CRIZOTINIBUM

DCI: CRIZOTINIBUM

 

 1. Indicații

   

 2. Tratamentul adultilor cu neoplasm bronho-pulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC) avansat, tratat anterior, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplazic (ALK pozitiv).

   

  II. Criterii de includere

   

 3. Diagnostic histopatologic de NSCLC ALK pozitiv confirmat prin testul FISH și/sau imunohistochimic, efectuat printr-o testare validată.

   

 4. Vârsta peste 18 ani

   

 5. Indice al statusului de performanță ECOG 0-2

   

 6. Probe biologice care să permită administrarea medicamentului în condiții de siguranță: Hb≥9g/dl, Leucocite≥3000/mm3, Neutrofile≥1500/mm3, Trombocite≥100.000mm3; bilirubina totală≤1,5 ori valoarea limită superioară a normalului(LSN), transaminaze (AST/SGOT, ALT/SGPT) și fosfataza alcalină <3 ori LSN pentru pacienții fără metastaze hepatice; transaminaze (AST/SGOT, ALT/SGPT) și fosfataza alcalină<5 ori LSN daca există metastaze hepatice; clearance al creatininei >30ml/min (sau echivalent de creatinină serică).

   

  III. Criterii de excludere

   

 7. insuficiență hepatică severă

   

 8. hipersensibilitate la crizotinib sau la oricare dintre excipienți

   

  IV. Tratament

   

  Doza: 250 mg/de două ori pe zi administrate continuu (fără pauză).

   

  Reducerea dozei se poate face din cauza toxicității în două trepte: 200mgx2/zi sau doză unică

   

  250mg/zi

   

  V. Monitorizarea tratamentului

   

 9. Răspunsul terapeutic se va evalua prin metode clinice , imagistice (CT, RMN) și biochimice.
 10. Efectele toxice vor fi urmărite anamnestic, clinic,prin ECG, Radiografie pulmonară,

  hemoleucogramă, probe biochimice hepatice și renale.

   

  VI. Întreruperea tratamentului

   

 11. Insuficiență hepatică severă

   

 12. Prelungirea intervalului QTc de gradul 4

   

 13. Pneumonită

   

 14. Creșterea de gradul 2,3 sau 4 a ALT sau AST concomitent cu creșterea de gradul 2,3 sau 4 a bilirubinemiei totale.
 15. A doua recidivă de grad 3-4 pentru toxicitatea hematologică.

   

  Continuarea tratamentului după progresie este posibilă la decizia medicului curant

   

  VII. Prescriptori:

   

  Medici din specialitatea oncologie medicală. Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog sau pe baza scrisorii medicale de către medicii desemnaţi.

octombrie 8, 2017