PANITUMUMABUM

DCI: PANITUMUMABUM

I. Definiţia afecţiunii – Neoplasm colorectal

Panitumumab este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu neoplasm colorectal metastatic (NCRm) care prezingena RAS de tip sălbatic (non mutantă):

1. în cadrul tratamentului de primă linie în asociere cu FOLFOX sau FOLFIRI

2. în cadrul tratamentului de linia a doua în asociere cu FOLFIRI la pacienţii la care s-a administrat în cadrul tratamentului de primă linie chimioterapie pe baza de fluoropirimidine (excluzând irinotecan si inhibitori EGFR).

3. ca monoterapie, după eşecul schemelor de tratament chimioterapic conţinând fluoropirimidină, oxaliplatină şi irinotecan.

II. Criterii de includere:

A. diagnostic histopatologic sau citologic de adenocarcinom la nivelul colonului sau/și rectului

B. stadiul metastatic, conform clasificării TNM

C. prezența genei RAS (KRAS şi NRAS) de tip sălbatic (non mutantă)

D. vârstă > 18 ani

E. probe biologice care permită administrarea medicamentului în condiţii de siguranţă:

numărul absolut de neutrofile 1,5 x 109/L

numărul de trombocite 100 x 109/L

aspartat aminotransferază (AST) 3 x limita superioară a valorilor normale (iar în cazul prezenței metastazelor hepatice, AST≤ 5 x limita superioară a valorilor normale)

alanin-aminotransferază (ALT) 3 x limita superioară a valorilor normale (iar în cazul prezenței metastazelor hepatice, ALT 5 x limita superioară a valorilor normale)

bilirubina totală ≤ 1,5 x limita superioară a valorilor normale

clearance creatinină > 50 ml/min

magneziu, calciu, potasiu seric: valori necontrolabile prin tratament specific

III. Criterii de excludere:

1. hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare din excipienţi

2. pacienţi cu neoplasm colorectal metastatic și gena RAS mutantă sau la care status-ul genei RAS este necunoscut

3. pneumonită interstiția

4. fibroză pulmonară

5. metastaze la nivelul sistemului nervos central necontrolate terapeutic

6. administrarea precedena chimioterapiei sau terapiei sistemice pentru stadiul metastatic de cancer colorectal, cu excepția pacienților care au primit chimioterapie (adjuvanta, neoadjuvanta sau radiosensibiliare) pe bază de fluoropirimidine în urmă cu mai putin de 6 luni:

7. radioterapie administraîn urmă cu 14 zile

8. persistența toxicităților determinate de administrarea radioterapiei

9. hipersensibilitate la medicația ce conține platină sau la 5 fluorouracil, sau la leucovori

10. infecție prezentă ce necesită tratament sistemic sau orice infecție necontrolată în urmă cu 14 zile

11. boli cardiovasculare semnificative (infarct miocardic, angină instabilă, insuficiență cardiacongestivă, aritmie cardiacă severă, necontrolată) în urmă cu 1 an

12. boală inflamatorie intestinaactivă, sau alte afecțiuni intestinale care determină diaree cronică (diaree de grad >2 conform CTCAE versiunea 3)

13. tratamentul unei infecții sistemice, în ultimele 14 zile

14. afecțiuni care cresc riscul de toxicitate (de exemplu deficiența de dihidropirimidine, ascită semnificativă, pleurezie semnificativă, sindromul Gilbert)

15. neuropatie periferică senzoriacu afectare funcționade grad>3 conform CTCAE versiunea 3, indiferent de cauză

16. intervenție chirurgicamajoră (ce necesită anestezie) în ultima lu, sau intervenție chirurgicală minoră în ultimele 14 zile

17. persistența toxicității post intervenție chirurgica

18. sarcină / alăptare.

Atenționări:

• Înainte de iniţierea tratamentului cu panitumumab este necesară demonstrarea existenţei statusului RAS (KRAS şi NRAS) de tip sălbatic. Status-ul mutaţional trebuie determinat de către un laborator cu experienţă care foloseşte o metodă de testare a

mutaţiilor KRAS (exoni 2,3 şi 4) şi NRAS (exoni 2,3 şi 4) validată.

• Panitumuamb nu trebuie administrat intravenos prin injectare rapidă sau în bolus.

• La pacienţii trataţi cu panitumumab au fost observate complicaţii infecţioase care pot pune viaţa în pericol şi complicaţii infecţioase letale incluzând fasceită necrozantă şi sepsis; după punerea pe piaţă, au fost raportate cazuri rare de sindrom Stevens- Johnson și necroliză epidermică toxică la pacienţii trataţi cu panitumumab.

• Înaintea iniţierii tratamentului cu panitumumab, pacienții trebuie testați pentru depistarea hipomagnezemiei si hipokaliemiei.

• Au fost raportate reacţii de hipersensibilitate care au arut la mai mult de 24 ore după perfuzie, incluzând un caz de angioedem cu evoluţie letacare a apărut la mai mult de 24 ore după perfuzare. Pacienţii trebuie fie atenţionaţi despre

posibilitatea de apariţie a unei reacţii adverse cu debut întârziat şi trebuie instruiţi să contacteze medicul daapar simptome ale unei reacţii de hipersensibilitate.

• La pacienţii care prezindiaree severă şi deshidratare a fost observată insuficienţa renaacută. Pacienţii care au diaree severă trebuie instruiţi să se adreseze imediat unui profesionist din domeniul sănătăţii.

• Panitumumab trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu antecedente de cheratită, cheratită ulcerativă sau xeroftalmie severă.

• La femeile cu potenţial fertil, trebuie luate măsuri contraceptive adecvate în timpul tratamentului cu panitumumab şi pentru încă 2 luni de la administrarea ultimei doze; dapanitumumab este utilizat în timpul sarcinii sau dapacienta rămâne graviă

în timpul tratamentului cu acest medicament, trebuie atenţionaasupra riscului potenţial de pierdere a sarcinii sau riscului potenţial asupra fătului.

IV. Tratament

Doza recomandată şi mod de administrare: Doza recomandade panitumumab este de 6 mg/kg administrată o dată la fiecare două săptămâni. Combinația acceptată a duce economii bugetare conform raportului de evaluare a tehnologiilor medicale este

cea dintre concentrația de 100 mg și cea de 400 mg.

Pacienţii vârstnici (cu vârsta 65 ani): Nu există date clinice care susţină ajustarea dozei la persoanele vârstnice.

Insuficienţă renală: Siguranţa şi eficacitatea panitumumabului nu au fost studiate la pacienţii cu insuficienţă renală.

Insuficienţă hepatică: Siguranţa şi eficacitatea panitumumabului nu au fost studiate la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

V. Criterii de reducere a dozei/întrerupere temporară/definitivă a tratamentului:

• în cazul apariţiei toxicităţii dermatologice sau apariţiei toxicităţii la nivelul ţesuturilor moi asociată cu complicaţii inflamatorii sau infecţioase grave sau care pot pune viaţa în pericol, administrarea de panitumumab trebuie întrerup

• în cazul apariţiei sau agravării simptomelor pulmonare, tratamentul cu panitumumab trebuie întrerupt ş i t rebuie realizao investigaţie promptă a apariţiei acestor simptome; dacă se stabileşte diagnosticul de boală pulmonară interstițiatratamentul cu panitumumab trebuie oprit definitiv şi pacientul trebuie tratat corespunzător

• daapar reacţii adverse severe sau care pun în pericol viaţa în timpul perfuzării sau oricând după perfuzare (de exemplu prezenţa bronhospasmului, angioedem, hipotensiune arterială, necesitatea tratamentului parenteral sau anafilaxie), panitumumabul trebuie întrerupt definitiv; la pacienţii care prezino reaie uşoară sau moderată legade perfuzare (gradele 1 şi 2 CTCAE versiunea 4.0 ) viteza de perfuzare trebuie scăzuîn timpul respectivei perfuzări; se recomandă menţinerea

acestei viteze scăzute de perfuzie în cazul tuturor perfuziilor ulterioare.

• daeste confirmat diagnosticul de cheratită ulcerativă, tratamentul cu panitumumab trebuie întrerupt temporar sau definitiv;

• daeste diagnosticacheratita, trebuie luate cu atenţie în considerare beneficiile şi riscurile continrii tratamentului.

• apariția evenimentelor trombotice venoase impun oprirea terapiei

• reacţiile dermatologice de gradul 3 (CTCAE versiunea 4.0) sau mai mare sau reacţiile adverse cutanate considerate intolerabile, impun anumite modificări ale dozei de panitumumab, care sunt menționate în tabelul de mai jos:

Apariţia simptomelor

cutanate: gradul 31

Administrarea de panitumumab

Rezultat Reglarea dozelor

Apariţie iniţială întrerupeţi 1 sau 2

doze

ameliorat(< gradul

3)

se continuă

perfuzia cu 100%

din doza iniţia

nu este recuperat se întrerupe

administrarea

La a doua apariţie întrerupeţi 1 sau 2

doze

ameliorat(< gradul

3)

se contin

perfuzia cu 80% din

doza iniţia

nu este recuperat se întrerupe

administrarea

La a treia apariţie întrerupeţi 1 sau 2

doze

ameliorat (< gradul

3)

se continua

perfuzia cu 60% din

doza iniţia

nu este recuperat se întrerupe

administrarea

La a patra apariţie Întrerupeţi

tratamentul

– –

1Mai mare sau egal cu gradul 3 este definit ca sever sau care pune viaţa în pericol.

Perioada de tratament: Tratamentul va continua pana la progresia bolii sau până la

apariţia unei toxicităţi inacceptabile.

VI. Monitorizarea tratamentului.

Pacienții vor fi monitorizați:

o imagistic prin ex CT / RMN

o periodic, sau ori de câte ori este clinic indicat, pentru identificarea reacțiilor

dermatologice; pacienţii cu reacţii dermatologice severe sau toxicitate la nivelul

ţesuturilor moi sau la care apare agravarea reacţiilor în timpul administrării de

panitumumab trebuie monitorizaţi pentru depistarea dezvoltării de sechele inflamatorii

sau infecţioase (incluzând celulită şi fasceită necrozantă) şi trebuie iniţiat prompt

tratamentul adecvat

o periodic, inclusiv până la 8 săptămâni după terminarea tratamentului, pentru

apariţia hipomagnezemiei, hipocalcemiei asociate, hipokaliemiei și a hiperglicemiei

o pentru reacții legate de perfuzare

o periodic pentru detectarea insuficienței renale acute

o periodic pentru depistarea infecției de tract urinar

o periodic pentru identificarea afectării hematologice (anemie, leucopenie)

o periodic sau de câte ori este clinic indicat pentru depistarea tulburărilor vasculare

(hipertensiunii arteriale sau hipotensiunii arteriale, trombozei venoase profunde)

o periodic sau ori de câte ori este indicat clinic, pentru identificarea afectării

respiratorii (embolie pulmonară, epistaxis, brohospasm)

o periodic, sau de câte ori este clinic indicat pentru apariția tulburărilor gastrointestinale

o periodic sau ori de câte ori este indicat clinic pentru identificarea semnelor şi

simptomelor sugestive de cheratită ca de exemplu apariţia sau agravarea

inflamaţiei oculare, lacrimaţiei, sensibilităţii la lumină, vederii înceţoşate, durerii oculare

şi/sau înroşirii ochilor

o periodic pentru detectarea dezechilibrelor electrolitice (hipokaliemie,

hipomagnezemie)

VII. Prescriptori.

Iniţierea si continuarea tratamentului se face de către medicii din specialitatea

oncologie medicală.

octombrie 8, 2017