CINACALCET HIDROCLORID

DCI: CINACALCET HIDROCLORID

 

Indicaţii

Cinacalacet hidroclorid este recomandat în BCR stadiul 5 dializă, ca terapie de linia a treia a hiperparatiroidismului sever, în cazuri selecţionate:

 

 1. iPTH peste 300 pg/mL (peste 5 x limita superioară a valorii normale a laboratorului) la două determinări consecutive în interval de 3 luni;

   

 2. absenţa corectării iPTH sub tratamentul cu calcitriolum/alfacalcidolum sau imposibilitatea continuării terapiei cu aceştia datorită hipercalcemiei (calcemie totală corectată > 10.2 mg/dL) şi hiperfosfatemiei (> 5.5 mg/dL) recurente chiar după reducerea calciului în dializant, optimizarea terapiei de reducere a fosfatemiei şi reducerea dozelor;

   

 3. calcemie totală corectată >/= 8,4 mg/dL;
 4. aluminemie < 20 µg/L sau între 20 – 60 µg/L, dacă testul la desferioxamină este negativ.

   

  Tratament

   

  Ţinta tratamentului

  Controlul hiperparatiroidismului sever (vezi mai sus) şi a valorilor calciului şi fosfaţilor serici (vezi mai sus).

   

  Doze

  Doza de iniţiere: 30 mg, o dată pe zi, pe cale orală, în timpul meselor sau imediat după masă.

   

  Doza de întreţinere: între 30 – 180 mg/zi şi trebuie individualizată (uzual 60 – 90 mg/zi).

   

  Ajustarea dozei: se face la 2 – 4 săptămâni prin creşterea secvenţială a dozei cu câte 30 mg până la atingerea valorilor recomandate ale iPTH (150 – 300 pg/mL), fără apariţia hipocalcemiei: 30 mg/zi -> 30 mg x 2/zi -> 90 mg/zi -> 60 mg x 2/zi – > 90 mg x 2/zi, în funcţie de:

   

  1. în funcţie de calcemie (clinic şi paraclinic):

  a. calcemie totală corectată > 8,4 mg/dL – doza de cinacalcet este menţinută sau crescută pentru a atinge obiectivul terapeutic de reducere a iPTH;

   

  b. calcemie totală corectată între 7,5 – 8,4 mg/dL şi/sau apariţia semnelor clinice de hipocalcemie – se reduce doza cinacalcet cu 30 mg/zi, se adaugă sau se cresc dozele sărurilor de calciu, se creşte concentraţia calciului în dializant la 3,5 mEq/L (1,75 mmol/L), se adaugă sau se cresc dozele derivaţilor vitaminei D (dacă fosfatemia este < 5,5 mg/dL şi produsul fosfo-calcic < 55 mg2/dL2). Dacă persistă

   

  semnele clinice de hipocalcemie şi reducerea calcemiei totale corectate după aceste măsuri terapeutice, va fi întreruptă temporar administrarea cinacalcet;

   

  c. calcemie totală corectată sub 7,5 mg/dL – se întrerupe temporar administrarea cinacalcet. După creşterea calcemiei > 8,4 mg/dL şi dispariţia semnelor clinice de hipocalcemie, administrarea cinacalcet poate fi reluată cu doza imediat inferioară celei pe care o urma bolnavul în momentul incidentului.

   

  2. în funcţie de nivelul iPTH seric:

   

  a. între 150 – 300 pg/mL – se menţine aceeaşi doză;

  b. peste 300 pg/mL – se creşte doza cinacalcet treptat, cu câte 30 mg/zi la 2 – 4 săptămâni interval, până la atingerea obiectivului terapeutic, fără apariţia hipocalcemiei;

   

  c. sub 150 pg/mL – se întrerupe administrarea cinacalcet.

   

  Întreruperea administrării

   

  Este recomandată în caz de:

 5. Hipocalcemie (calcemia totală corectată sub 7,5 mg/dL).
 6. Hipocalcemie (calcemie totală corectată între 7,5 – 8,4 mg/dL) cu semne clinice persistente de hipocalcemie.

   

 7. iPTH sub 150 pg/mL.
 8. Neresponsivitate la cinacalcet:

   

  a. persistenţa iPTH peste 500 – 800 pg/mL (peste 8 – 12 x limita superioară a valorii normale a laboratorului) după ajustarea corectă a dozelor de cinacalcet şi utilizarea adecvată a celorlalte mijloace terapeutice recomandate;

   

  b. apariţia complicaţiilor clinice ale hiperparatiroidismului sever (calcifilaxie, fracturi în os patologic, ruptura tendonului muşchiului cvadriceps, calcificări metastatice).

   

  Monitorizare

 9. Calcemie (calciu ionic seric măsurat direct cu electrod specific sau calcemia totală corectată) – săptămânal în fazele de iniţiere şi ajustare a dozei, apoi lunar;

   

 10. Fosfatemie şi produs fosfo-calcic – săptămânal în fazele de iniţiere şi ajustare a dozei, apoi lunar;

   

 11. iPTH – lunar în fazele de iniţiere şi ajustare a dozei, apoi trimestrial;

   

 12. Aluminemie – anual.

   

  Prescriptori

  Prescrierea şi monitorizarea tratamentului cu cinacalcet hidrocloric va fi efectuată de către medicii nefrologi, cu aprobarea comisiilor CNAS. Bolnavilor dializaţi nu li se pot prescrie şi elibera reţete prin farmacii cu circuit deschis pentru

   

  cinacalcet hidrocloric, deoarece tratamentul tulburărilor metabolismului mineral este inclus în serviciul de dializă.