PAZOPANIBUM

DCI: PAZOPANIBUM

 

 

 1. Indicația – Sarcoame de parți moi

   

 2. Criterii de inițiere a tratamentului:

   

  Tratamentul pacienţilor adulţi cu subtipuri selectate de sarcom de ţesuturi moi, aflat în stadiu avansat cărora li s-a administrat anterior chimioterapie pentru boala metastatică sau la care boala a progresat în decurs de 12 luni după terapia (neo) adjuvantă.

   

  Această indicaţie se codifică la prescriere prin codul 123 (conform clasificării internaţionale a maladiilor revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală.

   

 3. Criterii de includere:

   

 4. Vârstă > 18 ani

   

 5. ECOG 0-1

   

 6. Absența metastazelor cerebrale

   

 7. Hemoglobină ≥ 9 g/dl

   

 8. Număr absolut neutrofile ≥ 1.500/mm3
 9. Număr de trombocite ≥ 100.000 /mm3
 10. Bilirubina ≤ 1,5 x limita superioară a valorilor normale (LSVN)

   

 11. AST și ALT ≤ 2,5 x LSVN

   

 12. Clearance creatinină ≥ 30 ml/min sau concentrația plasmatică a creatininei ≤ 1,5 mg/dl

   

 13. Valori normale ale TA (<150/90 mmHg)

   

 14. Interval QTc normal (< 480 ms)

   

 15. FEvs normală.

   

  III. Criterii de excludere:

   

 16. Liposarcom (toate subtipurile), toate rabdomiosarcoamele care nu au fost alveolare sau pleomorfe, condrosarcom, osteosarcom, tumori Ewing/tumori periferice neuroectodermale primitive (PNET), tumoră stromală gastro-intestinală

   

  (GIST), protuberanţe dermatofibrosarcomatoase (dermatofibrosarcoma protuberans), sarcom miofibrobastic inflamator, mezoteliom malign şi tumori mixte mezodermale ale uterului

   

 17. Infarct miocardic acut, AVC, TEP, TVP, by-pass coronarian, montare stent coronarian în ultimele 6 luni

   

 18. ICC clasa III-IV NYHA

   

 19. Tulburări gastrointestinale severe

   

 20. Tratamente anterioare cu inhibitori angiogenici, sau agenți anti-VEGF

   

 21. Sarcină

   

  IV.    Criterii de reducere a dozei:

   

 22. TA crescută (întrerupere și reluare tratament cu o doză scăzută de pazopanib)

   

 23. Criză hipertensivă sau persistența HTA în pofida tratamentului antihipertensiv și scăderii dozei de pazopanib, impune întreruperea definitivă a tratamentului

   

 24. Apariția sindromului encefalopatiei posterioare reversibile/ sindromul leucoencefalopatiei posterioare reversibile

   

 25. Apariția pneumonitei interstițiale

   

 26. Apariția ICC

   

 27. Apariția QTc prelungit

   

 28. Creșterea bilirubinei peste LSVN și/sau FAL peste 2,5 x LSVN

   

   

  Reducerea dozei se va face conform schemei de mai jos:

   

  Valori ale testelor hepatice

  Modificarea dozei

     

  Creşterea valorilor serice ale Se continuă tratamentul cu pazopanib cu transaminazelor între 3 şi 8 x condiţia monitorizării săptămânale a funcţiei

   

  LSN    hepatice, până când transaminazele revin la valori de gradul I sau la valorile iniţiale.

   

  Creşterea valorilor serice ale Se întrerupe tratamentul cu pazopanib până transaminazelor > 8 x LSN când transaminazele revin la valori de gradul I sau la valorile iniţiale. Dacă se consideră că

   

  beneficiul potenţial al reiniţierii tratamentului cu

   

  pazopanib depăşeşte riscul de hepatotoxicitate,

   

  atunci se va relua administrarea pazopanib în

   

  doză mai mică (400 mg zilnic) cu evaluarea

   

  săptămânală    a    testelor    hepatice    plasmatice,

   

  timp de 8 săptămâni. După reluarea administrării

   

  pazopanib, dacă reapar creşteri ale valorilor

   

  plasmatice ale transaminazelor > 3 x LSN,

   

  tratamentul    cu    pazopanib    trebuie    întrerupt

   

  definitiv.

   

  Creşterea valorilor serice ale

  Se întrerupe definitiv tratamentul cu pazopanib.

  transaminazelor > 3 x LSN

  Pacienţii trebuie monitorizaţi până când revin la

  concomitent cu creşterea

  bilirubinemiei > 2 x LSN

  valori de gradul

  I sau la

  valorile

  iniţiale.

  Pazopanib este un inhibitor al UGT1A1. La

   
   

  pacienţi cu sindrom Gilbert poate să apară

   

  hiperbilirubinemie

  indirectă

  (neconjugată)

   

  uşoară. În cazul pacienţilor care prezintă doar o

   

  hiperbilirubinemie

  indirectă

  uşoară,

  sindrom

   

  Gilbert diagnosticat sau suspectat, şi creştere a

   

  ALT > 3 x LSN, trebuie urmate recomandările

   

  prezentate în cazul creşterilor izolate ale ALT.

   

   

   

   

   

  V. Durata
  tratamentului: Tratamentul continuă până la progresia bolii, toxicitate semnificativă, retragerea
  consimţământului sau medicul decide că nu mai există beneficiu clinic;

   

  VI. Forma de administrare:

   

  Doza: 800 mg /zi p.o.

   

  Pazopanib trebuie administrat fără alimente, cu cel puţin o oră înainte de masă sau la cel puţin două ore după masă.

   

  Comprimatele filmate de pazopanib trebuie înghiţite întregi, cu apă, şi nu trebuie sfărâmate sau mestecate.

   

   

  VII.
  Monitorizare: se va monitoriza imagistic, precum și toxicitatea hepatică (AST, ALT, bilirubină), TA și EKG (interval
  QTc)

   

   

   

  VIII.
  Prescriptori:
  Inițierea se face de către medicii din specialitatea oncologie medicală. Continuarea tratamentului se
  face de către medicul oncolog sau pe baza scrisorii medicale de către medicii de familie desemnați.

   

  B. IndicațiaCarcinomul renal

   

 29. Criterii de iniţiere a tratamentului – Pazopanib
  este indicat la adulţi ca primă linie de tratament în carcinomul renal
  în stadiu avansat şi la pacienții la care s-a administrat anterior terapie cu citokine pentru boala în stadiu avansat.

   

  Această indicaţie se codifică la prescriere prin codul 137 (conform clasificării internaţionale a maladiilor revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală).

 30. Stadializarea Carcinomului cu celule renale
  stadiul IV (avansat/ metastatic) conform clasificării
  TNM

   

 31. Criterii de includere:

   

 32. diagnostic de carcinom cu celule renale clare

   

 33. pacienți care nu au primit tratament sistemic anterior pentru stadiul avansat

   

 34. vârstă > 18 ani

   

 35. probe biologice care să permită administrarea medicamentului în condiţii de siguranţă:

   

 36. probe hepatice: bilirubina totală ≤1,5 x LSN, AST sau ALT ≤2 x LSN;

   

 37. probe renale: ClCr ≥30 mL/min, proteine urinare=0, urme, sau +1 la analiza urinară efectuată pe dipstick, sau <1,0 g la analiza proteinuriei pe 24h;

   

 38. probe hematologice: număr absolut neutrofile ≥1 x 109/L, hemoglobina ≥9 g/dL (5,6
  mmol/L), număr
  de trombocite ≥75 x 109/L

   

 39. valori normale ale TA (TA sistolică<140mmHg, TA distolică < 90 mmHg).

   

 40. Criterii de excludere:

   

 41. metastaze cerebrale necontrolate neurologic

   

 42. infarct miocardic acut, angină instabilă, AVC, AIT, TEP, TVP, by-pass coronarian, montare stent coronarian, în ultimele 6 luni
 43. insuficiență cardiacă clasa III sau IV NYHA

   

 44. hemoragie gastro-intestinală semnificativă, hemoragie cerebrală, hemoptizie în ultimele 6 luni

   

 45. ulcer peptic activ, boală inflamatorie intestinală, colită ulcerativă sau alte afecțiuni cu risc crescut de perforație, fistulă abdominală, perforație gastro-intestinală sau abces intra-abdominal, în urmă cu o lună

   

 46. diateze hemoragice, coagulopatii

   

 47. plăgi dehiscente

   

 48. fracturi, ulcere, leziuni nevindecate

   

 49. tratamente anterioare cu agenți anti-VEGF (bevacizumab, sunitinib, sorafenib)

   

 50. sarcină

   

  Atenționări:

   

 51. Pazopanib trebuie administrat cu prudenţă pacienţilor:

   

 52. care au risc crescut pentru evenimente trombotice sau care au avut antecedente de evenimente trombotice,

   

 53. cu risc de hemoragie semnificativ crescut,

   

 54. cu risc de perforaţii sau fistule gastro-intestinale,

   

 55. cu interval QT prelungit preexistent,

   

 56. care utilizează antiaritmice sau alte medicamente care pot prelungi intervalul QT,

   

 57. cu boală cardiacă relevantă, preexistentă.

   

 58. Tratamentul cu pazopanib trebuie întrerupt cu cel puţin 7 zile înaintea unei intervenţii chirurgicale planificate. Decizia de reluare a tratamentului cu pazopanib după intervenţia chirurgicală se va baza pe evaluarea clinică a vindecării corespunzătoare a leziunilor.

   

 59. Pacienţii cu hipotiroidism trebuie trataţi conform practicilor medicale standard, înainte de instituirea tratamentului cu pazopanib.

   

 60. Sucul de grapefruit trebuie evitat în timpul tratamentului cu pazopanib.

   

  Pacienţii pediatrici:
  Siguranţa şi eficacitatea pazopanibului la copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani nu au
  fost încă stabilite.

   

  Contraindicaţii:
  Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare din excipienţi

   

   

   

 61. Tratament

   

 62. Doza recomandată şi mod de administrare: Doza recomandată pentru adulţi este de 800 mg
  zilnic.

   

  Pacienţii vârstnici: Există date limitate privind utilizarea pazopanib la pacienţi cu vârsta de peste 65 de ani.

   

  Insuficienţă renală: Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu clearance al creatininei peste 30 ml/min. Pentru
  pacienţii cu clearance al creatininei sub 30 ml/min, nu există experienţă privind utilizarea pazopanib.

   

  Insuficienţă hepatică: Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară. La pacienţii cu
  insuficienţă hepatică moderată (definită ca o creştere a bilirubinei > 1,5 până la 3 x limita superioară a valorilor normale, independent de valorile ALT) se recomandă o doză redusă de pazopanib, de 200 mg o dată pe zi. La pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (definită ca valoarea bilirubinei totale > 3 x LSN indiferent de valoarea ALT) nu se recomandă administrarea de pazopanib.

   

  Ajustări ale dozei: se fac progresiv, cu reduceri de câte 200 mg în
  funcţie de tolerabilitatea individuală, pentru a
  controla reacţiile adverse.

   

   

   

 63. Criterii de reducere a dozei/întrerupere definitivă a tratamentului:

   

  a. TA crescută (întrerupere şi reluare tratament cu o doză scăzută de pazopanib);

   

 64. criză hipertensivă sau persistenţa HTA în pofida tratamentului antihipertensiv şi scăderii dozei de pazopanib, impune întreruperea definitivă a tratamentului;

   

 65. apariţia sindromului encefalopatiei posterioare reversibile/sindromul leucoencefalopatiei posterioare reversibile – impune întreruperea definitivă a tratamentului;

   

 66. apariţia bolii pulmonare interstiţiale sau a pneumonitei impune întreruperea administrării pazopanibului;

   

 67. apariţia ICC- impun întreruperea terapiei;

   

 68. scăderea fracției de ejecție a ventriculului stâng impune reducerea dozei sau întreruperea definitivă a tratamentului;

   

   

 69. prelungirea intervalului QTc impune reducerea dozei sau întreruperea definitivă a tratamentului;

   

 70. apariția IMA, AVC sau AIT impun oprirea terapiei;

   

 71. apariția perforațiilor sau fistulelor gastro-intestinale impun întreruperea definitivă a tratamentului;

   

 72. apariția evenimentelor trombotice venoase impun oprirea terapiei;

   

 73. apariția evenimetelor hemoragice impun întreruperea definitivă a tratamentului;

   

 74. microangiopatia trombotică – impune întreruperea definitivă a tratamentului;

   

 75. apariția sindromului nefrotic impune oprirea terapiei;

   

 76. creşterea bilirubinei peste creştere a bilirubinei > 1,5 până la 3 x limita superioară a valorilor normale, independent de valorile ALT, impune reducerea dozei de pazopanib

   

 77. creșterea bilirubinei totale > 3 x limita superioară a valorilor normale, indiferent de valoarea ALT, impune oprirea tratatamentului;

   

 78. In cazul hepatotoxicităţii induse de medicament, reducerea dozei de pazopanib se va face conform regulilor de mai jos:

   

 79. Creşterea valorilor serice ale transaminazelor între 3 şi 8 x LSN: se continuă tratamentul cu pazopanib cu
  condiţia monitorizării săptămânale a funcţiei hepatice, până când transaminazele revin la valori de gradul I sau la valorile iniţiale

   

 80. Creşterea valorilor serice ale transaminazelor > 8 x LSN: se întrerupe tratamentul cu pazopanib până când
  transaminazele revin la valori de gradul I sau la valorile iniţiale. Dacă se consideră că beneficiul potenţial al reiniţierii tratamentului cu pazopanib depăşeşte riscul de hepatotoxicitate, atunci se va relua administrarea pazopanib în doză mai mică (400 mg zilnic) cu evaluarea săptămânală a testelor hepatice plasmatice, timp de 8 săptămâni. După reluarea administrării pazopanib, dacă reapar creşteri ale valorilor plasmatice ale transaminazelor >3 x LSN, tratamentul cu pazopanib trebuie întrerupt definitiv.

   

 81. Creşterea valorilor serice ale transaminazelor > 3 x LSN concomitent cu creşterea bilirubinemiei > 2 x LSN:

   

  Se întrerupe definitiv tratamentul cu pazopanib. Pacienţii trebuie monitorizaţi până când revin la valori de gradul I sau la valorile iniţiale. Pazopanib este un inhibitor al UGT1A1. La pacienţi cu sindrom Gilbert poate să apară hiperbilirubinemie indirectă (neconjugată) uşoară. În cazul pacienţilor care prezintă doar o hiperbilirubinemie indirectă uşoară, sindrom Gilbert diagnosticat sau suspectat, şi creştere a ALT > 3 x LSN, trebuie urmate recomandările prezentate în cazul creşterilor izolate ale ALT.

   

 82. Durata tratamentului: Tratamentul continuă până la progresia bolii, toxicitate semnificativă, retragerea
  consimţământului sau medicul decide că nu mai există beneficiu clinic.

   

 83. Monitorizarea tratamentului

   

  Pacienții vor fi monitorizați:

   

 84. imagistic, prin examen CT / RMN;

   

 85. periodic, pentru determinarea toxicității hepatice (AST, ALT, bilirubină); testele serice hepatice trebuie monitorizate la săptămânile 3, 5, 7 şi 9 după iniţierea tratamentului; ulterior, monitorizarea se va face la luna a 3-a şi luna a 4-a, precum şi în situaţiile în care există indicaţii clinice;

   

 86. periodic, pentru evaluarea modificărilor TA şi electrocardiografice (interval QTc);

   

 87. periodic, pentru depistarea simptomelor pulmonare care indică boală pulmonară interstițială sau pneumonită;

   

 88. periodic, pentru identificarea semnelor clinice sau simptomelor de insuficiență cardiacă congestivă;

   

 89. periodic, pentru depistarea modificărilor FEvs;

   

 90. periodic, pentru identificarea modificărilor concentrațiilor plasmatice ale electroliților (de exemplu calciu, magneziu, potasiu);

   

 91. periodic, în vederea identificării semnelor și simptomelor de disfuncție tiroidiană;

   

 92. periodic, pentru a depista agravarea proteinuriei.

   

   

   

 93. Prescriptori

   

  Iniţierea se face de către medicii din specialitatea oncologie medicală. Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog sau pe baza scrisorii medicale de către medicii de familie desemnați