AGALSIDASUM BETA

DCI: AGALSIDASUM BETA

 1. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU INCLUDEREA ÎN TRATAMENTUL DE SUBSTITUŢIE ENZIMATICĂ

  1. Principalele manifestări din boala Fabry sunt:

 2. Renale: proteinurie, disfuncţii tubulare, insuficienţă renală cronică până la stadiul de uremie (decadele 4
  – 5);

   

 3. Cardiace: cardiomiopatie hipertrofică, aritmii, angor, infarct miocardic, insuficienţă cardiacă;
 4. Neurologice: acroparestezii, hipo sau anhidroză, intoleranţă la frig/căldură, accidente vasculare cerebrale
  ischemice;

   

 5. Gastrointestinale: crize dureroase abdominale, diaree, greţuri, vomă, saţietate precoce;

   

 6. ORL: hipoacuzie neurosenzorială progresivă, surditate unilaterală busc instalată, acufene, vertij; Pulmonare: tuse, disfuncţie ventilatorie obstructivă;

   

  Cutanate: angiokeratoame;

   

  Oculare: opacităţi corneene (cornea verticillata), cristalininene, modificări vascula retininene;

  Osoase: osteopenie, osteoporoză.

   

  2. Criterii de confirmare a diagnosticului de boală Fabry:

 7. subiecţi de sex masculin: nivel scăzut al activităţii α-galactozidazei A în plasma şi leucocite.
 8. subiecţi de sex feminin: nivel scăzut al activităţii α-galactozidazei
  A în plasmă şi leucocite şi/sau mutaţie la
  nivelul genei GLA ce codifică α-galactozidaza A.

  Sunt eligibili pentru includerea în tratamentul de substituţie enzimatică pacienţii cu diagnostic cert de boală

  Fabry.

   

   

  3. Indicaţiile terapiei de substituţie enzimatică în boala Fabry:

 9. bărbaţi (> 16 ani): după confirmarea diagnosticului de boală Fabry;

   

 10. băieţi: în prezenţa de manifestări semnificative* sau la asimptomatici, după vârsta de 10
  – 13 ani;
 11. subiecţi de sex feminin (toate vârstele): monitorizare; se instituie terapia în prezenţa de manifestări
  semnificative* sau dacă este documentată progresia afectărilor de organ.

   

  ————

  * manifestări semnificative sunt considerate: acroparestezii cronice rezistente la tratamentul convenţional, proteinurie persistentă peste 300 mg/24 ore, filtrare glomerulară scăzută sub 80 ml/min/1,73 mp, afectare cardiacă semnificativă clinic, accident vascular cerebral sau atacuri ischemice tranzitorii în antecedente, sau modificări ischemice cerebrale la RMN.

   

 12. Obiectivele terapiei de substituţie enzimatică: ameliorarea simptomatologiei şi prevenirea complicaţiilor tardive ale bolii Fabry.

   

 13. STABILIREA SCHEMEI DE TRATAMENT PRIN SUBSTITUţIE ENZIMATICĂ LA PACIENŢII CU BOALĂ FABRY

   

  Tratamentul se face cu medicamentul agalsidasum beta care se administrează în perfuzie intravenoasă lentă la fiecare 2 săptămâni (2 administrări pe lună), în doză de 1 mg/kg corp; rata de administrare la primele perfuzii nu trebuie să depăşească 15 mg agalsidasum beta/oră.

   

  Durata tratamentului de substituţie enzimatică este indefinită, în principiu, pe tot parcursul vieţii.

   


   

 14. CRITERII DE EXCLUDERE DIN TRATAMENTUL DE SUBSTITUŢIE ENZIMATICĂ

   

 15. Lipsa de complianţă la tratament sau la evaluarea periodică

   

 16. Reacţii adverse severe la medicament

   

  D. EVALUAREA ŞI MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU BOALA FABRY LA INIŢIEREA ŞI PE PARCURSUL TERAPIEI DE SUBSTITUŢIE ENZIMATICĂ

  ______________________________________________________________________________

  |

  Evaluare

  |

  Obiective, criterii şi mijloace |

  Periodicitatea

  |

  |

   

  |

  |

  evaluării,

  |

  |

   

  |

  |

  Recomandări

  |

  |___________________|_____________________________________|____________________|

  | Generală

  | Date demografice

  | iniţial

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | Activitatea enzimatică

  | iniţial

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | Genotip

  | iniţial

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | Anamneza şi ex. clinic obiectiv

  | iniţial, la fiecare|

  |

  | (greutate, înălţime)

  | 6 luni*

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | Pedigree-ul clinic

  | iniţial, actualizat|

  |

  |

  | la fiecare 6 luni

  |

  |___________________|_____________________________________|____________________|

   

   

  | Renală | Creatinină, uree serică | Iniţial, la fiecare| | | | 6 luni* |

   

  |___________________|_____________________________________|____________________|

  |

  | Proteinurie/24 ore sau raport

  |

  Iniţial, la fiecare|

  |

  | proteinurie/creatininurie din probă |

  6 luni*

  |

  |

  | random

  |

   

  |

  |___________________|_____________________________________|____________________|

   

   

  | | Rata filtrării glomerulare (cl. | Iniţial, la fiecare| | | creatininic) | 6 luni* |

   

  |___________________|_____________________________________|____________________|

   

  | | Dializă, transplant (da/nu) | Iniţial, la fiecare| | | | 6 luni* |

   

  |___________________|_____________________________________|____________________|

  | Cardiovasculară

  | Tensiunea arterială

  | Iniţial, la fiecare|

  |

  |

  | 6 luni*

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | ECG, echocardiografie

  | Iniţial, la fiecare|

  |

  |

  | 24 luni la pacienţi|

  |

  |

  | </= 35 ani, la

  |

  |

  |

  | fiecare 12 luni la |

  |

  |

  | pacienţi > 35 ani* |

  |___________________|_____________________________________|____________________|

   

   

  | | Monotorizare Holter, coronarografie | Suspiciune aritmii,| | | | respectiv, angor |

   

  |___________________|_____________________________________|____________________|

  |

  | Aritmii (da/nu)

  | Iniţial, la fiecare|

  |

  |

  | 6 luni*

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | Angor (da/nu)

  | Iniţial, la fiecare|

  |

  |

  | 6 luni*

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | Infarct miocardic (da/nu)

  | Iniţial, la fiecare|

  |

  |

  | 6 luni*

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | Insuficienţă cardiacă congestivă

  | Iniţial, la fiecare|

  |

  | (da/nu)

  | 6 luni*

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | Investigaţii/intervenţii cardiace

  | Iniţial, la fiecare|

  |

  | semnificative (da/nu)

  | 6 luni*

  |

  |___________________|_____________________________________|____________________|

   

   

  | Neurologică | Perspiraţie (normală, hipohidroză, | Iniţial, la fiecare| | | anhidroză) | 6 luni |

   

  |___________________|_____________________________________|____________________|

  |

  | Toleranţa la căldură/frig

  | Iniţial, la fiecare|

  |

  |

  | 6 luni

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | Durere cronică/acută (da/nu),

  | Iniţial, la fiecare|

   

  |

  | tratament

  | 6

  luni

  |

  |

  |

  |

   

  |

  |

  | Depresie (da/nu)

  | Iniţial, la fiecare|

  |

  |

  | 6

  luni

  |

  |___________________|_____________________________________|____________________|

  | | Accident vascular cerebral ischemic | Iniţial, la fiecare| | | (da/nu) | 6 luni* |

   

  |___________________|_____________________________________|____________________|

  |

  | Atac ischemic cerebral tranzitor

  | Iniţial, la fiecare|

  |

  | (da/nu)

  | 6 luni*

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | Examinare imagistică cerebrală RMN

  | Iniţial, la fiecare|

  |

  | (da/nu)

  | 24 – 36 luni*

  |

  |___________________|_____________________________________|____________________|

  | ORL

  | Hipoacuzie, acufene, vertij (da/nu) |

  Iniţial, la fiecare|

  |

  |

  |

  6 luni

  |

  |

  |

  |

   

  |

  |

  | Audiograma

  |

  Iniţial, la fiecare|

  |

  |

  |

  24 – 36 luni*

  |

  |___________________|_____________________________________|____________________|

  | Gastroenterologică| Dureri abdominale, diaree (da/nu) | Iniţial, la fiecare| | | | 6 luni |

  |___________________|_____________________________________|____________________|

  | Dermatologică | Angiokeratoame (prezenţă, evoluţie) | Iniţial, la fiecare| | | | 6 luni |

   

  |___________________|_____________________________________|____________________|

  | Respiratorie | Tuse, sindrom de obstrucţie bronşică| Iniţial, la fiecare| | | (da/nu) | 6 luni |

  |___________________|_____________________________________|____________________|

  | | Fumat (da/nu) | Iniţial, la fiecare| | | | 6 luni |

   

  |___________________|_____________________________________|____________________|

  |

  | Spirometrie

  | iniţial, anual dacă|

  |

  |

  | este anormală, dacă|

  |

  |

  | este normală la

  |

  |

  |

  | fiecare 24 – 36

  |

  |

  |

  | luni

  |

   

  |___________________|_____________________________________|____________________|

  | Oftalmologică

  | Acuitate vizuală, oftalmoscopie, ex.|

  iniţial, anual dacă|

  |

  | biomicroscopic

  |

  există tortuozităţi|

  |

  |

  |

  ale vaselor

  |

  |

  |

  |

  retiniene

  |

  |___________________|_____________________________________|____________________|

  | Alte teste de    | Profil lipidic    | iniţial, anual    |

  | laborator    |    |    |

  |___________________|_____________________________________|____________________|

  |    | Profil trombofilie (proteina C,    | iniţial, dacă este |

  |    | proteina S, antitrombina III etc.)    | accesibil    |

  |___________________|_____________________________________|____________________|

  | Teste de laborator|

  GL-3 plasmatică, anticorpi IgG

  | Iniţial pentru

  |

  | specializate

  | serici anti-agalsidasum beta

  | GL-3 plasmatic, la |

  |

  |

   

  | 6 luni de la

  |

  |

  |

   

  | iniţierea

  |

  |

  |

   

  | tratamentului

  |

  |

  |

   

  | pentru ambele, dacă|

  |

  |

   

  | sunt accesibile

  |

  |___________________|_____________________________________|____________________|

  | Durere/calitatea

  | Chestionar „Inventar sumar al

  | Iniţial, la fiecare|

  | vieţii

  | durerii”

  | 6 luni*

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | Chestionar de sănătate mos-36

  | Iniţial, la fiecare|

  |

  | (SF-36)

  | 6 luni*

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | Chestionar PedsQL (copii)

  | Iniţial, la fiecare|

  |

  |

  | 6 luni*

  |

  |___________________|_____________________________________|____________________|

  | Efecte adverse ale|    | Monitorizare    |

  | terapiei    |    | continuă    |

  |___________________|_____________________________________|____________________|

   

   

  Notă

 17. Evaluare necesară la modificarea schemei terapeutice sau la apariţia unor complicaţii/evenimente renale, cardiovasculare sau cerebrovasculare.

   


   

  IV. EVALUAREA ŞI MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU BOALĂ FABRY CE NU BENEFICIAZĂ DE TRATAMENT DE SUBSTITUŢIE ENZIMATICĂ se face conform criteriilor şi mijloacelor expuse la punctul D, dar cu periodicitate anuală.

   

  V. MĂSURI TERAPEUTICE ADJUVANTE ŞI PREVENTIVE PENTRU CELE MAI IMPORTANTE MANIFESTĂRI ALE BOLII FABRY

  ______________________________________________________________________________

   

  | Domeniu de | Manifestări | Tratament adjuvant | | patologie | | şi profilactic |

  |___________________|_________________________|________________________________|

   

  | Renală

  | Proteinurie

  | Inhibitori ai ECA sau blocanţi |

  |

  |

  | ai receptorilor de

  |

  |

  |

  | angiotensină;

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | Uremie

  | Dializă sau transplant renal

  |

  |

  |

  | (donator cu boală Fabry

  |

  |

  |

  | exclus);

  |

  |___________________|_________________________|________________________________|

  | Cardiovasculară

  | Hipertensiune arterială

  | Inhibitori ai ECA, blocanţi ai |

  |

  |

  | canalelor de calciu pentru

  |

  |

  |

  | combaterea disfuncţiei

  |

  |

  |

  | endoteliale şi a vasospasmului;|

  |

  |

  |

  |

  |

  | Hiperlipidemie

  | Statine;

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | Bloc A-V de grad înalt,

  | Cardiostimulare permanentă;

  |

  |

  | bradicardie sau

  |

  |

  |

  | tahiaritmii severe

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | Stenoze coronariene

  | PTCA sau by-pass

  |

  |

  | semnificative

  | aortocoronarian;

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | Insuficienţă cardiacă

  | Transplant cardiac;

  |

  |

  | severă

  |

  |

   

  |___________________|_________________________|________________________________|

  | Neurologică

  | Crize dureroase şi

  | Evitarea efortului fizic, a

  |

  |

  | acroparestezii

  | circumstanţelor care provoacă

  |

  |

  |

  | crizele; fenitoin,

  |

  |

  |

  | carbamazepin, gabapentin;

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | Profilaxia accidentelor

  | Aspirină 80 mg/zi la bărbaţi

  |

  |

  | vasculocerebrale

  | > 30 ani şi femei > 35 ani;

  |

  |

  |

  | Clopidogrel dacă aspirina nu

  |

  |

  |

  | este tolerată; ambele după

  |

  |

  |

  | accident vasculocerebral

  |

  |

  |

  | ischemic sau atac ischemic

  |

  |

  |

  | tranzitor.

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | Depresie, anxietate,

  | Aport adecvat de vit. B12,

  |

  |

  | abuz de medicamente

  | 6,C,folat.

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | Ex. psihiatric, inhibitori ai

  |

  |

  |

  | recaptării serotoninei;

  |

  |___________________|_________________________|________________________________|

  | ORL

  | Vertij

  | Trimetobenzamidă,

  |

  |

  |

  | proclorperazină;

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | Hipoacuzie

  | Protezare auditivă;

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | Surditate

  | Implant cohlear;

  |

  |___________________|_________________________|________________________________|

  | Dermatologică    | Angiokeratoame    | Terapie cu laser;    |

  |___________________|_________________________|________________________________|

   

   

  | Respiratorie | | Abandonarea fumatului, | | | | bronhodilatatoare; |

   

  |___________________|_________________________|________________________________|

   

   

  | Gastrointestinală | Stază gastrică | Mese mici, fracţionate; | | | | metoclopramid |

   

  |___________________|_________________________|________________________________|

   

  VI. PRESCRIPTORI

  Medicii din specialităţile nefrologie, cardiologie, genetică medicală, pediatrie, neurologie.

   

   

   

  ANEXA 2

   

  REFERAT DE JUSTIFICARE

  În atenţia Comisiei Naţionale pentru aprobarea tratamentului în boala Fabry

  – BOALA FABRY –

   

  …………..

  FO nr. Aflat în evidenţă din …..

   

  Număr dosar

  /

       

  Pacient………………..

   

  Prenume ………………….

   

  Nume

       

  Data naşterii

  ……………..

  CNP ………………..

   

  Adresa ……………………

       

  Telefon …………………..

       

  Casa de Asigurări de Sănătate ……………………..

   

  Medic………………..curant

   

  Prenume ………………….

  CNP

  Nume

     

  Parafa şi semnătura ……………….

   

  Specialitatea

  …………………….

     

  Unitatea sanitară

  …………………

   

  1. Solicitare:

  Nu

     

  Iniţială:

  Da

  Nu

   

  În continuare:

  Da

   

  Doza de agalzidază beta recomandată ………………………..

  2. Date clinice

   

  (cm)

   

  Talia ……………..

     

  Greutatea ………….

   

  (Kg)

   

  Data debutului clinic ……………..

   

  Data confirmării diagnosticului …….

  Metoda de diagnostic utilizată:

   

 18. determinarea activităţii alfa-galactozidazei plasmatice şi leucocitare- valori

  …………./(valori de referinţă ale laboratorului

  ………..)

  (Se anexează în copie buletinul de analiză)

   

  – Analiza ADN: mutaţia identificată …………..

  (Se anexează în copie buletinul de analiză)

   

  3. Evaluarea renală

     

  Data …………………..

       

  Creatinina serică

  ……….

   

  Uree serică

  …………….

     

  Proteinurie

  …………….

     

  Creatininurie …………..

     

  Clearance creatininic ……

   

  Dializă

  Da

  Nu

  Nu

   

  Transplant renal

  Da

   

   

 19. Evaluarea cardiovasculară

   

  Data …………………..

  Tensiunea arterială ……..

  Cardiomiopatie hipertroficăDaNu

  AritmiiDaNu

  AngorDaNu

  Infarct miocardicDaNu

  Insuficienţă cardiacă congestivă

  Da

  Nu

     

  Electrocardiogramă

  Da

  Nu

  Nu

         

  Ecocardiografie

  Da

       

  Da

  Nu

  Investigaţii/intervenţii cardiace semnificative

  5. Evaluarea neurologică

             

  Data …………………..

               

  Perspiraţie (normală, hipohidroză, anhidroză) ……….

   

  Toleranţa la căldură/frig

  ………….

         

  Durere cronică/acută ……………

   

       

  Tratament antialgic ……………….

           

  Depresie

  Da

  Nu

   

  Da

  Nu

       

  Accident vascular cerebral

  Nu

     

  Atac ischemic cerebral tranzitor

  Da

     

   

  Examinare imagistică cerebrală

  Da

  Nu

  6. Evaluare ORL

         

  Data …………………..

   

  Da

  Nu

   

  Hipoacuzie/Surditate

   

  Acufene

  Da

  Nu

       

  Vertij

  Da

  Nu

  Nu

     

  Audiograma

  Da

       

   

 20. Evaluare gastroenterologică

   

  Data …………………..

  Dureri abdominaleDaNu

   

 21. Evaluare dermatologică

  Data …………………..

  Angiokeratoame (prezenţă, evoluţie)

   

 22. Evaluare respiratorie

   

  Data

  …………………..Da

  Nu

       

  Tuse

   

  Da

  Nu

  Sindrom de obstrucţie bronşică

  Spirometrie

  Da

  Nu

     

   

 23. Evaluare oftalmologiei Data …………………..

  Acuitate vizualăDaNu

  OftalmoscopieDaNu

  Ex. biomicroscopicDaNu

   

 24. Durere/calitatea vieţii (chestionare) Data completării ………………

  Chestionar „Inventar sumar al durerii”

  Chestionar de sănătate mos-36 (SF-36) Chestionar PedsQL (copii)

   

 25. Efecte adverse ale terapiei cu agalzidaza beta (până la data actualei evaluări)

  …………………….

   


   

  13. Alte afecţiuni (în afară de boala Fabry) ………………………….

  …………………………………………………………………

  14. Scurtă prezentare de către medicul curant a aspectelor esenţiale privind istoricul şi

  evoluţia bolii la pacientul respectiv

   

  …………………………………………………………………

  …………………………………………………………………

  …………………………………………………………………

  …………………………………………………………………

  15. Tratamentul recomandat în boala Fabry:

   

  Agalzidaza beta

   

  Doza recomandată: 1 mg/kg corp, la fiecare 2 săptămâni

   

  Perioada de tratament recomandată: 26 săptămâni

  pentru perioada recomandată.

  Nr. total de flacoane AGALZIDAZA BETA a 35 mg ……………

  16. Alte observaţii referitoare la tratament

   

  …………………………………………………………………

  …………………………………………………………………

  …………………………………………………………………

   

  Semnătura şi parafa medicului curant

   

   

   

   

   

  ANEXA 3

   

  CONSIMŢĂMÂNT INFORMAT

   

  Subsemnatul …………………………, CNP …………………….., domiciliat în ……………….., telefon …………….. suferind de boala Fabry cu care am fost diagnosticat din data de …………., am fost pe deplin informat în legătură cu manifestările şi complicaţiile posibile ale bolii.

   

  Am fost pe deplin informat asupra beneficiilor tratamentului cu agalzidază beta privind ameliorarea simptomelor actuale şi prevenirea complicaţiilor ulterioare.

   

  De asemenea, am fost informat în legătură cu necesitatea administrării în perfuzie a tratamentului cu agalzidază beta tot la două săptămâni pe termen nelimitat, precum şi în legătură cu riscurile acestui tratament.

   

  Mă angajez să respect cu stricteţe toate prescripţiile medicale legate de tratamentul cu agalzidază beta şi măsurile adjuvante şi profilactice.

   

  Mă angajez să respect cu stricteţe recomandările privind evaluările medicale periodice necesare pe tot parcursul administrării tratamentului cu agalzidază beta.

   

  Sunt de acord să mi se aplice tratamentul cu agalzidază beta, precum şi cu condiţionările aferente menţionate mai sus.

   

   

  Nume prenume pacient,

   

  Semnătura,

   

   

  Nume prenume medic curant,

   

  Semnătura,

   

   

  Data ……………………