PALIPERIDONUM

DCI: PALIPERIDONUM

 

I. Definiţia afecţiunii

 

Schizofrenia este o psihoză care afectează persoane de vârstă tânără şi se caracterizează prin afectarea semnificativă a tuturor funcţiilor psihice (gândire, afectivitate, percepţie, voinţă şi activitate), cu consecinţe asupra funcţionării globale a pacientului. Evoluţia bolii este cronică şi necesită, de cele mai multe ori, tratament pe toată durata vieţii.

 

 1. Diagnostic Criteriile ICD-10

   

  III. Stadializarea afecţiunii

   

  Perioadă de debut: debut acut, subacut şi insidios (lent)

  Recăderi: episoade psihotice cu durată tot mai lungă

  Faza de remisiune defectivă interepisodică

  Schizofrenia reziduală (cronicizată)

   

  IV. Forme farmaceutice

   

  A. Comprimate cu eliberare prelungită

   

  1. Indicaţii

   

  Tratamentul schizofreniei la adulţi şi adolescenţi cu vârsta mai mare de 15 ani, precum şi tratamentul simptomelor psihotice sau maniacale din tulburările schizoafective la adulţi.

   

  Este singurul antipsihotic atipic care are indicație în tratamentul tulburării schizoafective.

   

 2. Dozare

   

 3. Adulţi

   

  Doza medie recomandată este de 6 mg, o dată pe zi, administrată dimineaţa. Nu este necesară titrarea iniţială a dozei. Unii pacienţi pot beneficia de doze mai mici sau mai mari în limitele recomandate, de 3 mg până la 12 mg, o dată pe zi.

   

 4. Adolescenţi cu vârsta peste 15 ani

   

  Doza iniţială recomandată este de 3 mg, o dată pe zi, administrată dimineaţa.

  Doză zilnică maximă recomandată este de 6 mg (greutate<51kg), respectiv 12 mg (greutate≥51kg).

   

  La ambele categorii de pacienţi, ajustarea dozelor, dacă este indicată, trebuie să se facă numai după reevaluarea clinică. Dacă sunt indicate creşteri ale dozei, se recomandă creşteri de 3 mg pe zi cu titrare la intervale mai mari de 5 zile.

   

  3. Durată tratament

   

  După primul episod: 1-3 ani

  După al doilea episod: 5 ani

   

  După al treilea episod: se va evalua posibilitatea tratamentului de întreţinere pe parcursul vieţii.

   

  4. Monitorizare

   

  Evaluarea se va face la un interval de 1-2 luni din punct de vedere psihiatric (ameliorarea simptomatologiei şi a funcţionării globale a pacientului) şi somatic (examen neurologic, tensiune arterială, electrocardiogramă, greutate şi glicemie). În cazul tratamentului cu doze mai mari de 9 mg pe zi, reevaluarea se va face la 1 lună, pe baza raportului risc/beneficiu pentru fiecare caz în parte.

   

  5. Criterii de excludere