AXITINIBUM

DCI: AXITINIBUM

 

 1. Definiția afecțiunii
  Carcinomul cu celule renale

   

  Axitinibum este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu carcinom renal în stadiu avansat după eșecul tratamentului anterior cu sunitinib sau cu un medicament din clasa citokinelor.

   

 2. Stadializarea Carcinomului cu celule renale – stadiul IV conform
  clasificării TNM
 3. Criterii de includere:

   

 4. diagnostic de carcinom cu celule renale clare, confirmat histologic sau citologic, stadiul avansat/ metastatic (stadiul IV)
 5. progresia bolii neoplazice, în urma administrării terapiei de primă linie cu sunitinib sau citokine, evidențiată utilizând criteriile RECIST
 6. vârstă > 18 ani

   

 7. probe biologice care să permită administrarea medicamentului în condiţii de siguranţă:
 8. număr absolut neutrofile ≥1500 celule/mm3;

   

 9. trombocite ≥75,000 celule/mm3 o hemoglobină ≥9.0 g/dL

   

  o AST and ALT ≤2.5 x limita superioară a valorilor normale, iar în cazul prezenței metastazelor hepatice, AST and ALT ≤5.0 x limita superioară a valorilor normale;

   

  o bilirubina totală ≤1.5 x limita superioară a valorilor normale;

   

  o creatinină serică ≤1.5 x limita superioară a valorilor normale sau ClCr ≥

   

  60 mL/min;

  o valori normale ale TA (TA sistolică<140mmHg, TA distolică < 90 mmHg)

   

 10. FEVS normală.

   

  IV.    Criterii de excludere:

   

 11. administrarea a două sau mai multe tratamente sistemice pentru stadiul metastatic
 12. infarct miocardic acut, angină instabilă, AVC, AIT, by-pass coronarian, montare stent coronarian, în ultimele 12 luni
 13. TVP, TEP, în ultimele 6 luni

   

 14. insuficiență cardiacă clasa III sau IV NYHA

   

 15. ulcer peptic activ, în ultimele 6 luni, netratat

   

 16. sângerări gastro-intestinale active în ultimele 3 luni, manifestate prin hematemeză, hematochezie, melenă, care nu au fost determinate de neoplasm și pentru care nu există dovezi de rezoluție documentate endoscopic

   

 17. diateze hemoragice, coagulopatii

   

 18. plăgi dehiscente

   

 19. fracturi, ulcere, leziuni greu vindecabile

   

 20. sarcină.

   

 21. hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare din excipienţi

   

 22. insuficienţă hepatică severă (clasa child-pugh C)

   

 23. clearance- ul creatininei < 15 ml/min

  Atenționări:

   

  • Axitinib trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii care prezintă risc pentru evenimente arteriale embolice şi trombotice sau care au astfel de antecedente.

   

  • Dacă pentru un eveniment hemoragic este necesară intervenţia medicală, se recomandă întreruperea temporară a tratamentului cu axitinib.

   

  • Terapia cu axitinib trebuie întreruptă cu cel puţin 24 de ore înainte de o intervenţie chirurgicală programată; decizia de reîncepere a terapiei cu axitinib după intervenţia chirurgicală trebuie să se bazeze pe judecata clinică privind vindecarea adecvată a plăgii.

   

  • Pacienţii cu hipotiroidism trebuie trataţi conform practicilor medicale standard, înainte de instituirea tratamentului cu axitinib.

   

  • Sucul de grapefruit trebuie evitat în timpul tratamentului cu axitinib.

   

 24. Tratament

  Doza recomandată şi mod de administrare:

   

  Doza recomandată este de axitinib 5 mg de două ori pe zi.

  Pacienţii vârstnici (cu vârsta ≥ 65 ani): Nu este necesară ajustarea dozei

  Insuficienţă renală: Nu este necesară ajustarea dozei.

  Insuficienţă hepatică: Nu este necesară ajustarea dozei în cazul administrării
  axitinib la pacienţi cu insuficienţă hepatică uşoară (clasa Child-Pugh A). Se recomandă scăderea dozei în cazul administrării axitinib la pacienţi cu insuficienţă hepatică moderată (clasa Child -Pugh B) (de exemplu, doza iniţială trebuie scăzută de la 5 mg de două ori pe zi la 2 mg de două ori pe zi). Nu se recomandă administrarea de axitinibum pacienților cu insuficienţă hepatică severă (Clasa Child-Pugh C).

   

  Ajustări ale dozei:
  Este recomandată creşterea sau scăderea dozei, în funcţie de
  siguranţa şi toleranţa individuală.

   

  Doza poate fi crescută la axitinib 7 mg de două ori pe zi la pacienţii care tolerează doza iniţială de 5 mg de două ori pe zi fără reacţii adverse > gradul 2 (adică fără reacţii adverse severe, în conformitate cu Criteriile de terminologie comună pentru reacţiile adverse [CTCAE – Common Terminology Criteria for Adverse Events] ) timp de două săptămâni consecutive, cu excepţia cazului în care tensiunea arterială a pacientului este mai mare de 150/90 mmHg sau pacientului i se administrează tratament antihipertensiv.

  Ulterior, utilizând aceleaşi criterii, doza poate fi crescută la maximum 10 mg axitinib de două ori pe zi la pacienţii care tolerează doza de axitinib de 7 mg de două ori pe zi.

  Atunci când este necesară reducerea dozei, doza de axitinib poate fi redusă la 3 mg de două ori pe zi şi, în continuare, la 2 mg de două ori pe zi.

   

  Criterii de reducere a dozei/întrerupere temporară/definitivă a tratamentului:

   

 25. agravarea insuficienței cardiace necesită fie întreruperea temporară sau permanentă a tratamentului cu sau fără reducerea dozei de axitinib
 26. persistența hipertensiunii arteriale, în pofida utilizării medicamentelor antihipertensive impune reducerea dozei de axitinib; la pacienţii care dezvoltă hipertensiune arterială severă, se impune întreruperea temporară a axitinibului

   

  și reinițierea tratamentului cu o doză mai mică, după ce pacientul devine normotensiv.

   

 27. prezența semnelor sau simptomelor sindromului de encefalopatie posterioară reversibilă, impune întreruperea definitivă a tratamentului cu axitinib
 28. proteinuria moderată până la severă, impune reducerea dozei de axitinib sau întreruperea temporară a tratamentului cu axitinib
 29. insuficienţa hepatică moderată impune scăderea dozei de axitinib (a se vedea mai sus)
 30. scăderea fracției de ejecție a ventriculului stâng impune reducerea dozei sau întreruperea definitivă a tratamentului
 31. apariția IMA, AVC sau AIT impun oprirea definitivă a terapiei
 32. apariția perforațiilor sau fistulelor gastro-intestinale impun întreruperea definitivă a tratamentului
 33. apariția evenimentelor trombotice venoase impun oprirea terapiei
 34. apariția evenimentelor hemoragice impun întreruperea definitivă a tratamentului Perioada de tratament:
  Tratamentul va continua pana la progresia bolii sau până

  la apariţia unei toxicităţi inacceptabile.

   

  VI.    Monitorizarea tratamentului

   

  Pacienții vor fi monitorizați:

   

 35. imagistic, prin examen CT / RMN

   

 36. periodic sau ori de câte ori este clinic indicat, pentru depistarea semnelor sau simptomelor de insuficienţă cardiacă
 37. periodic, pentru evaluarea FEvs

   

 38. periodic sau ori de câte ori este clinic indicat, pentru depistarea hipertensiunii arteriale şi trataţi corespunzător, cu terapie antihipertensivă standard; dacă se întrerupe axitinib, pacienţii cărora li se administrează medicamente antihipertensive trebuie monitorizaţi pentru a depista apariţia hipotensiunii arteriale.

   

 39. periodic sau ori de câte ori este clinic indicat pentru apariția sindromului de encefalopatie posterioară reversibilă
 40. periodic, pentru evaluarea funcției tiroidiene

   

 41. periodic pentru detectarea creșterii valorilor hemoglobinei sau hematocritului

   

 42. periodic, sau ori de câte ori este necesar pentru apariția evenimentelor venoase embolice și trombotice și a evenimentelor arteriale embolice și trombotice

   

 43. periodic pentru depistarea simptomelor de perforaţie gastro-intestinală sau fistule sau altor tulburări gastro-intestinale
 44. periodic pentru detectarea afecțiunilor cutanate și ale țesutului subcutanat

   

 45. periodic pentru depistarea agravării proteinuriei și apariția sau agravarea insuficienței renale
 46. periodic pentru identificarea disfuncţiei hepatice.

   

  VII. Prescriptori Iniţierea tratamentului se face de către medicii din specialitatea
  oncologie medicală. Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog sau pe baza scrisorii medicale de către medicii de familie desemnaţi.