LAMIVUDINUM

DCI: LAMIVUDINUM

 

Indicaţii

Pacienţii cu: nefropatii glomerulare secundare [nefropatie glomerulară membranoasă, glomerulonefrită membrano-proliferativă tip I (crioglobulinemică), glomerulonefrite proliferative extracapilare cu depozite de complexe imune) confirmate anatomopatologic şi infecţie virală cu virusul hepatitei B, cu replicare activă [AgHbe pozitiv şi > 104 copii VHB ADN/mL].

Tratament

Ţinta

Reducerea titrului copii ADN VHB/mL sub 20.000 şi negativarea AgHBe.

Doze

 

Lamivudinum,

în

 

doze

 

adaptate

gradului

deficitului

funcţional

renal:

|

|

______________________________________________________________________________

|

 
         

eRFG (mL/min)

       

|

|_________________________________________________________________|

 

|

|

 

>/= 50

|

30 – 50

|

10 – 29

|

< 10

|

HD

|

 

|____________|_________|_____________|_____________|_____________|_____________|

 

| Lamivudina |

100 mg

| 100 mg

| 100 mg

| 35 mg

| 35 mg

 

|

 

|

|

 

p.o. la

| iniţial,

| iniţial,

| iniţial,

| iniţial,

|

 

|

|

 

24 ore

| apoi 50 mg,

| apoi 25 mg,

| apoi 15 mg,

| apoi 10 mg, |

 

|

|

   

| p.o. la

| p.o. la

| p.o. la

| p.o. la

|

 

|

|

   

| 24 ore

| 24 ore

| 24 ore

| 24 ore

|

 

|____________|_________|_____________|_____________|_____________|_____________|

 

După 4 luni se testează răspunsul la terapie: dacă răspunsul este pozitiv se continuă până la 12 luni la cei AgHBe pozitiv şi nedefinit la cei AgHBe negativ cu monitorizare la 6 luni, iar dacă este negativ, se opreşte terapia anti-virală.

 

Monitorizare

 

Răspunsul la terapia anti-virală iniţial la 4 luni (titru copii ADN VHB), apoi la 6 luni. Apariţia rezistenţei impune utilizarea altui anti-viral (adefovirum, entecavirum).

 

Prescriptori

 

 

Medici in specialitatea nefrologie

octombrie 8, 2017