DONEPEZILUM

DCI: DONEPEZILUM

 

I. Stadializarea afecţiunii

 1. Există trei stadii ale demenţei din boala Alzheimer (sindromul demenţial este stadiul clinic cel mai avansat al acestei boli, şi nu trebuie confundat cu boala Alzheimer ca entitate neuropatologică şi clinică) clasificate după scorurile obţinute la Mini-Evaluarea Statusului Mental (MMSE):
 2. forme uşoare – scor la MMSE 20 – 26; – forme moderate – scor la MMSE 11 – 19; – forme severe – scor la MMSE </= 10.

   

 3. În cazul demenţelor mixte, criteriile de utilizare sunt aceleaşi ca pentru demenţa din boala Alzheimer.

   

 4. Conform Ghidului EFNS, în cazul demenţei de intensitate uşoară până la moderată sau severă din boala Parkinson şi boala difuză cu corpi Lewy, donepezilum este indicat ca terapie de linia a 1 (dovezi de tip IA).

   

 5. Criterii de includere (vârstă, sex, parametri clinico-paraclinici etc.)

   

 6. pacienţi cu diagnostic de boală Alzheimer în stadiul de demenţă, demenţă vasculară, demenţă mixtă, demenţa din boala difuză cu corpi Lewy, demenţă asociată bolii Parkinson

   

 7. pacienţi cu cel puţin una dintre următoarele modificări: – scor </= 26 la MMSE (Mini-Evaluarea Statusului Mental) – scor </= 5 la Testul Desenării Ceasului pe scala de 10 puncte a lui Sunderland – stadiul 3 pe Scala de Deteriorare Globală

   

  Reisberg

   

 8. Tratament: Medicaţie specifică substratului lezional
  Perioada de tratament: de la debut până în faza terminală

   

  Doza se individualizează în funcţie de respondenţa terapeutică Donepezilum –

  forme farmaceutice cu administrare orală în doze de 2,5 – 10 mg/zi

  ____________________________________________________________

  | DCI    | Doza iniţială | Doza ţintă    |

  |_____________|_______________|______________________________| | Donepezilum | 2,5 – 5 mg/zi | 10 mg o dată/zi (doză unică) | |_____________|_______________|______________________________|

   

  Creşterea dozelor se face la fiecare 4 – 6 săptămâni.

   

  IV. Monitorizarea tratamentului – Parametrii care se evaluează Toleranţă

   

  MMSE

  Simptomatologie noncognitivă

  Evaluarea stării somatice

   


   

  V. Criterii de excludere

 9. lipsa răspunsului terapeutic la preparat
 10. intoleranţă la preparat (hipersensibilitate, reacţii adverse)
 11. noncomplianţă terapeutică
 12. comorbiditatea somatică

  Înlocuirea preparatului se va face cu: Galantaminum, Memantinum, Rivastigminum. Schimbarea preparatului o va face medicul prescriptor (psihiatru, neurolog, geriatru) care dispensarizează pacientul în funcţie de particularităţile evolutive ale bolii, de comorbiditatea somatică existentă şi de medicaţia specifică acesteia individualizând tratamentul.

   

  VI. Reluarea tratamentului

   

  Administrarea acestei clase de medicamente reprezintă o modalitate de tratament de tip continuu până la deciderea întreruperii terapiei (de obicei în fază terminală).

   

   

   

  VII. Prescriptori:

   

  Medicii psihiatri, neurologi, geriatri iniţiază tratamentul, care poate fi continuat şi de către medicul de familie în dozele şi pe durata recomandată în scrisoarea medicală.