OBINUTUZUMAB

DCI OBINUTUZUMAB

l. Indicaţia terapeutică

1.Leucemie limfocitara cronica (LLC)

 

OBINUTUZUMAB administrat în asociere cu clorambucil este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu leucemie limfocitară cronică (LLC) netratată anterior şi cu comorbidităţi care nu permit administrarea unui tratament pe bază de fludarabină în doză completă.

 

2. Limfom folicular (LF)

 

OBINUTUZUMAB administrat în asociere cu bendamustină, urmat de tratament de întreţinere cu OBINUTUZUMAB, este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu limfom folicular (LF) care nu au răspuns la tratament sau au prezentat progresia bolii în timpul sau în interval de 6 luni după tratamentul cu rituximab sau cu o schemă de tratament care a inclus rituximab.

 

ll. Criterii de includere în tratament

 

 1. La pacienţii cu LLC si indicatie de initiere a tratamentului, cărora nu li s-a administrat nici un tratament şi care au alte afecţiuni care induc intoleranţa la administrarea unei doze complete de fludarabină.

   

 2. La pacienţii cu limfom folicular cărora li s-a administrat cel puţin un tratament cu rituximab şi la care boala a revenit sau s-a agravat după acesta.

   

  lll. Criterii de excludere

   

 3. Hipersensibilitate la obinutuzumab sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament

   

 4. OBINUTUZUMAB nu trebuie administrat în prezenţa unei infecţii active şi trebuie acordată atenţie atunci când se ia în considerare utilizarea OBINUTUZUMAB la pacienţii cu infecţii recurente sau cronice în antecedente

   

 5. Pacienţii cu hepatită B activă nu trebuie trataţi cu OBINUTUZUMAB
 6. OBINUTUZUMAB nu trebuie administrat la femeile gravide decât dacă beneficiul potenţial depăşeşte riscul potenţial

   

 7. Nu se administrează OBINUTUZUMAB copiilor şi adolescenţilor cu vârsta sub 18 ani, deoarece nu există informaţii privind utilizarea sa la aceste grupe de vârstă

   

  lV. Tratament Doze:

   

 8. Leucemie limfocitară cronică (LLC): se vor administra 6 cicluri de tratament cu OBINUTUZUMAB în asociere cu un alt medicament pentru tratamentul cancerului, numit clorambucil. Fiecare ciclu de tratament durează 28 de zile.

   

 9. În Ziua 1 din primul ciclu de tratament, se va administra, foarte lent, o parte a primei doze, de 100 miligrame (mg) de OBINUTUZUMAB. Se va monitoriza cu atenţie pentru a putea depista reacţiile adverse legate de administrarea perfuziei (RAP).

   

 10. Dacă nu apare vreo reacţie legată de administrarea perfuziei după administrarea acestei mici părţi din prima doză, restul primei doze (900 mg) va fi administrat în aceeaşi zi.
 11. Dacă apare o reacţie legată de administrarea perfuziei după administrarea acestei mici părţi din prima doză, restul primei doze va fi administrat în Ziua 2.

   

  O schemă standard de tratament este prezentată mai jos.

  Ciclul 1 de tratament – acesta va include trei doze de OBINUTUZUMAB în intervalul celor 28 de zile:

 12. Ziua 1 – o parte a primei doze (100 mg)
 13. Ziua 2 sau Ziua 1 (continuare) – restul primei doze, 900 mg
 14. Ziua 8 – doză completă (1000 mg)
 15. Ziua 15 – doză completă (1000 mg)

  Ciclurile de tratament 2, 3, 4, 5 şi 6 – o singură doză de OBINUTUZUMAB în intervalul celor 28 de zile:

   

 16. • Ziua 1 – doză completă (1000 mg).

  Limfom folicular (LF): se vor administra 6 cicluri de tratament cu OBINUTUZUMAB în asociere cu un alt medicament pentru tratamentul cancerului, numit bendamustină – fiecare ciclu de tratament durează 28 de zile.

 17. Acestea vor fi urmate de o „fază de întreţinere” – în acest interval se va administra

  OBINUTUZUMAB la fiecare 2 luni timp de până la 2 ani, în condiţiile în care boala nu avansează.

 18. O schemă standard de tratament este prezentată mai jos.

  Terapie de inducţie

   

  Ciclu 1 de tratament – aceasta va include trei doze de OBINUTUZUMAB în intervalul celor 28 de zile:

 19. Ziua 1 – doză completă (1000 mg)
 20. Ziua 8 – doză completă (1000 mg)
 21. Ziua 15 – doză completă (1000 mg).

  Ciclurile de tratament 2, 3, 4, 5 şi 6 – o singură doză de OBINUTUZUMAB în intervalul celor 28 de zile:

 22. Ziua 1 – doză completă (1000 mg).

  Terapie de întreţinere

   

 23. • Doză completă (1000 mg) la fiecare 2 luni timp de până la 2 ani, în condiţiile în care boala nu avansează.

   

 24. Profilaxia şi premedicaţia în cazul sindromului de liză tumorală (SLT)

  Se consideră că pacienţii cu încărcătură tumorală mare şi/sau cu un număr mare de limfocite circulante [> 25 x 109/l] şi/sau insuficienţă renală [Clcr <70 ml/min]) au risc de

   

  SLT şi trebuie să primească tratament profilactic. Profilaxia:

   

 25. hidratare corespunzătoare
 26. uricostatice (de exemplu, alopurinol) sau
 27. urat-oxidază (de exemplu, rasburicază începând cu 12-24 de ore înainte de

   

  iniţierea tratamentului.

  Profilaxia şi premedicaţia în cazul apariţiei reacţiilor legate de administrarea perfuziei (RAP)

   

 28. Ziua 1, ciclul 1: – corticosteroizi i.v: obligatoriu pentru pacienţii cu LLC, – cu o ora înainte de OBINUTUZUMAB (100mg prednison/prednisolon sau 20mg dexametazonă sau

   

  80mg metilprednisolon)

 29. Analgezic/ antipiretic oral – cu minim 30 minute înainte de OBINUTUZUMAB (1000mg acetaminofen/ paracetamol)

   

  – Antihistaminic – cu 30 minte înainte de OBINUTUZUMAB (50mg

  difenhidramină)

 30. Ziua 2, ciclul 1:- corticosteroizi i.v. – cu o oră înainte de OBINUTUZUMAB (100mg prednison/prednisolon sau 20mg dexametazonă sau 80mg metilprednisolon)

   

 31. Analgezic/antipiretic oral – cu 30 minute înainte (1000mg acetaminofen/ paracetamol)
 32. Antihistaminic – cu 30 minute înainte ( 50mg difenhidramină)
 33. – se va avea în vedere întreruperea tratamentului cu antihipertensive cu 12 ore înainte de şi pe durata administrării fiecărei perfuzii cu OBINUTUZUMAB şi în decursul primei ore după administrare, datorită posibilităţii de apariţie a hipotensiunii arteriale în urma tratamentului cu OBINUTUZUMAB.

   

 34. Monitorizarea tratamentului

   

  Înainte de iniţierea tratamentului:

 35. Hemoleucogramă cu Formulă leucocitară
 36. Biochimie: funcţia renală (creatinina, uree), valorile serice ale potasiului seric (ionograma) şi acidului uric, transaminze ( TGO, TGP), fosfataza alcalină.

   

 37. Evaluare cardiologică ( EKG, ecocardiografie)
 38. Evaluare imagistică (CT toraco-abdomino-pelvin) Periodic:
 39. Hemoleucograma cu formulă leucocitară
 40. Biochimie: funcţie renală ( creatinină, uree, ac uric), transaminaze (TGO, TGP), fosfataza alcalină

   

 41. Ionograma: potasiu seric
 42. Reevaluare cardiologică (EKG, Ecocardiografie) la nevoie
 43. Evaluare imagistică (CT toraco-abdomino-pelvin) la nevoie

   

  Vl. Criterii pentru întreruperea tratamentului cu OBINUTUZUMAB: lipsa de raspuns sau intoleranta

  Vll. Prescriptori:
  Iniţierea si continuarea tratamentului se face de către medicii din
  specialitatea hematologie medicală. „