ENTECAVIRUM

DCI: ENTECAVIRUM

 

Indicaţii

Pacienţii cu nefropatii glomerulare secundare [nefropatie glomerulară membranoasă, glomerulonefrită membrano-proliferativă tip I (crioglobulinemică), glomerulonefrite proliferative extracapilare cu depozite de complexe imune) confirmate anatomopatologic şi infecţie virală cu virusul hepatitei B, cu replicare activă [AgHbe pozitiv şi > 104 copii VHB ADN/mL].

 

Tratament

 

Ţinta

 

Reducerea titrului copii ADN VHB/mL sub 20.000 şi negativarea AgHBe.

 

Doze

Entecavirum, în doze adaptate gradului deficitului funcţional renal:

|

   

______________________________________________________________________________

|

 

eRFG (mL/min)

     

|

|

|__________________________________________________________|

|

| >/= 50

| 30 – 50

| 10 – 29

|

< 10

|

HD

|

|___________________|__________|__________|__________|__________|______________|

| Entecavirum

| 0.5 mg

|

0.25

mg

|

0.15

mg

|

0.05

mg

|

Administrare |

|

| p.o.

|

p.o.

 

|

p.o.

 

|

p.o.

 

|

după HD

|

|

| la 24 ore|

la 24 ore|

la 24 ore|

la 24 ore|

 

|

|___________________|__________|__________|__________|__________|______________|

| Entecavirum

|

1 mg p.o.|

0.5 mg

|

0.3 mg

|

0.1 mg

|

Administrare |

| (la non-responsivi|

la 24 ore|

p.o.

|

p.o.

|

p.o.

|

după HD

|

| la lamivudina)

|

|

la 24 ore|

la 24 ore|

la 24 ore|

 

|

|___________________|__________|__________|__________|__________|______________|

 

 

După 4 luni se testează răspunsul la terapie: dacă răspunsul este pozitiv se continuă până la 12 luni la cei AgHBe pozitiv şi nedefinit la cei AgHBe negativ cu monitorizare la 6 luni, iar dacă este negativ, se opreşte terapia anti-virală.

 


 

Monitorizare

Răspunsul la terapia anti-virală iniţial la 4 luni (titru copii ARN VHB), apoi la 6 luni. Apariţia rezistenţei impune utilizarea altui anti-viral (adefovirum dipivoxilum).

 

Prescriptori

Medici specialişti nefrologi, cu aprobarea comisiilor CNAS.

 

DCI: ADEFOVIRUM DIPIVOXILUM

 

Indicaţii

 

Pacienţii cu: nefropatii glomerulare secundare [nefropatie glomerulară membranoasă, glomerulonefrită membrano-proliferativă tip I (crioglobulinemică), glomerulonefrite proliferative extracapilare cu depozite de complexe imune) confirmate anatomopatologic şi infecţie virală cu virusul hepatitei B, cu replicare activă [AgHbe pozitiv şi > 10^4 copii VHB ADN/mL].

 

Tratament

 

Ţinta

Reducerea titrului copii ADN VHB/mL sub 20.000 şi negativarea AgHBe.

 

Doze

Adefovirum dipivoxilum, în doze adaptate gradului deficitului funcţional renal:

       

|

______________________________________________________________________________

|

   

eRFG (mL/min)

     

|

|

|__________________________________________________________|

|

| >/= 50

| 30 – 50

| 10 – 29

|

< 10

|

HD

|

|___________________|__________|__________|__________|__________|______________|

| Adefovir

| 10

mg

|

10

mg

|

10

mg

|

?

| 10 mg p.o.

|

|

| p.o.

|

p.o.

|

p.o.

|

 

| la 7 zile

|

|

| la

24

ore|

la

48

ore|

la

72

ore|

 

|

|

 

|___________________|__________|__________|__________|__________|______________|

 

După 3 luni se testează răspunsul la terapie: dacă răspunsul este pozitiv se continuă până la 12 luni la cei AgHBe pozitiv şi nedefinit la cei AgHBe negativ cu monitorizare la 6 luni, iar dacă este negativ, se opreşte terapia anti-virală.

 

Monitorizare

Răspunsul la terapia anti-virală iniţial la 3 luni (titru copii ADN VHB), apoi la 6 luni. Apariţia rezistenţei impune utilizarea altui anti-viral (entecavirum).

 

Prescriptori

 

Medici in specialitatea nefrologie