DEFEROXAMINUM

DCI: DEFEROXAMINUM

 

Definiţia afecţiunii

Supraîncărcarea cronică cu fier (hemosideroză) secundară transfuziilor repetate de concentrat eritrocitar în:

 

 1. β-talasemia majoră şi intermedia
 2. sindroame mielodisplazice

   

 3. aplazie medulară
 4. alte anemii
 5. boli hemato-oncologice politransfuzate

  În absenţa tratamentului chelator de fier evoluţia este progresivă spre deces prin multiple insuficienţe de organ datorate supraîncărcării cu fier.

   

  Criterii de includere

   

  pacienţi cu β-talasemie majoră cu vârste peste 2 ani;

  după transfuzia a aprox. 20 unităţi concentrat eritrocitar sau la o valoare a feritinei serice în jur de 1000 µg/l.

   

  Tratament (doze, condiţiile de scădere a dozelor, perioada de tratament) Dozele standard

   

  la copii 20 – 40 mg/Kgc (nu se depăşeşte 40 mg/Kgc)

  la adult 50 – 60 mg/Kgc

  în perfuzie subcutanată lentă pe parcursul a 8 – 12 ore/zi, minim 6 nopţi/săptămână prin intermediul unei pompiţe portabile;

   

  în funcţie de vârsta pacientului, greutate şi nivelul feritinei serice cu păstrarea indexului terapeutic (doza medie zilnică de Desferal în mg/Kgc/valoarea feritinei serice în µg/l) sub 0,025;

   

  se asociază vitamina C în doză limitată la 2 – 3 mg/Kgc/zi (oral şi numai timpul perfuziei);

   

  Chelarea intensivă cu deferoxamină – infuzie continuă 24 ore intravenos sau subcutanat are următoarele indicaţii:

   

  persistenţa valorilor crescute ale feritinei serice; boală cardiacă semnificativă;

   

  înaintea sarcinii sau transplantului medular.

  (doză 50 – 60 mg/Kgc/zi)

   

  Monitorizarea tratamentului

  la fiecare 3 luni:

  feritina serică;

   

  monitorizarea creşterii longitudinale şi greutăţii corporale la pacienţii pediatrici;

   

  control oftalmologic şi audiologic de specialitate înaintea începerii tratamentului şi la 3 luni pentru pacienţii cu concentraţii plasmatice ale feritinei serice scăzute şi anual în rest;

   

  bianual evaluarea funcţiei cardiace;

  anual evaluarea funcţiei endocrine.

   

  Criterii de excludere din tratament

  Reacţii adverse:

  sistemice cronice:

  oculare;

  auditive;

  displazia cartilaginoasă a oaselor lungi şi coloanei vertebrale asociate cu tulburări de creştere la copiii mici;

   

  sindrom pulmonar acut;

  reacţii senzitive generalizate;

  reacţii cutanate locale severe;

  hipersensibilitate la deferoxamină (şoc anafilactic, angioedem)

  Co-morbidităţi:

   

  insuficienţa renală severă;

  Non-responder:

  nu este cazul

  Non-compliant:

  datorită administrării subcutanate zilnice complianţa este scăzută la tratament.

   

   

   

  Prescriptori: medicul hematolog sau oncolog”