Lista protocoalelor terapeutice actualizate prin Ordinul MSCNAS nr 846-818_2017-25.07.2017

LISTA PROTOCOALELOR TERAPEUTICE ACTUALIZATE PRIN ORDINUL MS/CNAS NR 846/818/2017 DE MODIFICARE SI COMPLETARE A ANEXEI NR 1 LA ORDINUL MS/CNAS NR 1301/500/2008 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

COD DENUMIRE
PROTOCOL sublista/cod boala/cod P
LB01B HEPATITĂ CRONICĂ ŞI CIROZĂ HEPATICĂ CU VIRUS VHB
C1-G4,G7
N028F PALIPERIDONUM C1-G15
L01XC14 TRASTUZUMABUM EMTASINUM C2-PNS3
L01XE35 OSIMERTINIB C2-PNS3

Nota: protocoalele terapeutice ce nu au fost actualizate prin Ordinul MS/CNAS nr 846/818/2017 pot fi consultate pe site-ul CNAS in documentul „Lista protocoalelor terapeutice cu modificarile si completarile ulterioare- aprilie 2017” respectiv „Lista protocoalelor terapeutice actualizate-31.05 2017”