EVEROLIMUS

DCI: EVEROLIMUS

 

 

DCI: EVEROLIMUS (AFINITOR)

 

 1. Definiţia afecţiunii
  Carcinom celular renal
 2. Stadializare: Carcinom celular renal – stadiul IV (avansat/ metastatic)
  conform clasificării TNM
 3. Tratamentul cu everolimus (afinitor) este indicat la pacienţii cu carcinom

   

  celular renal avansat care au înregistrat progresie a bolii la sau în urma
  tratamentului cu terapie țintită asupra FCEV (factor de creștere al endoteliilor vasculare)

   

  IV.    Criterii de includere:

   

 4. diagnostic de carcinom cu celule renale clare (confirmat histologic și citologic),

   

 5. progresia bolii în timpul tratamentului sau dupa administrarea tratamentului cu inhibitori ai receptorilor FCEV,

   

 6. tratamentul anterior cu cytokine și/sau inhibitori FCEV,

   

 7. pacienți aflați sub tratament cronic cu corticosteroizi sau alți agenți imunosupresivi,

   

 8. pacienți care prezintă o hipersensibilitate la everolimus sau alte rapamicine

   

  (siolimus, temsirolimus),

   

 9. pacienți cu metastaze la nivelul SNC care care nu sunt controlate neurologic,

   

 10. reacţii adverse inacceptabile şi necontrolabile chiar şi după reducerea dozelor sau după terapia simptomatică specifică a reacţiilor adverse apărute în timpul tratamentului.

   

 11. pneumonita neinfecţioasă (inclusiv boala pulmonară interstițială) este un efect de clasă al derivaţilor rapamicinei, inclusiv everolimus; unele cazuri au fost severe și în câteva ocazii, rezultatul letal,

   

 12. infecţii bacteriene, micotice, virale sau cu protozoare, inclusiv infecţii cu patogeni oportunişti; unele au fost severe (au produs sepsis, insuficiență respiratorie sau hepatică) și ocazional, letale,
 13. reacții de hipersensibilitate care includ dar nu se limitează la: anafilaxie, dispnee, eritem facial, durere toracică sau angioedem,

   

 14. ulcerații ale mucoasei bucale, stomatită și mucozită bucală,

   

 15. cazuri de insuficiență renală (inclusiv insuficiență renală acută), unele cu rezultat letal.

   

  VI.    Tratament

   

  Doza recomandată şi mod de administrare:

   

  Doza recomandată este de 10 mg everolimus o dată pe zi, la aceeaşi oră.

   

  Comprimatele nu trebuie mestecate sau sfărâmate.

   

  Contraindicaţii: Hipersensibilitate la substanţa activă, la alţi derivaţi ai rapamicinei sau la oricare dintre excipienţii.

   

  Ajustări ale dozei:

   

  Dacă este necesară reducerea dozei se recomandă administrare a 5 mg zilnic.

   

  Pacienţii vârstnici (≥65 ani): Nu este necesară ajustarea dozei.

   

  Insuficienţă renală: Nu este necesară ajustarea dozei.

   

  Insuficienţă hepatică:

   

 16. uşoară (Child-Pugh A) – doza recomandată este de 7,5 mg zilnic;

   

 17. moderată (Child-Pugh B) – doza recomandată este de 5 mg zilnic;

   

 18. severă (Child-Pugh C) – everolimus este recomandat numai dacă beneficiul dorit

   

  depăşeşte riscul. În acest caz, doza de 2,5 mg zilnic nu trebuie depăşită. Ajustările dozei trebuie efectuate dacă statusul hepatic al pacientului (Child-Pugh) se

   

  schimbă în timpul tratamentului.

   

  Întreruperea temporară a tratamentului până la ameliorarea simptomelor (grad ≤ 1)
  și reinițierea cu doza redusă se recomandă în următoarele situații (la latitudinea medicului curant):

   

 19. pneumonită neinfecțioasă grad 2,3;

   

 20. stomatită grad 2,3;

   

 21. alte toxicități non-hematologice (exclusiv evenimente metabolice) – grad 2 dacă toxicitatea devine intolerabilă, si grad 3,

   

 22. evenimente metabolice (de exemplu hiperglicemie, dislipidemie) – grad 3,

   

 23. trombocitopenie – grad 2 (<75, ≥50×109/l), până la revenirea la grad ≤ 1 (≥75×109/l), grad 3 și 4 (<50×109/l), până la revenirea la grad ≤ 1 (≥75×109/l),

   

 24. neutropenie – grad 3 (>1,≥ 0,5×109/l), până la revenirea la grad ≤2 (≥1×109 /l), grad 4 (<0,5 x109/l), până la revenirea la grad ≤2,
 25. neutropenie febrilă – grad 3, până la revenirea la grad ≤2 (≥1,25×109 /l) și dispariția febrei.

   

  Întreruperea definitivă a tratamentului se recomandă în:

   

 26. pneumonită neinfecțioasă – grad 2, dacă recuperarea nu are loc în maximum 4 săptămâni; grad 3, dacă reapare toxicitatea; grad 4,

   

 27. stomatită – grad 4,

   

 28. alte toxicități non-hematologice (exclusiv evenimente metabolice) grad 3, la

   

  reinițierea tratamentului; grad 4,

   

 29. evenimente metabolice (de exemplu hiperglicemie, dislipidemie) – grad 4,

   

 30. neutropenie febrilă – grad 4.

   

  Perioada de tratament: Tratamentul trebuie continuat atât timp cât se observă beneficii
  clinice sau până la apariţia unei toxicităţi inacceptabile. Monitorizarea tratamentului

   

 31. imagistic – evaluarea prin ex CT / RMN;

   

 32. înainte de inițierea tratamentului și periodic – funcția renală, inclusiv concentrația de azot ureic sanguin (AUS), proteinuria și creatinina serică; colesterol, trigliceride, hemograma completă
 33. frecvent – control glicemic la administrarea medicamentelor care pot induce hiperglicemie,

   

 34. periodic – depistarea simptomelor pulmonare care indică boală pulmonară interstițială sau pneumonită; apariției ulcerațiilor bucale; apariției reacțiilor de hipersensibilitate.

   

  VII.    Prescriptori

   

  Iniţierea se face de către medicii din specialitatea oncologie medicală. Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog sau pe baza scrisorii medicale de către medicii de familie desemnaţi.