PALIPERIDONUM

DCI: PALIPERIDONUM

 

I. Definiţia afecţiunii

Schizofrenia este o psihoză care afectează persoane de vârstă tânără şi se caracterizează prin afectarea semnificativă a tuturor funcţiilor psihice (gândire, afectivitate, percepţie, voinţă şi activitate), cu consecinţe asupra funcţionării globale a pacientului. Evoluţia bolii este cronică şi necesită, de cele mai multe ori, tratament pe toată durata vieţii.

 

 1. Diagnostic Criteriile ICD-10

   

  III. Stadializarea afecţiunii

  Perioadă de debut: debut acut, subacut şi insidios (lent)

  Recăderi: episoade psihotice cu durată tot mai lungă

  Faza de remisiune defectivă interepisodică

   

  Schizofrenia reziduală (cronicizată)

   

  IV. Forme farmaceutice

  A. Comprimate cu eliberare prelungită

   

  1. Indicaţii

   

  Tratamentul schizofreniei la adulţi şi adolescenţi cu vârsta de 15 ani şi peste, precum şi tratamentul simptomelor psihotice sau maniacale din tulburările schizoafective la adulţi.

   

  Este singurul antipsihotic atipic care are indicaţie în tratamentul tulburării schizoafective.

   

  2. Dozare

  Doza medie recomandată pentru tratamentul schizofreniei la adulţi este de 6 mg, o dată pe zi, administrată dimineaţa. Nu este necesară titrarea iniţială a dozei. Unii pacienţi pot beneficia de doze mai mici sau mai mari în limitele recomandate , de 3 mg până la 12 mg, o dată pe zi. Ajustarea dozelor, dacă este indicată, trebuie să se facă numai după reevaluarea clinică. Dacă sunt indicate creşteri ale dozei, se recomandă creşteri de 3 mg pe zi cu titrare la intervale mai mari de 5 zile.

   

 2. Durată tratament

   

  După primul episod: 1 – 3 ani

  După al doilea episod: 5 ani

  După al treilea episod: se va evalua posibilitatea tratamentului de întreţinere pe parcursul vieţii.

   

  4. Monitorizare

   

  Evaluarea se va face la un interval de 1 – 2 luni din punct de vedere psihiatric (ameliorarea simptomatologiei şi a funcţionării globale a pacientului) şi somatic (examen neurologic, tensiune arterială, electrocardiogramă, greutate şi glicemie). În cazul tratamentului cu doze mai mari de 9 mg pe zi, reevaluarea se va face la 1 lună, pe baza raportului risc-beneficiu pentru fiecare caz în parte.

   

  5. Criterii de excludere

   

 3. Intoleranţă (hipersensibilitate);
 4. Reacţii extrapiramidale sau alte efecte adverse severe;
 5. Lipsă de răspuns, chiar după modificarea dozelor.

  6. Prescriptori

  Medici din specialitatea psihiatrie adulţi şi medici din specialitatea psihiatrie pediatrică.

   

  B. Suspensie injectabilă cu eliberare prelungită – Paliperidonum palmitat 1. Indicaţii

   

  Tratamentul de întreţinere al schizofreniei la pacienţii adulţi stabilizaţi cu paliperidonă sau risperidonă.

   

  2. Dozare

   

  Iniţierea se face cu o doză de 150 mg în ziua 1 de tratament şi o doză de 100 mg o săptămână mai târziu (ziua 8). Doza recomandată de întreţinere este de 75 mg o dată pe lună, cu limite între 25 şi 150 mg.

   

  3. Durată tratament

  După primul episod: 1 – 3 ani

  După al doilea episod: 5 ani

  După al treilea episod: se va evalua posibilitatea tratamentului de întreţinere pe parcursul vieţii.

   

  4. Monitorizare

  Evaluarea se va face la un interval de 3 – 6 luni din punct de vedere psihiatric (ameliorarea simptomatologiei şi a funcţionării globale a pacientului) şi somatic (examen neurologic, tensiune arterială, electrocardiogramă, greutate şi glicemie).

   

  5. Criterii de excludere

   

 6. Intoleranţă (hipersensibilitate);
 7. Reacţii extrapiramidale sau alte efecte adverse severe;
 8. Lipsă de răspuns, chiar după modificarea dozelor.

  6. Prescriptori

  Medici din specialitatea psihiatrie adulţi.