INSULINĂ DETEMIR (LEVEMIR)

Protocol terapeutic pentru INSULINĂ DETEMIR (LEVEMIR)

 

Levemir este un analog de insulină cu acţiune prelungită utilizat ca insulină bazală. O unitate de insulină detemir (obţinută prin tehnologie ADN recombinant pe Saccharomyces cerevisiae) conţine 0,142 mg insulină detemir anhidră. O unitate (U) de insulină detemir corespunde la o unitate internaţională (UI) de insulină umană. Studiile la

 

pacienţii cu diabet zaharat de tip 2 trataţi cu insulină bazală în asociere cu antidiabetice orale au demonstrat că controlul glicemic (HbA_1c) cu Levemir este comparabil cu cel realizat de alte insuline bazale fiind asociat cu o creştere în greutate mai mică.

 

I. Criterii de includere pentru tratamentul cu insulina detemir

Adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta de 6 ani sau peste, cu diabet zaharat, atunci când este necesar tratamentul cu insulină.

 

II. Doze şi mod de administrare:

 1. Tratamentul cu Levemir în asociere cu antidiabetice orale se recomandă a fi iniţiat cu o doză de 10 U sau 0,1 – 0,2 U/kg, administrată o dată pe zi. Doza de Levemir trebuie ajustată în concordanţă cu necesităţile pacientului. Pe

  baza rezultatelor obţinute din studii, se recomandă următoarea schemă de tratament:

  ___________________________________________________________

   

  | Valorile medii autodeterminate ale

  | Ajustarea dozei|

  | glicemiei a jeun

  | de Levemir

  |

  |__________________________________________|________________|

  | > 10,0 mmol/l (180 mg/dl)

  |

  +8

  |

  |__________________________________________|________________|

  | 9,1 – 10,0 mmol/l (163 – 180 mg/dl)

  |

  +6

  |

  |__________________________________________|________________|

  | 8,1 – 9,0 mmol/l (145 – 162 mg/dl)

  |

  +4

  |

  |__________________________________________|________________|

  | 7,1 – 8,0 mmol/l (127 – 144 mg/dl)

  |

  +2

  |

  |__________________________________________|________________|

  | 6,1 – 7,0 mmol/l (109 – 126 mg/dl)

  |

  +2

  |

  |__________________________________________|________________|

  | Pentru o singură determinare a glicemiei |

   

  |

  |__________________________________________|________________|

  | 3,1 – 4,0 mmol/l (56 – 72 mg/dl)

  |

  -2

  |

  |__________________________________________|________________|

  | < 3,1 mmol/l (< 56 mg/dl)

  |

  -4

  |

  |__________________________________________|________________|

   

 2. Când se utilizează ca parte a unei terapii insulinice de tip bolus bazal, Levemir trebuie administrat o dată sau de două ori pe zi, în concordanţă cu necesităţile pacientului. Dozele Levemir trebuie ajustate individual. La pacienţii care necesită două doze zilnice pentru optimizarea controlului glicemiei, doza de seară poate fi administrată seara sau înainte de culcare.
 3. Înlocuirea altor insuline cu acţiune prelungită sau intermediară cu Levemir, poate necesita ajustarea dozei şi a momentului administrării. Ca în cazul tuturor insulinelor, monitorizarea atentă a glicemiei este recomandată în timpul înlocuirii şi în timpul primelor săptămâni după aceasta.

   

 4. Poate fi necesară ajustarea tratamentului antidiabetic concomitent (doza şi/sau momentul administrării antidiabeticelor orale sau a insulinelor cu acţiune scurtă/rapidă asociate).

   

 5. Ca în cazul tuturor insulinelor, la vârstnici şi la pacienţii cu afectare renală sau hepatică, monitorizarea glicemiei trebuie intensificată şi dozele de insulină detemir ajustate în funcţie de necesităţile individuale.

   

 6. Levemir se administrează subcutanat prin injectare la nivelul coapsei, peretelui abdominal sau regiunii deltoidiene. Ca în cazul insulinelor umane, viteza şi nivelul absorbţiei insulinei detemir pot fi mai mari atunci când se administrează s.c. la nivelul abdomenului sau regiunii deltoidiene, decât atunci când este administrată la nivelul coapsei. Prin urmare, locurile de injectare trebuie schimbate în cadrul aceleiaşi regiuni anatomice.

   

  III. Monitorizarea tratamentului

   

  În primele săptămâni după iniţierea terapiei cu insulina detemir, se recomandă o monitorizare metabolică strictă. Odată cu ameliorarea controlului metabolic şi cu creşterea consecutivă a sensibilităţii la insulină, poate deveni necesară o ajustare suplimentară a regimului terapeutic. De asemenea, ajustarea dozei poate fi necesară, de exemplu, în caz de modificări ale greutăţii corporale, ale stilului de viaţă al pacientului, ale momentului administrării insulinei sau dacă survin alte situaţii care cresc susceptibilitatea la hipo- sau hiperglicemie.

   

  IV. Contraindicaţii

   

  Hipersensibilitate la insulina detemir sau la oricare dintre excipienţi

   

  V. Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

 7. Levemir nu trebuie administrat intravenos, deoarece aceasta poate determina hipoglicemii severe. Trebuie evitată administrarea intramusculară.

   

 8. Dacă Levemir este amestecat cu alte preparate insulinice, profilul de acţiune al uneia sau al ambelor componente se va modifica. Amestecarea Levemir cu analogi de insulină cu acţiune rapidă, de exemplu insulina aspart, are ca rezultat un profil de acţiune cu un efect maxim mai scăzut şi mai întârziat comparativ cu cel al injectării separate. De aceea, amestecarea insulinei cu acţiune rapidă şi a Levemir trebuie evitată.
 9. Sarcina şi alăptarea. Nu există experienţă clinică în ceea ce priveşte administrarea de insulină detemir în timpul sarcinii şi alăptării.

   

  VI. Reacţii adverse

  Reacţiile adverse observate la pacienţii care utilizează Levemir sunt în principal dependente de doză şi datorate efectului farmacologic al insulinei. Hipoglicemia este o reacţie adversă frecventă. Poate să apară dacă doza de insulina este prea mare comparativ cu necesarul de insulină.

   

  Reacţiile la locul de injectare sunt întâlnite mai frecvent în timpul tratamentului cu Levemir, decât în timpul tratamentului cu insulină umană. Aceste reacţii includ eritem, inflamare, contuzie, tumefacţie şi prurit la locul de injectare. Cele mai multe reacţii la locul de injectare sunt minore şi tranzitorii, adică dispar în câteva zile, până la câteva săptămâni, pe parcursul tratamentului.

   

  VII. Retratament: decizia de întrerupere temporară sau definitivă a tratamentului va fi luată în funcţie de
  indicaţii şi contraindicaţii de către specialist diabetolog, la fiecare caz în parte.

   

  VIII. Prescriptori: medici diabetologi,
  alţi medici specialişti cu competenţa în diabet, medici desemnaţi.