AMBRISENTANUM

AMBRISENTANUM

 

Indicaţii terapeutice:

 1. tratamentul pacienţilor adulţi cu hipertensiune arterială pulmonară (HTAP), clasele funcţionale II şi III – conform clasificării OMS, pentru a ameliora capacitatea de efort

   

 2. HTAP idiopatică
 3. HTAP asociată bolilor de ţesut conjunctiv

   

  Criterii de includere: pacienţi cu HTAP idiopatică, HTAP clasa funcţională II
  şi III (clasificarea OMS), HTAP asociată bolilor de ţesut conjunctiv.

   

  Criterii de excludere: hipersensibilitate la substanţa activă,
  la soia sau oricare
  dintre excipienţi, sarcină, femei aflate la vârsta fertilă care nu utilizează măsuri contraceptive eficace, femei care alăptează, insuficienţă hepatică severă (cu sau fără ciroză), valorile iniţiale ale transaminazelor hepatice [aspartat-aminotransferaza (AST) şi/sau alaninaminotransferaza (ALT)] > 3 x LSN, fibroză pulmonară idiopatică (FPI), cu sau fără hipertensiune pulmonară secundară.

   

  Doze:

  HTAP idiopatică – 5 mg o dată pe zi.

  HTAP, clasele funcţionale II şi III – conform clasificării OMS – 5 mg o dată pe zi. La pacienţii cu simptome de clasă funcţională III a fost observată o eficacitate suplimentară în cazul administrării de ambrisentan 10 mg, observându-se totuşi o creştere a edemelor periferice.

   

  HTAP asociată bolilor de ţesut conjunctiv – 5 mg o dată pe zi. Pentru o eficacitate optimă, pacienţii cu HTAP asociată bolilor de ţesut conjunctiv pot necesita ambrisentan 10 mg. Înainte să poată fi luată în considerare o creştere a dozei la 10 mg ambrisentan la aceşti pacienţi,

   

  Tratamentul trebuie evaluat la 3 – 4 luni după iniţiere. Dacă pacientul atinge obiectivele terapeutice stabilite, tratamentul se continuă concomitent cu urmărirea atât a eficacităţii, cât şi pentru surprinderea apariţiei exacerbărilor

   

  Prescriptori: Prescrierea medicaţiei, precum şi dispensarizarea se efectuează de
  către medicii din unităţile sanitare care derulează Programul naţional de tratament pentru bolile rare – tratament specific pentru bolnavii cu hipertensiune arterială pulmonară.