Bosutinibum

DCI Bosutinibum

 

I.Indicatie:

 

 1. Leucemie mieloidă cronică (LMC) cu cromozom Philadelphia şi/sau BCR-ABL pozitiv

   

  II.Criterii de includere:

   

 2. pacienţi adulţi cu leucemie mieloidă cronică cu cromozom Philadelphia şi/sau BCR-ABL pozitiv în fază cronică, fază accelerată sau fază blastică, trataţi anterior cu unul sau mai mulţi inhibitori de tirozinkinază şi la care administrarea de imatinib, nilotinib şi dasatinib nu este considerată o opţiune terapeutică adecvată.

   

  III.Criterii de excludere de la tratament:

   

 3. Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi
 4. Insuficienta hepatica

   

  IV.Tratament:

  Doze:

   

 5. doza uzuală este de 500 mg/zi, în administrare continuă.
 6. tratamentul se continuă în mod cronic, până la o eventuală apariţie a eşecului terapeutic.

   

 7. Manifestari toxice hematologice
  (neutropenie, trombocitopenie) – reduceri
  de doza

  recomandate:

  o dacă numărul absolut de neutrofile este < 1000/mmc şi/sau trombocite sub 50.000/mmc: se opreşte bosutinibul până la creşterea neutrofilelor peste 1000/mmc şi a trombocitelor peste 50.000/mmc.

   

  o se reia tratamentul la aceeaşi doză dacă corecţia acestor parametri s-a realizat într-un interval mai mic de 2 săptămâni. Dacă aceste valori rămân scăzute la mai mult de două săptămâni, se reia bosutinib în doză redusă cu 100 mg/zi, iar dacă citopeniile recidivează, se scade cu încă 100 mg doza de bosutinib după refacere, la reluarea tratamentului.

   

  o dozele sub 300 mg nu au fost evaluate.

 8. Manifestari toxice de cauza nehematologica:

   

 9. În cazul apariţiei unei toxicităţi non-hematologice semnificativă din punct de vedere clinic, de intensitate moderată sau severă, tratamentul cu bosutinib trebuie interrupt şi acesta poate fi reluat cu doza de 400

  mg o dată pe zi, imediat după dispariţia toxicităţii. Reescaladarea ulterioară la 500 mg/zi este posibilă dacă este adecvat din punct de vedere clinic.

 10. Toxicitate hepatica:

  o dacă transaminazele cresc la peste 5x limita superioară a normalului, tratamentul se întrerupe până la scăderea acestora sub 2.5x şi poate fi reluat apoi la 400 mg.

   

 11. dacă scăderea transaminazelor sub valoarea 2.5x durează peste 4

  săptămâni, este de luat în considerare oprirea tratamentului cu bosutinib.

   

 12. de asemenea, dacă apar creşteri ale transaminazelor ≥ 3x faţă de limita superioară a normalului concomitent cu o hiperbilirubinemie >

  2x limita superioară a normalului, iar fosfataza alcalină este sub 2x limita superioară a normalului, tratamentul cu bosutinib trebuie înterupt.

 13. Diaree severă (grad 3-4 conform Criteriilor de terminologie comună

   

  pentru reacţiile adverse ale Institutului Naţional de Cancer (NCI CTCAE)): întrerupere şi reluare la doza de 400 mg după scaderea toxicităţii la un grad ≤1.

   

 14. insuficienţă renală moderată
  (valoarea CrCL între 30 şi50ml/min, calculată
  pe baza formulei Cockroft-Gault), doza recomandată de bosutinib este de400mg zilnic

   

 15. insuficienţă renală severă
  (valoarea CrCL <30ml/min, calculată pe baza
  formulei Cockroft-Gault), doza recomandată de bosutinib este de 300mg zilnic

   

  Monitorizarea tratamentului
  :

   

 16. definirea raspunsului la tratament si monitorizarea se face conform recomandarilor ELN (European Leukemia Net) curente (www.leukemia-net.org).

   

 17. monitorizare hepatica si renala;
 18. risc de reactivare a hepatitei VHB+; testare pentru infectie VHB inaintea inceperii tratamentului; monitorizare atenta a purtatorilor de VHB pentru depistarea de semne și simptome ale infecției active cu VHB, pe toată durata tratamentului și apoi timp de mai multe luni după încheierea acestuia

   

 19. precauţie la pacienţii cu tulburări cardiace relevante; monitorizare atentă pentru evidenţierea unui efect asupra intervalului QTc; efectuarea unei ECG

   

  iniţiale înainte de începerea tratamentului cu bosutinib precum şi ulterior, periodic, pe parcursul terapiei.

   

  –    Hipokaliemia şi hipomagneziemia trebuiesc corectate înainte de administrarea bosutinib şi trebuiesc monitorizate periodic pe parcursul terapiei.

   

 20. Patologia gastrointestinala preexistenta poate interfera cu administrarea de bosutinib.

   

  Criterii de intrerupere a tratamentului:

   

 21. Intoleranta la tratament
 22. Esec terapeutic definit conform recomadarilor ELN (European Leukemia Net) curente (www.leukemia-net.org).

   

  V.Prescriptori:

   

 23. iniţierea se face de către medicii din specialitatile hematologie (sau oncologie medicală, după caz )

   

 24. continuarea tratamentului se face de către medicul hematolog sau oncolog,după caz sau pe baza scrisorii medicale de către medicii de familie desemnaţi.