BRENTUXIMAB VEDOTIN

DCI: BRENTUXIMAB VEDOTIN

I. INDICAŢII TERAPEUTICE:

– Tratamentul pacienţilor adulţi cu limfom Hodgkin (LH) CD30+ recidivat sau

refractar:

o după transplant de celule stem autologe (TCSA) sau

o după cel puţin două tratamente anterioare, când TCSA sau chimioterapia

cu mai multe medicamente nu reprezintă o opţiune de tratament.

– Tratamentul pacienţilor adulţi cu LH CD30+ care prezintă risc crescut de recidivă

sau progresie după TCSA.

– Tratamentul pacienţilor adulţi cu limfom anaplastic cu celule mari sistemic

(LACMs), recidivat sau refractar.

II. DIAGNOSTIC:

Diagnosticul patologic trebuie realizat cu respectarea clasificării OMS dintr-un număr

suficient de mare de eşantioane obţinute chirurgical în urma efectuării de biopsii ale nodulilor

limfatici.

În Limfomul Hodgkin clasic, prezenţa celulelor Hodgkin şi Reed-Sternberg

(HRS) reprezintă un criteriu definitoriu al patologiei, în timp ce detecţia de celule

limfocitare predominante (LP – care exprimă CD 20 şi CD 45, dar nu şi CD 15 şi

CD 30) este necesară pentru diagnosticul NLPHL.

o Pacienţii diagnosticaţi cu limfom Hodgkin conform criteriilor stabilite de

Societatea Europeană de Oncologie în 2014 sunt supuşi efectuării

următoarelor investigaţii paraclinice obligatorii, necesare indicaţiei

terapeutice:

o computer tomografie a gâtului, toracelui şi abdomenului (procedură

obligatorie);

o tomografie cu emisie de pozitroni de referinţă (PET), pentru stadializare şi

evaluarea răspunsului;

o datorită sensibilităţii ridicate a PET/CT pentru afectarea măduvei osoase,

biopsia de măduvă osoasă nu mai este indicată la pacienţii care urmează o

evaluare PET/CT (nivel de evidenţă III, grad de recomandare B); dacă nu se

realizează PET/CT, se impune biopsia de măduvă osoasă;

o hemograma, a proteinei C reactive, a fosfatazei alkaline, lactat

dehidrogenazei, enzimelor hepatice şi albuminei, sunt obligatorii;

o testări privind prezenţa virusurilor hepatice B, C şi HIV sunt obligatorii (nivel

de evidenţă II-III, grad de recomandare A);

o stadializarea se realizează conform clasificării Ann Arbor în funcţie de

factorii de risc definiţi clinic; pacienţii sunt clasificaţi în 3 categorii (stadiul

limitat, intermediar şi avansat, conform Organizaţiei Europene pentru

Cercetare şi Tratament al Cancerului/Asociaţiei pentru Studiul Limfomului şi

Grupului German pentru Hodgkin);

o testarea funcţiilor cardiace şi pulmonare anterior începerii tratamentului

este necesară pentru identificarea pacienţilor care prezintă risc crescut de a

dezvolta complicaţii acute şi/sau pe termen lung;

o chimioterapia şi radioterapia pot afecta permanent fertilitatea, de aceea

consilierea în domeniu este necesară pentru pacienţii tineri de ambele sexe

înainte de începerea terapiei.

Diagnosticul LACMs trebuie să fie confirmat de un expert hematopatolog care să

confirme diferenţierea comparativ cu alte limfoame care pot imita LACM (conform

ghidului clinic ESMO privind limfomul malign, partea a doua, publicat în anul 2013).

III. CRITERII DE INCLUDERE:

Limfom Hodgkin (LH) care exprimă CD30, recidivat sau refractar, după TCSA

(transplant de celule stem autologe) sau după cel puţin două tratamente anterioare

când TCSA sau chimioterapia cu mai multe medicamente nu reprezintă o opţiune de

tratament.

– Pacienţi adulţi cu Limfom Hodkin (LH) care exprimă CD30, care prezintă risc

crescut de recidivă sau progresie după TCSA.

Limfom anaplastic cu celule mari sistemic (LACMs)

IV. CRITERII DE EXCLUDERE:

– pacienţii cu leucoencefalopatie multifocală progresivă (LMP);

– pacienţii care prezintă dureri abdominale noi sau agravate (care pot fi sugestive

pentru pancreatita acută);

– pacienţii care prezintă simptome pulmonare noi sau care se agravează (de

exemplu tuse, dispnee);

– pacienţii care prezintă infecţii grave şi oportuniste;

– pacienţii cu sindrom de liză tumorală (SLT);

– pacienţii cu neuropatie periferică predominant senzorială şi neuropatie motorie

periferică;

– pacienţii cu anemie grad 3 sau 4, trombocitopenie, neutropenie prelungită de

grad 3 sau 4 (timp de cel puţin o săptămână);

– pacienţii cu neutropenie febrilă – febră de etiologie necunoscută, fără infecţie

documentată clinic sau microbiologic, cu o valoare absolută a numărului neutrofilelor

< 1,0 x 109/l, febră ≥ 38,50C;

– pacienţii cu Sindrom Stevens-Johnson (SSJ) şi necroliză epidermică toxică

(NET);

– pacienţii care au prezentat creşteri ale alanin aminotransferazei (ALT) şi aspartat

aminotransferazei (AST);

– pacienţii cu hiperglicemie, cu indice de masă corporală (IMC) ridicat, cu sau fără

antecedente de diabet zaharat;

– pacienţii care respectă o dietă cu restricţie de sodiu, deoarece acest medicament

conţine maxim 2,1 mmol (sau 47 mg) de sodiu/doză;

– pacienţii care urmează tratament concomitent cu ketoconazol (inhibitor puternic al

CYP3A4 şi P-gp);

– pacienţii care urmează tratament concomitent cu rifampicină (inductor enzimatic

puternic al CYP3A4);

– Pacienţii care iau bleomicină;

contraindicaţii la Brentuximab vedotin;

Alergie sau intoleranţă la Brentuximab vedotin

V. TRATAMENT:

DOZE:

Doza iniţială recomandată de Brentuximab vedotin

o Doza recomandată este de 1,8 mg/kg, administrată ca perfuzie

intravenoasă timp de 30 de minute o dată la 3 săptămâni.

o Doza terapeutică recomandată pentru pacienţii cu insuficienţă ____________renală

severă şi/sau cu insuficienţă hepatică este de 1,2 mg/kg corp administrată

intravenos timp de 30 minute la fiecare 3 săptămâni.

o Doza totală care urmează să fie diluată = doza de brentuximab vedotin

(mg/kg) x greutatea corporală a pacientului (kg)/concentraţia flaconului

reconstituit (5 mg/ml). Dacă greutatea pacientului este peste 100 kg, în

calculul dozei trebuie să intre 100 kg.

o Număr de flacoane necesare = doza totală de brentuximab vedotin (ml) care

urmează să fie administrată/volum total per flacon (10 ml/flacon).

Ajustări ale dozei

– Doza trebuie administrată cu întârziere dacă se manifestă neutropenie în timpul

tratamentului:

o se continuă cu aceeaşi doză în caz de neutropenie grad 1 (< LIN -1.500/mm3;

< LIN -1,5 x 109/l) sau grad 2 (< 1.500 – 1000/mm3; < 1,5 -1,0 x 109/l);

o se întrerupe doza până când toxicitatea devine ≤ grad 2 sau la nivel iniţial,

apoi se reia tratamentul cu aceeaşi doză şi schemă dacă neutropenia are

gradele 3 (< 1.000 -500/mm3; < 1,0-0,5 x 109/l) sau 4 (< 500/mm3; < 0,5 x

109/l).

Dacă se agravează neuropatia senzorială sau motorie periferică în timpul

tratamentului:

o se continuă cu aceeaşi doză în neuropatie grad 1 (parestezie şi/sau pierderea

reflexelor, fără pierderea funcţiei);

o se întrerupe doza până când toxicitatea ≤ grad 1 sau la nivelul iniţial, apoi se

reia tratamentul cu o doză redusă de 1,2 mg/kg o dată la 3 săptămâni în

neuropatie grad 2 (interferă cu funcţia, dar nu cu activităţile cotidiene) sau

grad 3 (interferă cu activităţile cotidiene);

o se întrerupe tratamentul în neuropatie senzorială grad 4 care generează

handicap sau neuropatie motorie cu risc letal sau care duce la paralizie.

MONITORIZAREA TRATAMENTULUI:

– Pacienţii trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru identificarea semnelor sau

simptomelor noi sau de agravare neurologică, cognitivă sau comportamentală, care

pot sugera apariţia leucoencefalopatiei multifocale progresică (LMP) ca urmare a

reactivării virusului John Cummingham şi care, deşi este o afecţiune rară de

demielinizare a sistemului nervos centrat, este deseori letală.

Oprirea tratamentului cu Brentuximab vedotin:

decizia pacientului de a întrerupe tratamentul cu Brentuximab vedotin, contrar

indicaţiei medicale;

– decizie medicală de întrerupere a tratamentului cu Brentuximab vedotin în cazul

intoleranţei la tratament sau complianţei foarte scăzute sau progresie în

boală (lipsă răspuns);

– întreruperea definitivă dacă se confirmă un diagnostic de leucoencefalopatie

multifocală progresivă (LMP)

CONTRAINDICAŢII:

hipersensibilitate la Brentuximab vedotin;

administrarea concomitentă de bleomicină şi brentuximab vedotin determină

toxicitate pulmonară.

VI. PRESCRIPTORI:

– Medici din specialitatea hematologie şi oncologie medicală.

octombrie 8, 2017