Lista protocoalelor terapeutice actualizate prin Ordinul MS-CNAS nr 618_405-2017- 31.05.2017

 

LISTA PROTOCOALELOR TERAPEUTICE ACTUALIZATE PRIN ORDINUL MS/CNAS NR 618/405/2017 DE MODIFICARE SI COMPLETARE A ANEXEI NR 1 LA ORDINUL MS/CNAS NR 1301/500/2008 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

COD DENUMIRE
PROTOCOL sublista/cod boala/cod P
B02BX05 ELTROMBOPAG C2 ‐P6.17
H005E PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN ACROMEGALIE ŞI GIGANTISM
J05AX65‐G7 COMBINATII (LEDIPASVIRUM+SOFOSBUVIRUM) C1‐G7
L002G TRATAMENT IMUNOMODULATOR ‐ SCLEROZĂ MULTIPLĂ C2‐P4
L008C IMATINIBUM C2‐P3
L012C BORTEZOMIBUM C2‐P3
L014C RITUXIMABUM C2‐P3
L016C INTERFERON ALFA 2B C2‐P3
L01XC10 OFATUMUMAB C2‐P3
L01XC12 BRENTUXIMAB VEDOTIN C2‐P3
L01XC15 OBINUTUZUMAB C2‐P 3
L01XE08 NILOTINIB C2‐P3
L01XE18 RUXOLITINIBUM C2‐P3
L01XE24 PONATINIBUM C2‐P 3
L01XE27 IBRUTINIBUM C2‐P3
L022B EPOETINUM ÎN ANEMIA ONCOLOGICĂ
L032C PEGFILGRASTIMUM C2‐P3
L034K BOALĂ CRONICĂ INFLAMATORIE INTESTINALĂ C1‐G31.A
L040M PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN ARTROPATIA PSORIAZICĂ PRIVIND
UTILIZAREA AGENŢILOR BIOLOGICI INFLIXIMABUM****
(ORIGINAL ŞI BIOSIMILAR), ADALIMUMABUM****,
ETANERCEPTUM****, GOLIMUMABUM**** C1‐G31C
L041M PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN SPONDILITA ANCHILOZANTĂ
PRIVIND UTILIZAREA AGENŢILOR BIOLOGICI:
INFLIXIMABUM**** (ORIGINAL ŞI BIOSIMILAR),
ETANERCEPTUM****, ADALIMUMABUM****,
GOLIMUMABUM**** C1‐G31D
L043M PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN POLIARTRITA REUMATOIDĂ
PRIVIND UTILIZAREA AGENŢILOR BIOLOGICI:
INFLIXIMABUM**** (ORIGINAL ŞI BIOSIMILAR),
ETANERCEPTUM****, ADALIMUMABUM****,
GOLIMUMABUM****, CERTOLIZUMABUM****,
RITUXIMABUM****, TOCILIZUMABUM****,
ABATACEPTUM**** C1‐G31B
L050C INTERFERONUM ALFA 2A C2‐P3
LB01B HEPATITĂ CRONICĂ ŞI CIROZĂ HEPATICĂ CU VIRUS VHB C1‐G4,G7
N028F PALIPERIDONUM C1‐G15
R03AL05 COMBINAȚII (ACLIDINIUM BROMIDUM + FORMOTEROLUM
FUMARAT) B
V002D DEFERASIROXUM C1‐G10 si C2‐P6.1
A16AB10 VELAGLUCERASE ALFA C1‐G29
M09AX03 ATALUREN C2‐ P6.21

Nota: protocoalele terapeutice ce nu au fost actualizate prin Ordinul MS/CNAS nr 618/405/2017 pot fi consultate pe site‐ul CNAS in documentul „Lista protocoalelor terapeutice cu modificarile si completarile ulterioare‐ aprilie 2017”