Azacitidinum

DCI Azacitidinum

I. Indicatie:

leucemie acută mieloidă (LAM)

leucemie mielomonocitară cronică (LMMC)

sindroame mielodisplazice cu risc intermediar-2 şi mare

II. Criterii de includere:

(1) Tratamentul pacienţilor adulţi cu leucemie acută mieloidă (LAM) cu 20-30%

blaşti şi linii multiple de displazie, conform clasificării OMS.

(2) Tratamentul pacienţilor adulţi cu leucemie mielomonocitară cronică (LMMC)

cu 10-19% blaşti medulari, fără boală mieloproliferativă şi neeligibili pentru

transplantul de celule stem hematopoietice.

(3) Tratamentul pacienţilor adulţi, neeligibili pentru transplantul de celule stem

hematopoietice, cu sindroame mielodisplazice cu risc intermediar-2 şi mare,

conform sistemului internaţional de punctaj referitor la prognostic (IPSS clasic,

Greenberg 1997/98)

III. Criterii de excludere de la tratament:

sarcină, alăptare,

tumori maligne hepatice,

hipersensibilitate la produs.

IV. Tratament:

A. Dozare şi mod de administrare:

Azacitidina a fost demonstrat că obţine răspunsuri terapeutice hematologice,

prelungeşte timpul până la transformarea în LAM (unde este cazul) şi creşte calitatea

vieţii.

Doza iniţială recomandată pentru primul ciclu de tratament, pentru toţi pacienţii,

indiferent de valorile iniţiale ale parametrilor hematologici de laborator, este de 75

mg/m2 de suprafaţă corporală, injectată subcutanat, zilnic, timp de 7 zile, urmată de o

perioadă de pauză de 21 zile (ciclu de tratament de 28 zile).

Pacienţilor trebuie să li se administreze antiemetice ca premedicaţie împotriva

greţurilor şi a vărsăturilor.

B. Perioada de tratament:

Se recomandă ca pacienţilor să li se administreze cel puţin 6 cicluri. Întrucât

răspunsul se poate instala lent, o evaluare a răspunsului sau eşecului mai devreme de

trei luni nu e recomandată.

Tratamentul trebuie continuat atât timp cât pacientul beneficiază de pe urma

tratamentului sau până la progresia bolii.

Monitorizarea tratamentului :

A. Înaintea iniţierii tratamentului şi înaintea fiecărui ciclu terapeutic trebuie

investigate:

Hemoleucograma completă trebuie efectuată înaintea iniţierii tratamentului

şi ori de câte ori este necesar pentru monitorizarea răspunsului şi toxicităţii,

dar cel puţin înaintea fiecărui ciclu terapeutic deoarece tratamentul cu

azacitidină este asociat cu citopenii, mai ales pe perioada primelor două

cicluri.

Evaluarea cardiopulmonară înainte de tratament şi pe durata tratamentului

este necesară la pacienţii cu antecedente cunoscute de boală cardiovasculară

sau pulmonară

funcţia hepatică

funcţia renală

semnele şi simptomele de hemoragie (gastrointestinală şi intracraniană)

trebuie monitorizate la pacienţi, în special la cei cu trombocitopenie

preexistentă sau asociată tratamentului

B. Investigaţii pe parcursul tratamentului

Hematologie – sânge periferic

– hemograma la 2-3 zile (sau la indicaţie)

– tablou sanguin – la sfârşitul perioadei de aplazie (L>1000), sau la indicaţie

Hematologie – măduvă osoasă

– aspirat medular – la sfârşitul perioadei de aplazie, în caz de hemogramă

normală, tablou sanguin normal (fără blaşti) pentru evaluarea raspunsului

Biochimie

– uzuale, LDH, acid uric – o dată pe săptămână sau mai des, la indicaţie

ionogramă o dată pe săptămână sau mai des, la indicaţie

procalcitonină în caz de febră cu culturi negative

Hemostază la indicaţie

Imagistică – RX, Eco, CT, RMN – la indicaţie

Bacteriologie

– hemoculturi – ascensiune febrilă >37,8ºC (temperatură periferică

corespunzând unei temperaturi centrale de 38,3ºC), repetat dacă persistă

febra > 72 ore sub tratament antibiotic

– exudat faringian, examen spută, coproculturi, etc la indicaţie

cultură cateter recomandată ca sistematică la suprimarea cateterului

test Galactomannan în caz de suspiciune de aspergiloză

C. La sfârşitul tratamentului de inducţie

Hematologie: hemogramă, citologie periferică, medulograma, uneori

imunofenotipare

Citogenetică cariotipul poate fi util în cazul în care criteriile periferice şi

medulare de remisiune completă sunt îndeplinite, in cazul in care au fost

documentate modificari citogenetice anterior inceperii tratamentului

Biologie moleculară în caz că există un marker iniţial cuantificabil – de

exemplu BCR- ABL, care să permită evaluarea bolii reziduale.

D. La sfârşitul tratamentului

Hematologie: hemogramă, citologie, imunologie, medulogramă

Citogenetică – cariotip – in cazul in care au fost documentate modificari

citogenetice anterior inceperii tratamentului

Biologie moleculară dacă exista un marker iniţial (cuantificabil sau

necuantificabil). În cazul anomaliilor cuantificabile (de exemplu BCR-ABL, se

poate face determinare şi pe parcursul tratamentului (la 3 luni)

Criterii de evaluare a eficacităţii terapeutice

Răspunsul la terapie este monitorizat prin examinarea clinică, hemograme şi

medulograme repetate.

În timpul aplaziei post chimioterapie de inducţie, efectuarea unui aspirat medular

este utilă pentru a monitoriza răspunsul medular timpuriu sau persistenţa celulelor

blastice.

Parametrii de evaluare a remisiunii complete ce trebuie monitorizaţi sunt cei

standard pentru leucemii acute (hematopoieza normală, blaşti sub 5% în măduvă, fara

corpi Auer, absenta imunofenotipului de celula stem leucemica, eventual a modificarilor

citogenetice sau/şi moleculare, unde este cazul).

Criterii de întrerupere a tratamentului

S-au raportat cazuri de fasciită necrozantă, inclusiv letale, la pacienţii trataţi cu

azacitidina. La pacienţii care dezvoltă fasciită necrozantă, tratamentul cu azacitidina

trebuie întrerupt şi trebuie iniţiat în cel mai scurt timp tratamentul adecvat.

La pacienţii cărora li sa administrat azacitidină sau raportat reacţii grave de

hipersensibilitate. În cazul reacţiilor de tip anafilactic, tratamentul cu azacitidină

trebuie întrerupt imediat şi se va iniţia un tratament simptomatic adecvat.

V. Prescriptori

Medici specialisti hematologi (sau, dupa caz, specialisti de oncologie medicală,

daca in judet nu exista hematologi).

octombrie 8, 2017