – hemograma completă, funcția renală, proteinuria și creatinina serică;
 61. periodic sau ori de câte ori este clinic indicat pentru depistarea:

   

  • simptomelor de sângerare GI și alte tipuri de sângerări severe,

 62. disfuncției hepatice (AST, ALT, bilirubină),
 63. TA și EKG (interval QTc),
 64. fistulelor,
 65. evenimentelor venoase și arteriale embolice și trombotice,
 66. apariția reacțiilor de hipersensibilitate,
 67. depistarea simptomelor de diaree și deshidratare.

   

  VI.    Prescriptori

   

  Inițierea si continuarea tratamentului se face de către medicii din specialitatea oncologie medicală.