PEGINTERFERONUM ALFA 2B

DCI: PEGINTERFERONUM ALFA 2B

 

Indicaţii

Pacienţii cu: nefropatii glomerulare secundare [nefropatie glomerulară membranoasă, glomerulonefrită membrano-proliferativă tip I (crioglobulinemică), glomerulonefrite proliferative extracapilare cu depozite de complexe imune) confirmate anatomo-patologic şi infecţie cu virusul hepatitei C cu replicare activă [(titruri > 100 ARN VHC copii/mL)] sau virusul hepatitei B cu replicare virală activă [AgHbe pozitiv şi > 104 copii VHB ADN/mL].

Tratament

Ţinta

Reducerea titrului copii ARN VHC/mL cu 2 log sau nedectabil, sau reducerea titrului copii ADN VHB/mL sub 20.000 şi negativarea AgHBe.

 

Doze

Peginterferonum alfa 2b, în doze adaptate gradului deficitului funcţional renal:

____________________________________________________

 

| Stadiul BCR    | Peginterferonum alfa 2b |

 

|__________________________|_________________________| | 1 – 2 (eRFG > 60 mL/min) | 1,5 mcg/kg – săpt., s.c.| |__________________________|_________________________|

 

| 3 – 4 (eRFG    | 1 mcg/kg – săpt., s.c.    |

| 15 – 59 mL/min)    |    |

|__________________________|_________________________|

| 5 (eRFG < 15 mL/min) | 1 mcg/kg – săpt., s.c. | |__________________________|_________________________|

 

În infecţia cu virusul hepatitei C se testează răspunsul la terapie după 3 luni: dacă răspunsul este pozitiv se continuă până la 12 luni, iar dacă este negativ, se opreşte terapia anti-virală.

 

În infecţia cu virusul hepatitei B se testează răspunsul la terapie după 4 luni: dacă răspunsul este pozitiv se continuă până la 12 luni, iar dacă este negativ, se opreşte terapia anti-virală.

 

Monitorizare

 

Răspunsul la terapia anti-virală (virusul hepatitei C) la 3 luni (titru copii ARN VHC)

 

Răspunsul la terapia anti-virală (virusul hepatitei B) iniţial la 4 luni (titru copii AdN VHB), apoi la 6 luni.

 

Prescriptori

 

 

Medici in specialitatea nefrologie

octombrie 8, 2017