LISTA PROTOCOALELOR TERAPEUTICE APROBATE PRIN ORDINUL MS/CNAS NR 1301/500/2008 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE ‐ actualizat la 27.04.2017

LISTA PROTOCOALELOR TERAPEUTICE APROBATE PRIN ORDINUL MS/CNAS NR 1301/500/2008 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE ‐ actualizat la 27.04.2017

COD DENUMIRE
PROTOCOL sublista/cod boala/cod P
A001E ORLISTATUM B
A002C PALONOSETRONUM C1 ‐G10
A004C ONDASETRONUM, GRANISETRONUM C1‐G10
A005E PARICALCITOLUM C1‐G25 si C2 ‐P10
A006E CALCITRIOLUM C1‐G25 si C2 ‐P10
A008E IMIGLUCERASUM C1‐G29
A010N COMPLEX DE HIDROXID FER (III) SUCROZĂ C1‐G25 si C2 ‐P10
A014E AGALSIDASUM BETA C2‐P6.8
A015E INSULINUM LISPRO C2‐P5 COD ATC A10AB04
A016E INSULINUM ASPART C2 ‐P5 COD ATC A10AB05
A017E INSULINUM LISPRO C2‐P5 COD ATC A10AC04
A018E INSULINUM ASPART C2‐P5 COD ATC A10AD05
A019E INSULINUM GLULIZINA C2‐P5
A020E PIOGLITAZONUM C2 ‐P5
A021E ACIDUM TIOCTICUM (ALFA‐LIPOICUM) B
A022E SITAGLIPTINUM C2 ‐P5
A023E INSULINUM DETEMIR C2‐P5
A024E INSULINUM GLARGINE C2‐P5
A025E COMBINAŢII (PIOGLITAZONUM + METFORMIN) C2‐P5
A028E EXENATIDUM C2‐P5
A029E INSULINUM LISPRO C2‐P5 COD ATC A10AD04
A030Q AGLUCOSIDASUM ALFA C2‐P6.9
A10BD07 COMBINAŢII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM) C2‐P5
A10BD10 COMBINAŢII (SAXAGLIPTINUM + METFORMINUM) ‐
concentraţia 2,5 mg/1000 mg C2‐P5
A10BH02 VILDAGLIPTINUM C2‐P5
A10BH03 SAXAGLIPTINUM C2‐P5
A10BX09 DAPAGLIFLOZINUM C2‐P5
A10BX10 LIXISENATIDUM C2‐P5
A16AX07 PLERIXAFOR C2‐P9.1
A16AX07S SAPROPTERINUM C2‐P6.18
AE01E PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN DIABETUL ZAHARAT
B008D PROTOCOL PENTRU PROFILAXIA ŞI TRATAMENTUL
TROMBOEMBOLISMULUI VENOS ÎN AMBULATOR
B009I CLOPIDOGRELUM B si C1‐G3
B009N EPOETINUM BETA C1‐G25 si C2 ‐P10
B010N EPOETINUM ALFA C1‐G25 si C2 ‐P10
B011N DARBEPOETINUM ALFA C1‐G25 si C2 ‐P10
B013K MEDICAŢIA ADJUVANTĂ TERAPIEI ANTIVIRALE ÎN HEPATITE
CRONICE
B014I SULODEXIDUM B
B015D EPTACOG ALFA ACTIVATUM C2‐P6.1
B016I DIOSMINUM D
B01AE07 DABIGATRANUM ETEXILATUM B
B01AF01 RIVAROXABANUM B
B01AF02 APIXABANUM B
B02BX04 ROMIPLOSTINUM C2‐P6.17
B02BX05 ELTROMBOPAG C2 ‐P6.17
B03XA03 EPOETINUM ZETA C1‐G25 si C2 ‐P10
B03XA03M METOXI‐POLIETILENGLICOL EPOETIN BETA” C1‐G25 si C2 ‐P10
B06AC02 ICATIBANTUM C2‐P6.22
BD01D HEMOFILIE C2‐P6.1
C002I ALPROSTADILUM A
C003I IVABRADINUM B
C004I ACID OMEGA‐3‐ESTERI ETILICI D
C005I SARTANI ÎN INSUFICIENŢA CARDIACĂ C1‐G1
C008N IRBESARTANUM C1‐G25
C02KX02 TAFAMIDIS C2‐P6.5.3
C10BA06 COMBINAȚII (ROSUVASTATINUM + EZETIMIBUM) B
CE01E PROTOCOL DE PRESCRIERE A MEDICAMENTELOR
HIPOLIPEMIANTE
COD DENUMIRE
PROTOCOL sublista/cod boala/cod P
CI01I‐B BOSENTANUM C2‐P6.16
CI01I‐HTP Protocol terapeutic în hipertensiunea arterială pulmonară:
SILDENAFILUM, BOSENTANUM, AMBRISENTANUM,
MACITENTANUM, RIOCIGUAT C2‐P6.3
Combinatii COMBINAȚII (METOPROLOLUM + IVABRADINUM)
METO+IVA B
D001L DERMATOCORTICOIZI
D002L ACITRETINUM B
G001C CABERGOLINUM C1‐G22
G002N ESTRADIOLUM VALERAT + DIENOGEST B
G003N FOLLITROPINUM ALFA B
G004N GANIRELIXUM B
G005N LEVONORGESTRELUM B
G006N LUTROPINA ALFA B
G007N TIBOLONUM B
G008N FOLLITROPINUM BETA B
G009N SOLIFENACINUM SUCCINAT B
G010N TOLTERODINUM/SOLIFENACINUM B
H003N CINACALCET HIDROCLORID C2‐P10
H004E CETRORELIXUM B
H005E PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN ACROMEGALIE ŞI GIGANTISM
H006C PROTOCOL TERAPEUTIC PENTRU TUMORILE NEUROENDOCRINE
H006E PROTOCOL TERAPEUTIC PENTRU DIAGNOSTICUL ŞI
TRATAMENTUL COPIILOR CU DEFICIT DE HORMON DE CREŞTERE
H011Q SOMATROPINUM C2‐P6.7
H01CB05 PASIREOTIDUM C1‐G22
H05AA02 TERIPARATIDUM C1‐G22
J001G IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PENTRU ADMINISTRARE
INTRAVASCULARĂ
J002N RIBAVIRINUM C1‐G4 doar pentru pacienţii cu afectare renală consecutivă infecţiei cu virusuri hepatitice
J003N PEGINTERFERONUM ALFA 2B C1‐G4 doar pentru pacienţii cu afectare renală consecutivă infecţiei cu virusuri hepatitice
J004N PEGINTERFERONUM ALFA 2A C1‐G4 doar pentru pacienţii cu afectare renală consecutivă infecţiei cu virusuri hepatitice
J005N LAMIVUDINUM C1‐G4 doar pentru pacienţii cu afectare renală consecutivă infecţiei cu virusuri hepatitice
J006N INTERFERONUM ALFA 2B C1‐G4 doar pentru pacienţii cu afectare renală consecutivă infecţiei cu virusuri hepatitice
J007N INTERFERONUM ALFA 2A C1‐G4 doar pentru pacienţii cu afectare renală consecutivă infecţiei cu virusuri hepatitice
J008N ENTECAVIRUM C1‐G4 doar pentru pacienţii cu afectare renală consecutivă infecţiei cu virusuri hepatitice
J009N ADEFOVIRUM DIPIVOXILUM C1‐G4 doar pentru pacienţii cu afectare renală consecutivă infecţiei cu virusuri hepatitice
J010D CASPOFUNGINUM C1‐G10, C2 ‐ P1 si P9
J012B VORICONAZOLUM C1‐G10, C2 ‐ P1 si P9
J05AX12 DOLUTEGRAVIRUM C2‐P1.A
J05AX65‐G4 COMBINATII (LEDIPASVIRUM+SOFOSBUVIRUM) C1‐G4
J05AX65‐G7 COMBINATII (LEDIPASVIRUM+SOFOSBUVIRUM) C1‐G7
J05AX66 OMBITASVIRUM+PARITAPREVIRUM+RIRITONAVIRUM+DASAB C1‐G4, G7
L001C ACIDUM CLODRONICUM C2‐P3
L001G MITOXANTRONUM C1‐G14
L002C ACIDUM IBANDRONICUM C2‐P3
L002G TRATAMENT IMUNOMODULATOR ‐ SCLEROZĂ MULTIPLĂ
C2‐P4
L003C FULVESTRANTUM C2‐P3
L004C BEVACIZUMABUM C2‐P3
L005C ACIDUM PAMIDRONICUM C2‐P3
L006C ACIDUM ZOLEDRONICUM C2‐P3
L008C IMATINIBUM C2‐P3
L012C BORTEZOMIBUM C2‐P3
L014AE FIBROZA PULMONARĂ IDIOPATICĂ C2‐P6.20
L014C RITUXIMABUM C2‐P3
L015D ANAGRELIDUM C1‐G10
L016C INTERFERON ALFA 2B C2‐P3
L01BB06 CLOFARABINUM C2‐P3
L01BB07 NELARABINUM C2‐P3
L01BC07 AZACITIDINUM C2‐P3
COD DENUMIRE
PROTOCOL sublista/cod boala/cod P
L01BC08 DECITABINUM C2‐P3
L01CX01 TRABECTEDINUM C2‐P3
L01XC08 PANITUMUMABUM C2‐P3
L01XC10 OFATUMUMAB C2‐P3
L01XC12 BRENTUXIMAB VEDOTIN C2‐P3
L01XC15 OBINUTUZUMAB C2‐P 3
L01XC17 NIVOLUMABUM C2‐P3
L01XE02 GEFITINIBUM C2‐P 3
L01XE06 DASATINIB C2‐P3
L01XE07 LAPATINIBUM C2‐P3
L01XE08 NILOTINIB C2‐P3
L01XE10 EVEROLIMUS (VOTUBIA) C2‐P6.19
L01XE10A EVEROLIMUS (AFINITOR) C2‐P3
L01XE11 PAZOPANIB C2‐P3
L01XE13 AFATINIBUM C2‐P3
L01XE14 BOSUTINIBUM C2‐P3
L01XE15 VEMURAFENIBUM C2‐P3
L01XE16 CRIZOTINIBUM C2‐P3
L01XE17 AXITINIBUM C2‐P3
L01XE18 RUXOLITINIBUM C2‐P3
L01XE23 DABRAFENIBUM C2‐P3
L01XE23‐25 COMBINATII DCI DABAFENIBUM+DCI TRAMETINIBUM C2‐P3
L01XE24 PONATINIBUM C2‐P 3
L01XE27 IBRUTINIBUM C2‐P3
L01XX44 AFLIBERCEPTUM C2‐P3
L01XX46 OLAPARIBUM C2‐P3
L020F BUPROPIONUM B
L022B EPOETINUM ÎN ANEMIA ONCOLOGICĂ
L025C CYPROTERONUM C1‐G10
L026C TRASTUZUMABUMUM C2‐P3
L02BB04 ENZALUTAMIDUM C2‐P 3
L02BX03 ABIRATERONUM C2‐P3
L031C ERLOTINIBUM C2‐P3
L032C PEGFILGRASTIMUM C2‐P3
L033C TRASTUZUMABUM C2‐P3
L034K BOALĂ CRONICĂ INFLAMATORIE INTESTINALĂ C1‐G31.A
L037C CETUXIMABUM C2‐P3
L038C SORAFENIBUM C2‐P3
L039C LEUPRORELINUM B si C2‐P3
L039M PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ
PRIVIND UTILIZAREA AGENŢILOR BIOLOGICI:
ADALIMUMABUM****, ETANERCEPTUM****,
ABATACEPTUM****, TOCILIZUMABUM**** C1‐G31E
L040C GOSERELINUM B si C2‐P3
L040M PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN ARTROPATIA PSORIAZICĂ PRIVIND
UTILIZAREA AGENŢILOR BIOLOGICI INFLIXIMABUM****
(ORIGINAL ŞI BIOSIMILAR), ADALIMUMABUM****,
ETANERCEPTUM****, GOLIMUMABUM****
C1‐G31C
L041M PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN SPONDILITA ANCHILOZANTĂ
PRIVIND UTILIZAREA AGENŢILOR BIOLOGICI:
INFLIXIMABUM**** (ORIGINAL ŞI BIOSIMILAR),
ETANERCEPTUM****, ADALIMUMABUM****,
GOLIMUMABUM**** C1‐G31D
L042C SUNITINIBUM C2‐P3
L043M PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN POLIARTRITA REUMATOIDĂ PRIVIND
UTILIZAREA AGENŢILOR BIOLOGICI: INFLIXIMABUM****
(ORIGINAL ŞI BIOSIMILAR), ETANERCEPTUM****,
ADALIMUMABUM****, GOLIMUMABUM****,
CERTOLIZUMABUM****, RITUXIMABUM****,
TOCILIZUMABUM****, ABATACEPTUM****
C1‐G31B
L044L PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN PSORIAZIS ‐ AGENŢI BIOLOGICI
C1‐G31F
COD DENUMIRE
PROTOCOL sublista/cod boala/cod P
L045M PROTOCOL TERAPEUTIC PENTRU COLAGENOZELE MAJORE
(LUPUS ERITEMATOS SISTEMIC, SCLERODERMIE SISTEMICĂ,
DERMATO/POLIMIOZITE, VASCULITE SISTEMICE)
L047C PEMETREXEDUM C2‐P3
L047E TRIPTORELINUM B si C2‐P3
L048C FLUDARABINUM C2‐P3
L04AX02 TALIDOMIDUM C2‐P3
L050C INTERFERONUM ALFA 2A C2‐P3
LB01B HEPATITĂ CRONICĂ ŞI CIROZĂ HEPATICĂ CU VIRUS VHB
C1‐G4,G7
LB02B HEPATITĂ CRONICĂ ŞI CIROZĂ HEPATICĂ COMPENSATĂ CU VHC
C1‐G4,G7
M003M ACIDUM ALENDRONICUM; ACIDUM RISEDRONICUM; ACIDUM
ZOLENDRONICUM; COMBINATII (ACIDUM ALENDRONICUM +
COLECALCIFEROLUM)” C2‐P7
M01AE52 COMBINATII(NAPROXENUM+ESOMEPRAZOLUM) B
N001F MEMANTINUM C1‐G16
N0020F ATOMOXETINUM C1‐G15
N0021F METHYLFENIDATUM C3
N0026G ROTIGOTINUM C1‐G12
N002F MILNACIPRANUM B si C1‐G15
N003F OLANZAPINUM C1‐G15
N004F RISPERIDONUM C1‐G15
N005F QUETIAPINUM C1‐G15
N006F AMISULPRIDUM C1‐G15
N007F ARIPIPRAZOLUM C1‐G15
N008F CITALOPRAMUM A si C1‐G15
N009F ESCITALOPRAMUM B si C1‐G15
N010F TRAZODONUM B si C1‐G15
N011F TIANEPTINUM B si C1‐G15
N012F LAMOTRIGINUM C1‐G11
N013F VENLAFAXINUM C1‐G15
N014F DULOXETINUM B si C1‐G15
N015F FLUPENTIXOLUM C1‐G15
N016F CLOZAPINUM C1‐G15
N017F SERTINDOL C1‐G15
N018F ZIPRASIDONUM C1‐G15
N019F ZUCLOPENTHIXOLUM C1‐G15
N020G DONEPEZILUM C1‐G16
N021G RIVASTIGMINUM C1‐G16
N022G GALANTAMINUM C1‐G16
N024G RILUZOLUM C2‐P6.5.2
N025G PROTOCOL DE TRATAMENT ÎN DUREREA NEUROPATĂ
N026F HIDROLIZAT DIN CREIER DE PORCINĂ B
N028F PALIPERIDONUM C1‐G15
N030C DURERE CRONICĂ DIN CANCER
N032G PREGABALINUM B
N03AX17 STIRIPENTOLUM C1‐G11
NG01G PROTOCOL PENTRU TERAPIA MEDICAMENTOASĂ CRONICĂ A
EPILEPSIEI
R001E ERDOSTEINUM D
R03AC13 FORMOTEROLUM B
R03AC18 INDACATEROLUM B
R03AL04 COMBINATII(INDACATEROLUM+GLICOPIRONIUM) B
R03AL05 COMBINAȚII (ACLIDINIUM BROMIDUM + FORMOTEROLUM
FUMARAT) B
R03AL06 COMBINATII(TIOTROPIUM+OLADATEROLUM) B
R03BB06 GLICOPIRONIUM B
R03DX05 OMALIZUMABUM A
V001D DEFEROXAMINUM C1‐G10 si C2‐P6.1
V002D DEFERASIROXUM C1‐G10 si C2‐P6.1
V003D SEVELAMER C2‐P10
V004N AMINOACIZI, INCLUSIV COMBINAŢII CU POLIPEPTIDE C1‐G25