PALONOSETRONUM

DCI: PALONOSETRONUM  COD PROTOCOL A002C   LISTA C1 ‐G10  

Prescriptori: Medici din specialităţile oncologie medicală şi oncologie hematologică


I. Definiţia afecţiunii: EMESIS indus de chimioterapie: simptome acute de greaţă şi vărsătură asociate chimioterapiei înalt şi moderat emetogene
Stadializarea afecţiunii:

EMESIS-UL
Anticipator (înainte de instituirea chimioterapiei)
Acut (apărut în primele 24 h postchimioterapie)
Cu debut tardiv (apărut între 24 h şi 120 h postchimioterapie)
Criterii de includere (vârstă, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.) – vârsta: peste 18 ani
tratamentul poate fi administrat oricărui pacient care se află în regim terapeutic cu antineoplazice/chimioterapice înalt şi moderat emetogene
IV. Tratament (doze, condiţiile de scădere a dozelor, perioada de tratament)

doza: administrare unică – o doză de palonosetron este de 0,25 mg, intravenos, în bolus, cu 30 de minute înainte de începerea chimioterpiei
nu este necesară ajustarea sau scăderea dozelor
studiile clinice au demonstrat siguranţa utilizării până la 9 cicluri de chimioterapie
V. Monitorizarea tratamentului (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate)

parametrii clinici:
răspuns complet (fără emeză şi fără medicaţie de urgenţă)
control complet (răspuns complet şi nu mai mult de greaţă uşoară)
fără greaţă (conform Scala Likert)
parametrii paraclinici: În timpul tratamentului cu palonosetron (Aloxi), nu s-au înregistrat modificări ale testelor de laborator, semnelor vitale şi EKG.
periodicitate: respectă periodicitatea chimioterapiei instituite

Reacţii adverse severe
Comorbidităţi – nu este cazul
Non-responder: nu există criterii de excludere/renunţare la medicaţie antiemetică la pacienţii care prezintă emeză refractară la tratament şi necesită medicaţie de urgenţă
Non-compliant – nu se aplică
VII. Reluare tratament (condiţii) – NA
VIII. Prescriptori: Medici din specialităţile oncologie medicală şi oncologie hematologică

octombrie 8, 2017