GALANTAMINUM

DCI: GALANTAMINUM

 

I. Stadializarea afecţiunii

 1. Există trei stadii ale demenţei din boala Alzheimer (sindromul demenţial este stadiul clinic cel mai avansat al acestei boli, şi nu trebuie confundat cu boala Alzheimer ca entitate neuropatologică şi clinică) clasificate după scorurile obţinute la Mini-Evaluarea Statusului Mental (MMSE):
 2. forme uşoare – scor la MMSE 20 – 26; – forme moderate – scor la MMSE 11 – 19; – forme severe – scor la MMSE </= 10.

   

 3. În cazul demenţelor mixte, criteriile de utilizare sunt aceleaşi ca pentru demenţa din boala Alzheimer.

   

 4. Conform Ghidului EFNS, în cazul demenţei de intensitate uşoară până la moderată sau severă din boala Parkinson şi boala difuză cu corpi Lewy, galantaminum este indicat ca terapie de linia 1, dar cu dovezi de tip IC faţă de rivastigminum şi donepezilum (dovezi de tip IA) care sunt de preferat pentru terapia de primă intenţie.

   

 5. Criterii de includere (vârstă, sex, parametri clinico-paraclinici etc.)

   

 6. pacienţi adulţi şi vârstnici cu diagnostic de boala Alzheimer în stadiul de demenţă formă uşoară până la moderat severă, demenţa mixtă (boala Alzheimer, formă uşoară până la moderat severă, asociată cu boli cerebrovasculare sau cu boala difuză cu corpi Lewy).
 7. pacienţi adulţi şi vârstnici cu boala Parkinson asociată cu forme uşoare până la moderat/severe de demenţă (terapie de linia 1, dovezi de tip IA).

   

 8. Tratament: Medicaţie specifică substratului lezional (v. mai sus).
  Perioada de tratament: de la debut până în faza terminală

   

  Dozele indicate sunt de 8 – 24 mg/zi, doza medie fiind de 16 mg/zi

  Doza se individualizează în funcţie de respondenţa terapeutică

   

  IV. Monitorizarea tratamentului
  Parametrii care se evaluează

   

  Starea clinică MMSE

  Evaluarea stării somatice

   

  V. Criterii de excludere

 9. lipsa efectului terapeutic la preparat
 10. intoleranţă la preparat (hipersensibilitate, reacţii adverse)
 11. noncomplianţă terapeutică
 12. comorbiditatea somatică

   

  Înlocuirea preparatului se va face cu: Donepezilum, Memantinum, Rivastigminum.

   

  Schimbarea preparatului o va face medicul prescriptor (psihiatru, neurolog, geriatru) care dispensarizează pacientul în funcţie de particularităţile evolutive ale bolii, de comorbiditatea somatică existentă şi de medicaţia specifică acesteia individualizând tratamentul.

   

   

  VI. Reluarea tratamentului

   

  Administrarea acestei clase de medicamente reprezintă o modalitate de tratament de tip continuu până la deciderea întreruperii terapiei (de obicei în fază terminală).

   

   

   

   

   

  VII. Prescriptori:

   

  Medicii psihiatri, neurologi, geriatri iniţiază tratamentul, care poate fi continuat şi de către medicul de familie în dozele şi pe durata recomandată în scrisoarea medicală.