NILOTINIB

DCI: NILOTINIB

 

 

 1. Indicatie:

   

 2. Leucemie granulocitară cronică (LGC) cu cromozom Philadelphia (Bcr-Abl) pozitiv (Ph+)

   

   

 3. Criterii de includere:

   

  Nilotinib este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu:

   

 4. leucemie granulocitară cronică (LGC) cu cromozom Philadelphia, în fază cronică, recent diagnosticată,
 5. leucemie granulocitara cronica (LGC) cu cromozom Philadelphia, în fază cronică sau accelerată, care prezintă rezistenţă sau intoleranţă la terapie anterioară.

   

   

  III. Criterii de excludere de la tratament:

   

 6. Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi

   

   

  IV.    Tratament:

   

 7. Doze:

  – Doza recomandată de Nilotinib este:

 8. 300 mg de două ori pe zi la pacienţii recent diagnosticaţi cu LGC în fază cronică (tratament de primă linie),

   

 9. 400 mg de două ori pe zi la pacienţii cu LGC în fază cronică sau accelerată, care prezintă rezistenţă sau intoleranţă la terapie anterioară (tratament de linia a doua).
 10. Tratamentul trebuie continuat atâta timp cât există beneficiu terapeutic pentru pacient.
 11. Dacă se omite o doză, pacientul nu trebuie să ia o doză suplimentară, ci trebuie să ia doza uzuală următoare prescrisă.

   

   

 12. Ajustări sau modificări ale dozei:
 13. In cazul apariţiei manifestărilor toxice hematologice (neutropenie, trombocitopenie) care nu sunt determinate de boala poate fi necesară întreruperea temporară a tratamentului cu Nilotinib şi/sau reducerea dozei (vezi tabel 1):

   

   

  Tabelul 1

   

  Ajustări ale dozei în caz de neutropenie şi trombocitopenie

   

  LGC

  în fază

  cronică, NAN* < 1,0 x 109/l

  1. Tratamentul cu Nilotinib trebuie întrerupt

  recent diagnosticată, în

  şi/sau

   

  şi hemoleucograma trebuie monitorizată.

  cazul

   

  administrării

       
           

  dozei

  de

  300

  mg

  de numărul

  de

  2. Tratamentul trebuie reluat în decurs de

  două

  ori

  pe

  zi

  trombocite

   

  2 săptămâni după ce NAN > 1,0 x 109/l şi

  şi

         

  < 50 x 109/l

   

  /sau numărul de trombocite > 50 x 109/l.

                 

  LGC

  care

  prezintă

     

  3. Dacă valorile hemoleucogramei rămân

  rezistenţă

     

  sau

     
         

  scăzute,

  poate fi necesară reducerea

  intoleranţă

  la

  imatinib,

     
     

  dozei la 400 mg o dată pe zi.

  în fază cronică în cazul

     
         

  administrării dozei

  de

         

  400 mg de două ori pe

         

  zi

                 
         

  CML

  care

  prezintă NAN* < 0,5 x 109/l

  1. Tratamentul cu Nilotinib trebuie

  rezistenţă

     

  sau şi/sau

   

  întrerupt

  şi hemoleucograma trebuie

  intoleranţă

  la

  imatinib numărul

  demonitorizată.

  în cazul

  administrării trombocite

   

  2. Tratamentul trebuie reluat în decurs de

  dozei

  de

  400

  mg

  de < 10 x 109/l

   

  două ori pe zi

         

  2 săptămâni după ce NAN > 1,0 x 109/l şi

         

  /sau numărul de trombocite > 20 x 109/l.

               
               

  3. Dacă valorile hemoleucogramei rămân

               

  scăzute, poate fi necesară reducerea

               

  dozei la 400 mg o dată pe zi.

   

 14. NAN = numărul absolut de neutrofile

   

   

   

 15. Dacă apar manifestări de toxicitate non-hematologică, moderate sau severe, semnificative clinic:

   

 16. trebuie întreruptă administrarea, aceasta putând fi reluată ulterior prin administrarea dozei de 400 mg o dată pe zi, după remisiunea manifestărilor toxice.

   

 17. dacă este adecvat din punct de vedere clinic, trebuie avută în vedere creşterea din nou a dozei la doza iniţială de 300 mg de două ori pe zi la pacienţii cu diagnostic recent de LGC, în fază cronică, sau la 400 mg de două ori pe zi la pacienţi cu LGC care prezintă rezistenţă sau intoleranţă la imatinib, în fază cronică şi accelerată.

   

 18. Creşteri ale valorilor lipazemiei:
 19. in cazul creşterilor de Gradul 3-4 ale valorilor lipazemiei, trebuie reduse dozele la 400 mg o dată pe zi sau trebuie

  întreruptă administrarea medicamentului.

 20. valorile lipazemiei trebuie testate lunar sau după cum este indicat clinic.
 21. Creşteri ale valorilor bilirubinemiei şi ale concentraţiilor plasmatice ale transaminazelor hepatice:
 22. in cazul creşterilor de Gradul 3-4 ale bilirubinemiei şi transaminazelor hepatice, trebuie reduse dozele la 400 mg o dată pe zi sau trebuie întreruptă administrarea medicamentului.

   

 23. valorile bilirubinemiei şi ale concentraţiilor plasmatice ale transaminazelor hepatice trebuie testate lunar sau după cum este indicat clinic.

   

   

  Monitorizarea tratamentului :

   

 24. definirea raspunsului la tratament si monitorizarea se face conform recomandarilor ELN (European Leukemia Net) curente (www.leukemia-net.org)..

   

 25. precauţie la pacienţii cu tulburări cardiace relevante; monitorizare atentă pentru evidenţierea unui efect asupra intervalului QTc; efectuarea unei ECG iniţiale înainte de începerea tratamentului cu nilotinib precum şi ulterior, periodic, pe parcursul terapiei.
 26. Hipokaliemia şi hipomagneziemia trebuiesc corectate înainte de administrarea nilotinib şi trebuiesc monitorizate periodic pe parcursul terapiei.

   

   

  Criterii de intrerupere a tratamentului:

   

 27. Intoleranta la tratament
 28. Esec terapeutic definit conform recomadarilor ELN (European Leukemia Net) curente (www.leukemia-net.org).

   

   

  V.Prescriptori:

   

 29. iniţierea se face de către medicii din specialitatile hematologie sau oncologie medicală, după caz
 30. continuarea tratamentului se face de către medicul hematolog sau oncolog, după caz sau pe baza scrisorii medicale de către medicii desemnaţi.
octombrie 8, 2017