PROTOCOLUL TERAPEUTIC ÎN HEPATITĂ CRONICĂ ŞI CIROZĂ HEPATICĂ CU VIRUS VHB (LB01B)

PROTOCOLUL TERAPEUTIC ÎN HEPATITĂ CRONICĂ ŞI CIROZĂ HEPATICĂ CU VIRUS VHB (LB01B)

 

 

 

 

DIAGNOSTICUL, CRITERIILE DE ELIGIBILITATE, ALEGEREA SCHEMEI TERAPEUTICE ŞI URMĂRIREA ÎN CURSUL TERAPIEI ANTIVIRALE A PACIENŢILOR CU HEPATITĂ CRONICĂ ŞI CIROZĂ HEPATICĂ CU VHB

 

HEPATITA CRONICĂ CU VHB

 

1. HEPATITA CRONICĂ CU VHB – PACIENŢI NAIVI

 

1.1. Criterii de includere în tratament:

• biochimic:

 1. ALT peste valoarea normală
 2. virusologic:

   

 3. AgHBs pozitiv – la două determinări succesive la mai mult de 6 luni interval între determinări
 4. Indiferent de prezenţa sau absenţa AgHBe
 5. IgG antiHVD negativ;
 6. ADN – VHB >/= 2000 UI/ml
 7. Evaluarea fibrozei şi a activităţii necro-inflamatorii se va face prin Fibromax, Fibroactitest, Fibroscan sau PBH, tuturor pacienţilor cu ALT normal şi viremie VHB > 2000 ui/ml, la iniţierea medicaţiei antivirale. Dacă evaluarea histologică arată cel puţin F1 sau A1 pacienţii sunt eligibili pentru medicaţia antivirală (prin urmare oricare dintre situaţiile F1A0, F1A1, F0A1 sau mai mult reprezintă indicaţie de terapie antivirală la viremie > 2000 ui/ml). În cazul în care se utilizează Fibroscan este necesară o valoare de cel puţin 7 KPa.
 8. Evaluarea histologică, virusologică şi biochimică nu va avea o vechime mai mare de 6 luni.

   

  1.2. Opţiuni terapeutice la pacientul naiv

   


   

 9. Entecavir
 10. Doza recomandată: 0,5 mg/zi
 11. Durata terapiei: – până la obţinerea seroconversiei în sistemul HBs şi încă 6 luni de consolidare, după seroconversie

   

 12. Observaţii

  La pacientul cu insuficienţă renală doza de entecavir trebuie adaptată în funcţie de clearence-ul la creatinină (tabel 1)

   

 13. Tenofovir

   

 14. Doza recomandată: 245 mg/zi
 15. Durata terapiei: până la obţinerea seroconversiei în sistemul HBs şi încă 6 luni de consolidare, după seroconversie

   

 16. Observaţii
 17. În cazul schemelor terapeutice conţinând tenofovir se recomandă calcularea clearance-ului creatininei înainte de iniţierea terapiei precum şi monitorizarea funcţiei renale (clearance-ul creatininei şi concentraţia plasmatică de fosfat) la interval de patru săptămâni în primul an de tratament, şi, ulterior, la interval de trei luni. La pacienţii care prezintă risc de a dezvolta insuficienţă renală, inclusiv pacienţii care au prezentat anterior evenimente adverse renale în timpul tratamentului cu adefovir dipivoxil, trebuie luată în considerare monitorizarea mai frecventă a funcţiei renale. Tenofovir nu a fost studiat la pacienţi cu vârsta peste 65 ani. Nu se va administra la pacienţii cu afectare renală anterior iniţierii terapiei antivirale decât în cazul în care nu există altă opţiune terapeutică, cu doze adaptate la clearence-ul la creatinină.

   

 18. Dacă sub tratament survine o creştere a creatininei, dozele de tenofovir vor fi ajustate la clearence-ul la creatinină (tabel 1). Nu există studii care să demonstreze eficienţa reducerii dozelor de tenofovir. Dacă se consideră că beneficiile depăşesc riscurile se poate administra tenofovir.

   

 19. Adefovir

   

 20. Doza recomandată: 10 mg/zi
 21. Durata terapiei: până la obţinerea seroconversiei în sistemul HBs şi încă 6 luni de consolidare, după seroconversie

   

 22. Observaţii:
 23. În cazul schemelor terapeutice conţinând adefovir se recomandă calcularea clearance-ului la creatinină înaintea iniţierii terapiei, la toţi pacienţii. La pacienţii cu funcţie renală normală, se monitorizează creatinina şi fosfatul seric la fiecare 3 luni în primul an de tratament şi la 6 luni ulterior. Experienţa clinică la pacienţii în vârstă de peste 65 de ani este limitată

   

 24. pentru pacienţii cu insuficienţă renală nu există studii care să demonstreze eficienţa reducerii dozelor de adefovir. Dacă se consideră că beneficiile depăşesc riscurile se poate administra adefovir în funcţie de clearence-ul la creatinină după cum este prezentat în tabelul 1

   

 25. Lamivudina
 26. Doza recomandată: 100 mg/zi
 27. Durata terapiei: până la obţinerea seroconversiei în sistemul HBs şi încă 6 luni de consolidare, după seroconversie

   

 28. Observaţii:
 29. Se va administra doar pacienţilor naivi, peste 65 de ani, la care există risc de evoluţie către ciroză

   

   

   

  Tabel 1 – Adaptarea dozelor de analogi nucleozidici/nucleotidici (ANN) în funcţie de clearence-ul la

  creatinină

           

  |

  ______________________________________________________________________________

  |

  Clearence-ul

  |

  Entecavir*

  |

  Adefovir | Tenofovir

  |

  creatininei

  |_______________________________|

  |

  |

  |

  (ml/min)

  | Pacienţi naivi| Pacienţi cu

  |

  |

  |

  |

   

  | la ANN

  | rezistenţă la |

  |

  |

  |

   

  |

  | lamivudină

  |

  |

  |

   

  |

  |

   

  | sau ciroză

  |

   

  |

   

  |

  |________________|_______________|_______________|______________|______________|

  | > 50

  |

  0,5 mg/zi

  | 1 mg/zi

  |

  10 mg/zi

  |

  245 mg/zi

  |

  |________________|_______________|_______________|______________|______________|

  |

  30 – 49

  |

  0,25 mg/zi sau|

  0,5 mg/zi

  |

  10 mg la 48 h|

  245 mg la

  |

  |

   

  |

  0,5 mg la 48 h|

   

  |

  |

  48 h

  |

  |________________|_______________|_______________|______________|______________|

  |

  10 – 29

  |

  0,15 mg/zi sau|

  0,3

  mg/zi

  sau |

  10 mg la 72 h|

  245 mg la

  |

  |

   

  |

  0,5 mg la 72 h|

  0,5

  mg la

  48 h|

  |

  72 – 96 h

  |

  |________________|_______________|_______________|______________|______________|

  | < 10 mg

  | 0,05 mg/zi sau| 0,1

  mg/zi

  sau | Nu se

  | Nu se

  |

  |

  |

  0,5 mg la 5 – |

  0,5

  mg la

  72 h| recomandă

  | recomandă

  |

  |

  |

  7 zile

  |

     

  |

  |

  |

  |________________|_______________|_______________|______________|______________|

  | pacienţi

  |

  0,05 mg/zi sau| 0,1

  mg/zi

  sau | 10 mg la 7

  | 245 mg la 7

  |

  | hemodializaţi**|

  0,5 mg la 5 – |

  0,5

  mg la

  72 h| zile

  | zile

  |

  |

  |

  7 zile

  |

     

  |

  |

  |

  |________________|_______________|_______________|______________|______________|

   

 30. la doză < 0,5 mg de entecavir se recomandă soluţie orală. Dacă soluţia orală nu este disponibilă se vor administra comprimate cu spaţierea dozelor

   

  ** în zilele cu hemodializă entecavirul se va administra după şedinţa de hemodializă

   

 31. Interferon pegylat α-2a*2
 32. Doza recomandată: 180 mcg/săpt
 33. Durata terapiei: 48 de săptămâni

  ————

  *2 – ideal de efectuat genotipare VHB. Genotipul D se asociază cu o rată mai mică de răspuns la interferon

   

  1.3. Decizia terapeutică iniţială – algoritm (fig. 1)

   

  Fig. 1 – Algoritm de tratament în hepatita cronică VHB – decizia terapeutică iniţială

   

   

  _______________

     

  | AgHBs pozitiv |

             
     

  |_______________|

             
       

  ||

               

  ________________\/__________________

       

  | Repetă AgHBs după 6 luni pentru a |

       

  | demonstra că infecţia este cronică |

       

  |____________________________________|

       
       

  ||

               
     

  _______\/________

             
     

  | Viremie VHB +/- |

           
     

  |_________________|

           

  ________________________________________

       

  ||

             

  ||

       

  __________\/________________

  _______________\/_____________

     

  | Viremie VHB sub 2000 ui/l -|

  | Viremie VHB peste 2000 ui/l -|

   

  | indiferent de statusul HBe |

  | indiferent de statusul HBe

  |

   

  |____________________________|

  |______________________________|

   

  ||

           

  ||

       

  __________\/____________

  |

   

  _______________\/________

     

  | • Monitorizare TGP la

  ||

         

  ||

     

  | 3 – 6 luni

  |

  _____\/______

       

  _______\/_________

   

  | • Monitorizare viremie | | ALT valoare |

     

  | ALT peste

  |

   

  | la 6 luni iniţial,

  | | normală

  |

     

  | valoarea normală |

   

  | ulterior dacă aceasta

  | |_____________|

     

  |__________________|

   

  | se menţine sub 2000 ui,|

  ||

  ||

         

  ||

     

  | se va efectua anual

  |

  || ______\/__________

  ________\/________________

   

  | • Dacă se observă o

  |

  || | PBH/fibro-

     

  | | Investigarea histologică |

  | creştere a valorii

  |

  || | actitest/Fibromax| | nu este obligatorie însă |

  | transaminazelor se va

  |

  || | cu > A1 sau F1*

  | | este utilă pentru

  |

  | efectua şi viremie

  |

  || | Fibroscan >/=

   

  | | monitorizarea ulterioară |

  |________________________|

  || | 7 KPa

       

  | | a evoluţiei

   

  |

  /\

   

  || |__________________| |__________________________|

  ___||________\/___________

  |

   

  ||

  ||

       

  | PBH/FIBROMAX cu A0F0,

  |

  __\/____\/__

     

  | Fibroscan <

  7 KPa,

  nu se

  |

  TRATEAZĂ

  |

     

  | tratează

  indiferent de

  |

  |____________|

     

  | valoarea viremiei

   

  |

             

   

  |__________________________|

   

  1.4. Evaluarea răspunsului la tratamentul cu entecavir, adefovir, tenofovir sau lamivudină

  În tabelul 2 sunt prezentate tipurile de răspuns la tratamentul cu analogi nucleozidici/nucleotidici

   

  Tabel 2 – Tipuri de răspuns în timpul terapiei cu analogi nucleozidici/nucleotidici

   

  |

  ______________________________________________________________________________

  |

  Tip de răspuns

  |

  Definiţie

   

  |____________________|_________________________________________________________|

  |

  Lipsa de răspuns

  | Lipsa scăderii cu cel puţin 1

  log10 după 12

  spt de

  |

  |

   

  | terapie a viremiei

   

  log10 după 24

  spt de

  |

  |

   

  | Lipsa scăderii cu cel puţin 2

  |

  |

   

  | terapie a viremiei

       

  |

   

  |____________________|_________________________________________________________| | Răspuns virusologic| Viremie nedetectabilă după 48 spt de terapie |

  |____________________|_________________________________________________________|

  |

  Răspuns parţial

  | Scăderea cu mai mult de 2 log a viremiei VHB fără

  |

  |

   

  | obţinerea nedetectabilităţii la 24 de săptămâni de

  |

  |

   

  | terapie

  |

  |

   

  |_________________________________________________________|

  |

   

  | – pentru pacienţii care primesc antiviralele cu bariera |

  |

   

  | genetică joasă (Lamivudina) şi care au viremie

  |

  |

   

  | detectabilă la 48 spt se impune schimbarea terapiei

  |

  |

   

  | antivirale

  |

  |

   

  | – rezistenţa la lamivudină – ideal a se administra

  |

  |

   

  | tenofovir. Dacă tenofovir este indisponibil, atunci se

  |

  |

   

  | va asocia adefovir, păstrându-se lamivudina

  |

  |

   

  |_________________________________________________________|

  |

   

  | – pentru pacienţii care primesc antivirale cu barieră

  |

  |

   

  | genetică înaltă (Adefovir, Tenofovir, Entecavir) şi care|

  |

   

  | au viremie detectabilă la 48 de spt însă dinamica

  |

  |

   

  | viremiilor arată o scădere evidentă a valorilor

  |

  |

   

  | acestora, se poate continua schema terapeutică. Se

  |

  |

   

  | consideră că o viremie de sub 1000 ui/ml este o viremie |

  |

   

  | acceptabilă pentru continuarea terapiei. Dacă după 6

  |

  |

   

  | luni se constată că viremia are tendinţa la creştere,

  |

   

  |

  | este necesară înlocuirea schemei antivirale. Va fi

  |

  |

  | considerată eşec terapeutic doar situaţia în care

  |

  |

  | viremia înregistrează o valoare sub 1000 ui/ml însă a

  |

  |

  | scăzut cu mai puţin de 2 log10 faţă de valoarea

  |

  |

  | anterioară terapiei.

  |

  |

  | – rezistenţa la adevofir – ideal a se înlocui cu

  |

  |

  | tenofovir + adăugarea unui al doilea medicament la care |

  |

  | nu e descrisă rezistenţa încrucişată (lamivudina,

  |

  |

  | entecavir)

  |

  |

  | – rezistenţa la entecavir – se va adăuga tenofovir

  |

  |

  | – rezistenţa la tenofovir – deşi nu a fost semnalată

  |

  |

  | până în prezent, se recomandă asocierea unui al doilea

  |

  |

  | antiviral la care nu e descrisă rezistenţa încrucişată

  |

  |

  | (lamivudină, entecavir)

  |

  |____________________|_________________________________________________________|

  |

  Breakthrough

  | creşterea cu mai mult de 1 log10 a viremiei HBV faţă de |

  |

  virusologic

  | nadir

  |

  |____________________|_________________________________________________________|

   

   

   

 34. Evaluarea răspunsului iniţial se face la 6 luni de terapie prin determinarea:

  – ALT

   

  – ADN-VHB. Dacă acesta nu a scăzut cu mai mult de 2 log10, se consideră rezistenţă primară şi se opreşte

  tratamentul.

 35. Evaluarea ulterioară a pacienţilor se va face din punct de vedere virusologic astfel: – La 6 luni interval până la obţinerea unei viremii nedetectabilă

   

  – Anual pentru pacienţii care au ajuns la viremie nedetectabilă Această evaluare va cuprinde

   

  – ALT;

   

  – AgHBs/ACHBs; AgHBe/ACHBe pentru în cazul pacienţilor cu AgHBe pozitiv.

  – ADN-VHB.

 36. În funcţie de răspunsul biochimic şi virusologic tratamentul se va opri sau se va putea continua până la seroconversia HBs

   

 37. Creşterea transaminazelor pe parcursul tratamentului impune efectuarea viremiei, iar creşterea viremiei la o valoare mai mare de 1000 ui/ml sub tratament se consideră rezistenţă şi lipsă de răspuns terapeutic.

   

 38. Rezistenţa şi lipsa de răspuns impun reevaluarea pacientului şi luarea unei noi decizii terapeutice.
 39. Dispariţia AgHBs în absenţa apariţiei AC anti HBs va impune continuarea tratamentului până la apariţia AC anti HBs

   

 40. Apariţia Ac anti HBs impune continuarea pentru încă 6 luni a terapiei antivirale şi apoi, oprirea terapiei

   

  Monitorizarea terapiei antivirale cu analogi nucleozidici/nucleotidici – algoritm terapeutic (fig. 2)

   

  Figura 2 – Algoritm de monitorizare a terapiei antivirale în hepatita cronică VHB sub terapia cu analogi nucleozidici/nucleotidici

   

  ______________________________

  | Schema iniţială de tratament |

   

  |______________________________|

  /    \

  ________________________v_______    ____v_______

  | Entecavir, adefovir, tenofovir |    | Lamivudină |

   

  |________________________________|    |____________|

  |    |

  ______v_________    ______v_________

  | Viremie spt 24 |    | Viremie spt 24 |

  |________________|    |________________|

  /    \    /    \

  _________v___    ___v________    _________v___    ___v________

  | Scădere cu    | | Scădere cu |    | Scădere cu    | | Scădere cu |

  | >/= 2 log10 | | < 2 log10    |    | < 2 log10    | | >/= 2 log10|

  |_____________| |____________|    |_____________| |____________|

   

  |

  \

  /

   

  |

  _______v________

  __v______________v__

  _______v________

  | Viremie spt 48 |

  | Rezistenţă primară |

  | Viremie spt 48 |

  |________________|

  |____________________|

  |________________|

  |

  \

   

  |

  /

  \

  |

  v________

  ______v__________

  ________v____

  _____v________

   

  _____v_________ | > 1000 | | SWITCH (fig. 3) | | detectabilă | | nedetectabilă|

  | nedetectabilă || ui/ml | |_________________| |_____________| |______________|

  | sau valoare ||________|

  ^

  /

   

  |

   

  | sub 1000 ui/ml|

  |

  |

  /

   

  |

   

  |_______________| ___v____________|_______________v__________________

   

  |

   

  |

  | Se ia în discuţie rezistenţa dobândită dacă nu se |

  |

   

  |

  | constată o scădere cu > 2 log faţă de valoarea de |

  |

   

  |

  | la evaluarea anterioară

   

  |

  |

   

  |

  | Se poate continua terapia încă 6 luni urmând ca

  |

  |

   

  |

  | schema să fie reevaluată după acest interval

  |

  |

   

  |

  |___________________________________________________|

  |

   

  _____v_________________________________________________________________v______

   

  | Continuare terapie până la obţinerea seroconversiei în sistemul HBs şi încă 6|

  | luni de consolidare, după seroconversie, cu monitorizare: viremie, AgHBs/

  |

  | ACHBs şi AgHBe/ACHBe la:

         

  |

  | • 6 luni până la obţinerea nedetectabilităţii viremiei

     

  |

  | • 12 luni după ce viremia devine nedetectabilă

       

  |

  |______________________________________________________________________________|

   

  În cazul semnalării rezistenţei la un analog nucleozidic/nucleotidic, schema terapeutică va fi modificată conform algoritmului de mai jos (fig. 3)

   

  Figura 3 – Modificarea schemei terapeutice în cazul rezistenţei la analogii nucleozidici/nucleotidici

   

  ____________________________________________________

  |

  | ATITUDINE ÎN CAZUL REZISTENŢEI LA ANALOGI

  | NUCLEOZI(TI)DICI

  |

  |____________________________________________________|

  /

   

  |

   

  |

   

  \

   

  __________v___

  |

  ______v_______

  |

  _________v_________

   

  ____v________________

  |

  | Eşec la

  | Eşec la

  | Eşec la entecavir |

  | Eşec la tenofovir

  | lamivudină

  |

  | adefovir

  |

  |

  |

  |

  |

  |______________|

  |______________|

  |___________________|

  |_____________________|

  |

   

  |

   

  |

   

  |

   

  _______v______

   

  ______v_______

   

  _________v_________

  |

  __________v__________

  |

  | adefovir sau |

  | Înlocuire cu |

  | Se păstrează

  | Se păstrează

   

  | tenofovir

  | | tenofovir +

  | | entecavir şi se

  | | tenofovir la

  |

  |

  | | entecavir/

  | | adaugă tenofovir

  | | care se adaugă

  |

  |

  | | lamivudină

  | |

  | | entecavir/lamivudină|

  |______________| |______________| |___________________| |_____________________|

   

  1.5. Evaluarea răspunsului la tratamentul cu interferon pegylat alfa 2a În tabelul 3 sunt prezentate tipurile de răspuns în timpul terapiei cu interferon

   

  Tabel 3 – Tipuri de răspuns la tratamentul cu interferon

     

  |

  ______________________________________________________________________________

  |

  Tip de răspuns

  |

  Definiţie

   

  |____________________|_________________________________________________________|

  |

  Lipsa de răspuns

  | • scăderea viremiei cu mai puţin

  2 log10 faţă de

  |

  |

   

  | valoarea iniţială după 24 spt de

  tratament

  |

  |____________________|_________________________________________________________|

  |

  Răspuns virusologic| • scăderea viremiei cu cel puţin 2

  log10 faţă de

  |

  |

  | valoarea iniţială după 24 spt de tratament

  |

  |

  | • viremie HBV sub 2000 ui/ml la 48

  de săptămâni de

  |

  |

  | terapie

   

  |

  |____________________|_________________________________________________________|

  |

  Răspuns serologic

  | • seroconversie în sistem HBe pentru pacienţii HBe

  |

  |

   

  | pozitivi

  |

  |

   

  | • seroconversie HBs pentru pacienţii HBe negativi

  |

  |____________________|_________________________________________________________|

   

 41. Evaluarea răspunsului la tratamentul cu interferon pegylat alfa 2a: (fig. 4)

   

 42. pentru pacienţii cu hepatită cronică HBV cu AgHBe pozitiv se vor verifica AgHBe şi ACHBe la 24, 48 spt de tratament şi la 24 spt post-terapie

   

 43. verificarea viremiei la 24 spt, la 48 spt şi la 24 spt după terminarea terapiei

   

 44. iniţierea unei noi scheme terapeutice după tratamentul cu interferon/analogi se va face la mai mult de 24 spt de la terminarea terapiei cu îndeplinirea criteriilor de iniţiere (reevaluare histologică, virusologică şi biochimică la momentul solicitării noii scheme terapeutice)

   


   

  Evaluare în timpul terapiei:

 45. Dacă în spt 24 viremia HBV nu a scăzut cu cel puţin 2 log10 se recomandă înlocuirea cu analogi nucleozidici/nucleotidici

   

 46. Dacă se constată scăderea viremiei cu 2 log10 faţă de baseline în spt 24, se poate continua terapia cu peginterferon alfa 2a

   

  Evaluare după terminarea terapiei antivirale:

 47. Dacă la terminarea terapiei viremia este > 2000 ui/ml atunci se recomandă înlocuirea cu analogi nucleotidici/nucleozidici.

   

 48. Dacă viremia HBV se menţine sub 2000 ui/ml şi se constată reducerea activităţii necroinflamatorii faţă de momentul iniţial, nu se va utiliza o nouă schemă terapeutică iar pacientul va fi monitorizat anual.

   

 49. Dacă viremia HBV este detectabilă indiferent de valoare şi se constată creşterea necroinflamaţiei sau a gradului de fibroză faţă de baseline, pacientul va primi o schemă terapeutică conţinând analogi nucleotidici/nucleozidici.

   

  Monitorizarea terapiei antivirale cu peginterferon alfa 2a – algoritm terapeutic (fig. 4)

   

  Figura 4 – Algoritm de monitorizare a terapiei antivirale în hepatita cronică VHB în cazul schemelor terapeutice conţinând interferon pegylat alfa 2a

   

  _______________________

   

  | Peginterferon alfa

  2a |

   

  |_______________________|

   
   

  |

     

  ________v_______

   

  | Viremie spt 24

  |

   

  |________________|

   

  /

   

  \

   

  ____________________________v_

  |

  _v______________________________

  | Scădere viremie cu < 2 log10 |

  Scădere viremie cu >/= 2 log10

  |

  |______________________________|

  |________________________________|

   

  |

       

  |

   

  |

     

  ________v__________

   

  |

     

  | Continuare 48 spt |

   

  |

     

  |___________________|

   

  ____v___________

     

  |

   

  | Switch analogi

  |

   

  _________v___________

   

  |________________|

   

  | Viremie spt 48(EOT) |

   

  ^

     

  |_____________________|

   

  \

       

  |

   

  \

     

  ____________v_______________

   

  \

     

  | Viremie la 24 spt după EOT |

  \

     

  |____________________________|

  \

     

  /

  \

   

  \

     

  __________v___

  ______v_______

  \

   

  | > 2000 ui/ml |

  | < 2000 ui/ml

  |

  \

  \

  |______________|

  |______________|

     

  \

  |

   
   

  \

  _________v_____

  _______v______

   

  \

  |

  Fibroactitest |

  | Monitorizare

  |

   

  \

  |_______________|

  |______________|

   

  \

   

  /

     
   

  __\__________________________v__

     
   

  | Menţinere ANI/fibroză

  |

     
   

  | (>/= A0F1; >/= A1F0; >/= A1F1) |

     
   

  |________________________________|

     

   

 50. HEPATITA CRONICĂ CU VHB – PACIENŢI PRETRATAŢI Categorii de pacienţi pretrataţi:

  I. Pacienţi pretrataţi cu lamivudină

   

  Criterii de includere în tratament:

  • Identice cu pacienţii naivi

   


   

  a. Terapie cu lamivudină oprită cu mai mult de 6 luni anterior (fără a putea demonstra rezistenţa la lamivudină)

   

  Opţiuni terapeutice

 51. Entecavir
 52. Doza recomandată: 1 mg/zi*1
 53. Durata terapiei: până la obţinerea seroconversiei în sistemul HBs şi încă 6 luni de consolidare, după seroconversie,

   

 54. Se adaptează doza la clearence-ul la creatinină (vezi tabel 1)

  ————

   

  *1 – în cazul pacienţilor cu eşec la lamivudină, rata de răspuns virusologic (viremie < 300 copii/ml) la doar 30 – 40% dintre subiecţi, AASLD, EASL, APSL recomandă tenofovir sau adefovir. Se poate utiliza entecavir 1 mg doar la pacienţii care au fost pretrataţi cu lamivudină (şi la care lamivudina a fost oprită de peste 6 luni) fără a putea demonstra rezistenţa la aceasta.

   

  sau

   

 55. Adefovir*2
 56. Doza recomandată: 10 mg/zi
 57. Durata terapiei: până la obţinerea seroconversiei în sistemul HBs şi încă 6 luni de consolidare, după seroconversie,

   

 58. În cazul schemelor terapeutice conţinând adefovir se recomandă calcularea clearance-ului la creatinină înaintea iniţierii terapiei, la toţi pacienţii. La pacienţii cu funcţie renală normală, se monitorizează creatinina şi fosfatul seric la fiecare 3 luni în primul an de tratament şi la 6 luni ulterior. Experienţa clinică la pacienţii în vârstă de peste 65 de ani este limitată
 59. pentru pacienţii cu insuficienţă renală nu există studii care să demonstreze eficienţa reducerii dozelor de adefovir. Dacă se consideră că beneficiile depăşesc riscurile se poate administra adefovir în funcţie de clearence-ul la creatinină după cum este prezentat în tabelul 1

   

  ————

  *2 – ideal este a se asocia adefovir cu lamivudină pentru a scădea riscul de rezistenţă la adefovir Nu este influenţat de un eşec anterior la lamivudină

   

  sau

   

 60. Tenofovir*3
 61. Doza recomandată: 245 mg/zi
 62. Durata terapiei: până la obţinerea seroconversiei în sistemul HBs şi încă 6 luni de consolidare, după seroconversie,

   

 63. În cazul schemelor terapeutice conţinând tenofovir se recomandă calcularea clearance-ului creatininei înainte de iniţierea terapiei precum şi monitorizarea funcţiei renale (clearance-ul creatininei şi concentraţia plasmatică de fosfat) la interval de patru săptămâni în primul an de tratament, şi, ulterior, la interval de trei luni. La pacienţii care prezintă risc de a dezvolta insuficienţă renală, inclusiv pacienţii care au prezentat anterior evenimente adverse renale în timpul tratamentului cu adefovir dipivoxil, trebuie luată în considerare monitorizarea mai frecventă a funcţiei renale. Tenofovir nu a fost studiat la pacienţi cu vârsta peste 65 ani. Nu se va administra la pacienţii cu afectare renală anterior iniţierii terapiei antivirale decât în cazul în care nu există altă opţiune terapeutică, cu doze adaptate la clearence-ul la creatinină.

   

 64. Dacă sub tratament survine o creştere a creatininei, dozele de tenofovir vor fi ajustate la clearence-ul la creatinină (tabel 1). Nu există studii care să demonstreze eficienţa reducerii dozelor de tenofovir. Dacă se consideră că beneficiile depăşesc riscurile se poate administra tenofovir.

   

  ————

  *3 Nu este influenţat de un eventual eşec anterior la lamivudină

   

  Sau

   

 65. Interferon pegylat α-2a*4
 66. Doza recomandată: 180 mcg/săpt
 67. Durata terapiei: 48 de săptămâni

   

  ————

  *4 – ideal de efectuat genotipare VHB. Genotipul D se asociază cu o rată mai mică de răspuns la interferon

   

  b. Pacienţi cu lipsă de răspuns sau eşec terapeutic în timpul terapiei cu lamivudină

   

  Criterii de includere în tratament:

  Pacienţii la care se semnalează eşec în timpul terapiei cu lamivudină, fiind evidentă instalarea rezistenţei, se vor trata cu:

   

  Opţiuni terapeutice

   

 68. Adefovir*2
 69. Doza recomandată: 10 mg/zi
 70. Durata terapiei: până la obţinerea seroconversiei în sistemul HBs şi încă 6 luni de consolidare, după seroconversie,

   

 71. În cazul schemelor terapeutice conţinând adefovir se recomandă calcularea clearance-ului la creatinină înaintea iniţierii terapiei, la toţi pacienţii. La pacienţii cu funcţie renală normală, se monitorizează creatinina şi fosfatul seric la fiecare 3 luni în primul an de tratament şi la 6 luni ulterior. Experienţa clinică la pacienţii în vârstă de peste 65 de ani este limitată
 72. pentru pacienţii cu insuficienţă renală nu există studii care să demonstreze eficienţa reducerii dozelor de adefovir. Dacă se consideră că beneficiile depăşesc riscurile se poate administra adefovir în funcţie de clearence-ul la creatinină după cum este prezentat în tabelul 1

   

  ————

  *2 – ideal este a se asocia adefovir cu lamivudină pentru a scădea riscul de rezistenţă la adefovir

   

  sau

   

 73. Tenofovir
 74. Doza recomandată: 245 mg/zi

   

 75. Durata terapiei: până la obţinerea seroconversiei în sistemul HBs şi încă 6 luni de consolidare, după seroconversie,

   

 76. În cazul schemelor terapeutice conţinând tenofovir se recomandă calcularea clearance-ului creatininei înainte de iniţierea terapiei precum şi monitorizarea funcţiei renale (clearance-ul creatininei şi concentraţia plasmatică de fosfat) la interval de patru săptămâni în primul an de tratament, şi, ulterior, la interval de trei luni. La pacienţii care prezintă risc de a dezvolta insuficienţă renală, inclusiv pacienţii care au prezentat anterior evenimente adverse renale în timpul tratamentului cu adefovir dipivoxil, trebuie luată în considerare monitorizarea mai frecventă a funcţiei renale. Tenofovir nu a fost studiat la pacienţi cu vârsta peste 65 ani. Nu se va administra la pacienţii cu afectare renală anterior iniţierii terapiei antivirale decât în cazul în care nu există altă opţiune terapeutică, cu doze adaptate la clearence-ul la creatinină.

   

 77. Dacă sub tratament survine o creştere a creatininei, dozele de tenofovir vor fi ajustate la clearence-ul la creatinină (tabel 1). Nu există studii care să demonstreze eficienţa reducerii dozelor de tenofovir. Dacă se consideră că beneficiile depăşesc riscurile se poate administra tenofovir.

   

  Sau

   

 78. Interferon pegylat α-2a*4

   

 79. Doza recomandată: 180 mcg/săpt
 80. Durata terapiei: 48 de săptămâni

  ————

  *4 – ideal de efectuat genotipare VHB. Genotipul D se asociază cu o rată mai mică de răspuns la interferon

   

  Evaluarea sub tratament se va face ca şi în cazul pacienţilor naivi.

   

 81. Pacienţi pretrataţi cu alţi analogi nucleozidici/nucleotidici Decizia terapeutică va fi similară cu cea de la pacientul naiv (vezi fig. 3). Evaluarea sub tratament se va face ca şi în cazul pacienţilor naivi.

   

  III. Pacienţi cu recădere la minim 6 luni după un tratament anterior cu interferon pegylat alfa 2a

   


   

  Criterii de includere în tratament:

 82. Se evaluează şi se tratează cu analogi nucleozidici/nucleotidici ca şi pacienţii naivi.

   

 83. CIROZA HEPATICĂ COMPENSATĂ

   

  Criterii de includere în tratament

 84. viremie detectabilă, indiferent de valoare
 85. IgG anti-VHD negativ;
 86. ciroză demonstrate histologic (PBH, Fibromax sau Fibroscan)

   

  Opţiuni terapeutice

   

 87. Entecavir
 88. Doza recomandată – 0,5 mg/zi
 89. Durata terapiei: până la obţinerea seroconversiei în sistemul HBs şi încă 6 luni de consolidare, după seroconversie

   

 90. Doza adaptată la clearence-ul la creatinină (tabel 1)

   

  Sau

   

 91. Adefovir
 92. Doza recomandată: 10 mg/zi
 93. Durata terapiei: până la obţinerea seroconversiei în sistemul HBs şi încă 6 luni de consolidare, după seroconversie,

   

 94. Doza adaptată la clearence-ul la creatinină (Tabel 1)

  Ideal a se asocia cu lamivudina

   

  Sau

   


   

 95. Lamivudină
 96. Doza recomandată: 100 mg/zi
 97. Durata terapiei: până la obţinerea seroconversiei în sistemul HBs şi încă 6 luni de consolidare, după seroconversie

   

 98. Doar în cazul pacienţilor naivi cu vârsta peste 70 de ani

   

  Evaluarea răspunsului la tratamentul cu entecavir, adefovir sau lamivudină

 99. Se vor verifica ALT şi viremia VHB după 6 luni. Viremia va fi ulterior verificată la interval de 6 luni până când va deveni nedetectabilă. După ce viremia va atinge nedetectabilitatea se vor verifica anual: viremie VHB,

   

  AgHBs/AC HBs.

   

 100. Transaminazele vor fi monitorizate la 6 luni. Creşterea transaminazelor va impune verificarea viremiei VHB
 101. Criteriile de stop tratament sau de înlocuire a acestuia sunt aceleaşi ca şi în cazul pacientului cu hepatită cronică.

   

  4. CIROZA HEPATICĂ DECOMPENSATĂ

   

  Criterii de includere în tratament:

 102. ADN-VHB pozitiv indiferent de valoare
 103. IgG anti-VHD negativ
 104. Ciroză clasa Child Pough B sau C

   

  Opţiuni terapeutice

 105. Dacă pacientul este eligibil pentru transplant hepatic va primi entecavir 1 mg/zi pre-transplant. Eligibilitatea pentru transplantul hepatic va fi stabilită de specialiştii în transplant hepatic.

   

 106. Dacă pacientul nu este eligibil pentru transplantul hepatic va primi lamivudină 100 mg/zi.

   

  Evaluarea răspunsului la tratament:

   

 107. Se vor verifica ALT şi viremia VHB după 6 luni. Viremia va fi ulterior verificată la interval de 6 luni până când va deveni nedetectabilă. După ce viremia va atinge nedetectabilitatea se vor verifica anual: viremie VHB,

   

  AgHBs/AC HBs.

 108. Transaminazele vor fi monitorizate la 6 luni. Creşterea transaminazelor va impune verificarea viremiei VHB

   

 109. Criteriile de stop tratament sau de înlocuire a acestuia sunt aceleaşi ca şi în cazul pacientului cu hepatită cronică

   

  5. HEPATITA CRONICĂ prin COINFECŢIE VHB + VHC

   

 110. se tratează virusul replicativ;
 111. de preferat cu interferon pegylat activ împotriva ambelor virusuri;
 112. în cazul cirozei hepatice în care interferonul pegylat este contraindicat se pot utiliza analogii nucleozidici/nucleotidici

   

 113. în cazul în care VHC nu se replică, terapia infecţiei VHB se poate face atât cu interferon pegylat cât şi cu analogi nucleotidici/nucleozidici ca şi în cazul pacientului naiv.

   

 114. ambele virusuri active: interferon pegylat + ribavirină.

   

 115. COINFECŢIE VHB-HIV

   

  Criterii de includere în tratament:

 116. ca la monoinfecţia cu VHB;
 117. alegerea tratamentului depinde de instituirea sau nu a terapiei HAART
 118. tratarea hepatitei B la coinfectatul HIV HBV care nu primeşte HAART va trebui să evite utilizarea lamivudinei, entecavirului şi tenofovirului, pentru a nu determina mutaţii de rezistenţă ale HIV.

   

  6.1. Tratament doar pentru VHB – fără criterii de iniţiere a terapiei HAART

 119. nu se folosesc antivirale active şi pe HIV (lamivudină, tenofovir, entecavir) dacă între timp pacientul nu primise deja una din aceste terapii pentru infecţia cu HIV

   

  Opţiuni terapeutice

   


   

 120. Interferon pegylat α-2a
 121. Doza recomandată: 180 µg/săptămână,
 122. Durata terapiei: 12 luni

   

  sau

   

 123. Adefovir
 124. Doza recomandată: 10 mg/zi
 125. Durata terapiei: până la obţinerea seroconversiei în sistemul HBs şi încă 6 luni de consolidare, după seroconversie

   

  6.2. Tratament doar pentru HIV – fără criterii de iniţiere a terapiei antivirale faţă de VHB Pacientul va fi adresat unui Centru specializat în tratamentul HIV

   

  6.3. Tratament combinat HIV-VHB

  Criterii de includere în tratament:

   

 126. ca la hepatita cu VHB (AgHBe pozitiv sau negativ) şi HIV;
 127. tratament ARV ce include tenofovir + lamivudină;
 128. de evitat monoterapia cu lamivudină pentru evitarea dezvoltării rezistenţei HIV.

  Pacienţii cu VHB rezistent la lamivudină dar cu HIV cu sensibilitate păstrată la Lamivudină şi creşterea ADN-VHB > 1 log10 copii/ml faţă de nadir;

   

 129. se menţine lamivudina şi se adaugă tenofovirului la schema ARV;
 130. pot fi alese entecavirul sau adefovirul.

   

  6.4. Pacienţii cu ciroză VHB şi HIV – naivi

 131. evitarea decompensării bolii hepatice prin sindromul de reconstrucţie imună;
 132. tratament cu tenofovir + lamivudină şi completarea schemei ARV – tip HAART.

   

  1. COINFECŢIE VHB + VHD

   

  7.1. Pacient naiv

  Se pot descrie două situaţii distincte în coinfecţia VHB + VHD: (fig. 5)

   

  a. Infecţie VHB + VHD cu viremie VHB detectabilă şi viremie VHD nedetectabilă

  b. Infecţie VHB + VHD în care atât viremia VHB cât şi viremia VHD sunt detectabile

   

  7.1.a. terapie în situaţia în care viremia VHB > 2000 ui/ml şi viremie VHD nedetectabilă

  Pacienţii co-infectaţi B+D cu viremie VHD nedetectabilă pot fi trataţi ca şi pacienţii monoinfectaţi VHB naivi.

  Se recomandă monitorizarea viremiei VHD anual pentru evidenţierea unei eventuale reactivări a infecţiei VHD.

   

  7.1.b. terapie în situaţia în care viremia VHB şi viremia VHD detectabilă indiferent de valoare

  Criterii de includere în tratament:

  • biochimic:

 133. ALT mai mare decât valoarea maximă normală
 134. virusologic:
 135. AgHBs pozitiv;

   

 136. AgHBe pozitiv/negativ;
 137. IgG anti-HVD pozitiv;
 138. ADN – VHB pozitiv sau negativ;
 139. ARN – VHD pozitiv.
 140. Evaluarea fibrozei şi a activităţii necro-inflamatorii se va face prin Fibromax, Fibroactitest sau PBH, tuturor pacienţilor cu ALT normal, viremie VHB şi viremie VHD detectabilă indiferent de valoare. Dacă evaluarea histologică arată cel puţin F1 sau A1 pacienţii sunt eligibili pentru medicaţia antivirală (prin urmare oricare dintre situaţiile F1A0, F1A1, F0A1 sau mai mult reprezintă indicaţie de terapie antivirală la viremie > 2000 ui/ml). Se acceptă de asemenea Fibroscan la o valoare de peste 7 KPa.
 141. vârsta
 142. peste 18 ani cu evaluarea pacientului din punct de vedere al posibilelor comorbidităţi care pot contraindica terapia cu interferon. În cazul unor astfel de comorbidităţi va fi necesar avizul unui specialist ce îngrijeşte boala

   

  asociată infecţie B+D. Pacientul în vârstă de peste 70 de ani poate primi terapie antivirală doar dacă are aviz cardiologic, neurologic, pneumologic şi psihiatric că poate urma terapie antivirală.

   

  Opţiuni terapeutice

   

 143. Interferon pegylat alfa-2a:
 144. Doza recomandată: 180 mcg/săptămână
 145. Durata terapiei: 48 – 72 – 96 săptămâni

   

  sau

   

 146. Interferon pegylat alfa-2b
 147. Doza recomandată: 1,5 mcg/kgc/săptămână
 148. Durata terapiei: 48 – 72 – 96 săptămâni

  Se monitorizează lunar hemograma, sau chiar săptămânal dacă se constată citopenii severe.

  Monitorizarea virusologică:
  la 6 luni este necesară scăderea cu 2 log a viremiei HDV

   

  La 1 an scădere cu 1 log faţă de viremia de la 6 luni, ideal ca viremia să fie nedetectabilă. Pentru pacientul la care se constată evoluţie virusologică favorabilă se poate continua terapia până la 96 spt cu monitorizarea viremiei HDV din 6 în 6 luni.

   

  Criterii de oprire a terapiei: În cazul în care nu se constată o scădere a viremiei VHD cu cel puţin 1 log între
  două determinări la 6 luni interval, se consideră lipsa de răspuns şi impune oprirea terapiei cu peginterferon.

   

  7.2. Pacient anterior tratat cu interferon standard sau interferon pegylat

  La pacientul care a primit anterior tratament antiviral şi la care se constată reapariţia viremiei VHD se poate relua terapia antivirală ca şi în cazul pacientului naiv. Schema terapeutică va fi aleasă în funcţie de nivelul de replicare al VHB şi VHD (ca şi la pacientul naiv).

   

  8. HEPATITĂ CRONICĂ CU VHB LA PACIENTUL IMUNODEPRIMAT:

   

 149. Pacienţii AgHBs pozitivi candidaţi pt chimio/imunoterapie (pacienţi cu boală oncologică sub chimioterapie, terapie biologică pentru boli inflamatorii intestinale sau pentru alte boli autoimune, pacienţi cu hemopatii maligne care necesită chimioterapie, pacienţi cu transplant de organ ce necesită terapie imunosupresoare etc.) trebuie să primească terapie profilactică cu analogi nucleotidici/nucleozidici indiferent de nivelul ADN VHB în timpul terapiei şi 6 luni după oprirea medicaţiei imunosupresoare;
 150. Toţi pacienţii AgHBs negativ cu IgG anti HBc pozitivi şi AC anti HBs negativi vor primi profilaxie a reactivării infecţiei VHB cu analogi nucleotidici/nucleozidici în cazul în care primesc concomitent terapie imunosupresoare.

   

  Terapia cu analogi va fi continuată 6 luni după oprirea medicaţiei imunosupresoare.

 151. Toţi pacienţii AgHBs negativi, IG anti HBc pozitivi şi care au AC antiHBs la titru protector care primesc terapie imunosupresoare vor fi atent monitorizaţi – AC anti HBs la 3 luni interval. În cazul în care se constată scăderea importantă a titrului de anticorpi anti HBs (în jurul valorii de 10 ui/ml), se va iniţia o schemă terapeutică conţinând analogi nucleozidici/nucleotidici pentru profilaxia reactivării VHB.

   

  Opţiuni terapeutice

   

 152. Entecavir:
 153. Doza recomandată – 0,5 mg/zi

   

  La pacienţii cu transplant hepatic trataţi cu ciclosporină sau tacrolimus, funcţia renală trebuie evaluată cu atenţie înainte de sau în timpul terapiei cu entecavir (tabel 1)

   

 154. Tenofovir*
 155. Doza recomandată: 245 mg/zi
 156. Doza adaptată la clearence-ul la creatinină (tabel 1)

   

 157. HEPATITĂ CRONICĂ VHB – PACIENT PEDIATRIC

   

 158. HEPATITĂ CRONICĂ CU VHB – PACIENŢI NAIVI

   

  9.1.1. Criterii de includere în tratament:

   

 159. Vârsta mai mare de 3 ani
 160. Copii cu greutate >/= 32,6 kg pentru terapia cu Entecavir
 161. Adolescenţi cu vârsta între 12 şi < 18 ani cu greutate >/= 35 kg pentru terapia cu Tenofovir
 162. biochimic:

   

 163. ALT >/= 2 x N
 164. virusologic:
 165. AgHBs pozitiv – la două determinări succesive la mai mult de 6 luni interval între determinări
 166. Indiferent de prezenţa sau absenţa AgHBe
 167. IgG antiHVD negativ;
 168. ADN-VHB >/= 2000 UI/ml
 169. Evaluarea fibrozei şi a activităţii necro-inflamatorii se va face prin Fibromax, Fibroactitest sau PBH, tuturor pacienţilor la iniţierea medicaţiei antivirale. Indiferent de gradul de fibroză sau gradul de necroinflamaţie, pacienţii cu hepatită cronică VHB şi viremie > 2000 ui/ml, sunt eligibili pentru medicaţia antivirală. Nu se accepta Fibroscan având în vedere faptul că nu poate evalua activitatea necroinflamatorie.
 170. Pentru iniţierea terapiei cu Entecavir transaminazele trebuie să fie persistent crescute timp de cel puţin 6 luni înainte de începerea tratamentului la copiii cu boală hepatică compensată cu VHB cu AgHBe pozitiv şi minim 12 luni la cei cu copiii cu boală hepatică compensată cu VHB cu AgHBe negativ

   

 171. Pentru iniţierea terapiei cu Tenofovir transaminazele trebuie să fie persistent crescute timp de cel puţin 6 luni înainte de începerea tratamentului la copiii cu boală hepatică compensată cu VHB, indiferent de statusul AgHbe.

   

  9.1.2. Schema de tratament la pacientul naiv

   

 172. Interferon standard α-2b
 173. Doza recomandată: Interferon alfa 2b standard 6 milioane ui/m2/administrare (100000 ui/kg/administrare) i.m./s.c. în 3 administrări/săptămână.
 174. Durata terapiei: 48 de săptămâni
 175. Preparatele de tip Peg Interferon alfa 2b, Peg Interferon alfa 2a, Interferon alfa 2a, Lamivudina, Entecavir soluţie, Adefovir nu au aprobare la pacientul cu vârsta sub 18 ani.

   

 176. Tenofovir
 177. Adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 12 şi < 18 ani, şi greutate >/= 35 kg
 178. Doza recomandată: 245 mg/zi

  Durata terapiei: nu se cunoaşte durata optimă a tratamentului, se recomandă ca durata terapiei să fie până la obţinerea seroconversiei în sistemul HBs şi încă 6 luni de consolidare, după seroconversie

   

 179. Entecavir
 180. Copii şi adolescenţi cu greutate de cel puţin 32,6 Kg
 181. Doza recomandată este de 1 cp de 0,5 mg/zi.
 182. Durata terapiei: nu se cunoaşte durata optimă a tratamentului, se recomandă ca durata terapiei să fie până la obţinerea seroconversiei în sistemul HBs şi încă 6 luni de consolidare, după seroconversie

   

 183. Observaţii:
 184. Nu a fost studiat profilul farmacocinetic la copiii şi adolescenţii cu insuficienţă renală şi hepatică
 185. Deşi Entecavirul poate fi administrat de la vârsta de 2 ani, deoarece soluţia nu a fost înregistrată în România şi firma producătoare nu recomandă divizarea tabletelor se impune ca restricţie de administrare greutatea minimă de

   

  32,6 kg

   

  9.1.3. Decizia terapeutică iniţială
  se va ţine cont de acelaşi algoritm ca şi în cazul pacientului adult (fig. 1)

   

  9.1.4. Evaluarea răspunsului la tratamentul cu interferon – este identică cu cea prezentată în cazul adultului (tabel 3)

   

  Evaluarea răspunsului la tratamentul cu interferon:

 186. pentru pacienţii cu hepatită cronică HBV cu AgHBe pozitiv se vor verifica AgHBe şi ACHBe la 24, 48 spt de tratament şi la 24 spt post-terapie

   

 187. verificarea viremiei la 12 spt, la 24 spt, la 48 spt şi la 24 spt după terminarea terapiei
 188. pentru pacienţii cu viremie < 2000 ui la 6 luni după încheierea terapiei cu interferon se va efectua o evaluare a activităţii necroinflamatorii prin Fibro-actitest sau Fibromax.

   

 189. Dacă în spt 24 viremia HBV nu a scăzut cu cel puţin 2 log10, sau la end of treatment viremia este > 2000 ui/ml atunci se recomandă întreruperea terapiei.

   

 190. Dacă viremia HBV se menţine sub 2000 ui/ml şi se constată reducerea activităţii necroinflamatorii faţă de momentul iniţial, nu se va utiliza o nouă schemă terapeutică iar pacientul va fi monitorizat anual.

   

 191. Dacă viremia HBV este detectabilă indiferent de valoare şi se constată menţinerea necroinflamaţiei la valori similare sau mai mari, pacientul va întrerupe terapia

   

  Evaluarea răspunsului la tratamentul cu Entecavir şi Tenofovir:

 192. pentru pacienţii cu hepatită cronică HBV cu AgHBe pozitiv se vor verifica AgHBe şi ACHBe la 24, 48 spt de tratament şi la 24 spt post-terapie

   

 193. verificarea viremiei la 12 spt, la 24 spt, la 48 spt şi la fiecare 24 spt până la obţinerea seroconversiei şi a negativării viremiei, apoi încă 2 determinări la interval de 24 săptămâni fiecare

   

 194. Dacă în spt 24 viremia HBV nu a scăzut cu cel puţin 2 log10, se recomandă întreruperea terapiei, considerându-se rezistenţă primară

   

 195. Dacă viremia HBV se menţine la săptămâna 48 peste 1000 ui/ml se ia în discuţie rezistenţa secundară şi se poate continua terapia 6 luni cu reevaluare

   

 196. Dacă viremia HBV este detectabilă indiferent de valoare se continuă terapia până la obţinerea seroconversiei în sistemul HBs şi încă 6 luni de consolidare, după seroconversie, cu monitorizare: viremie, AgHBs/ACHBs şi AgHBe/ACHBe la 6 luni până la obţinerea nedetectabilităţii viremiei şi 12 luni după ce viremia devine nedetectabilă.

   

  9.1.5. Monitorizarea terapiei antivirale – algoritm terapeutic (fig. 6, fig. 7)

   

  Figura 6 – Algoritm de monitorizare a terapiei antivirale în hepatită cronică VHB în cazul schemelor terapeutice conţinând interferon

  ____________________

   

  | interferon alfa 2b |

   

  |____________________|

  |

  ________v_______

       

  | Viremie spt 24 |

       
       

  |________________|

       
         

  |

         
         

  v

  \

       
       

  /

  /

       
         

  \

       
     

  ___________________v_

  ___v_________________

  |

   
     

  | Scade cu < 2 log10

  | | Scade cu > 2 log10

   
     

  |_____________________| |_____________________|

   
   

  ______________

  |

     

  |

       

  |

  |

   

  __________v__________

  |

   

  Stop terapie

  |<———-|

   

  | Continuare 48 spt

   

  |

  |

   

  |_____________________|

   

  |

   

  |<—-|

     

  |

       

  |______________|<–| |

   

  __________v__________

     
     

  | |

   

  |

  Viremie spt 48 (EOT)|

   
     

  | |

   

  |_____________________|

   
     

  | |

     

  /

  \

     
     

  | |

  _________v____

  _______v_______

     

  | |____________________| > 2000 ui/ml | | < 2000 ui/ml

  |

     

  |

  |______________| |_______________|

     

  |

       

  |

     
     

  |

       

  _______v_______

     

  |

     

  | Fibroactitest

  |

     

  |

     

  |_______________|

     

  |

     

  /

  \

     
     

  |

  ______________v_ _______v______

     

  |_______________________| Menţinere ANI

  || Reducere ANI |

       

  |________________||______________|

             

  |

     
             

  _______v______

             

  | Monitorizare

  |

  |______________|

   

   

  Figura 7 – Algoritm de monitorizare a terapiei antivirale în hepatita cronică VHB sub terapia cu analogi nucleozidici/nucleotidici

       

  ______________________________

       

  | Schema iniţială de tratament

  |

       

  |______________________________|

   

  _________________________________________|

   
   

  |

       

  |

  __________v_____________

   

  Entecavir, Tenofovir

  |

   

  |________________________|

   
   

  |

       

  |

  __________v_____________

   

  Viremie spt 24

   

  |

   

  |________________________|

   
   

  /

   

  \

   
   

  ______v_____

   

  __v_________

   

  | Scădere cu |

  | Scădere cu |

   

  | >/= 2 log10|

  | < 2 log10 |

   

  |____________|

  |____________|

   

  |    \

  ______v____________    __v_________________

  |    Viremie spt 48    |    | Rezistenţă primară |

  |___________________|    |____________________|

  /    \    |

  ___v___________    _v____________    ______v_______

  | nedetectabilă | | > 1000 ui/ml | | Stop terapie |

   

  | sau valoare    | |______________| |______________|

  | sub 1000 ui/ml|    |    ^

  |_______________|    ______v________________|___________________________

  |

  | Se ia în discuţie rezistenţa dobândită dacă nu se |

  |

  | constată o scădere cu > 2 log faţă de valoarea de |

  |

  | la evaluarea anterioară

  |

  |

  | Se poate continua terapia încă 6 luni urmând ca

  |

  |

  | schema să fie reevaluată după acest interval

  |

  |

  |___________________________________________________|

  ______v_______________________________________________________________________

  | Continuare terapie până la obţinerea seroconversiei în sistemul HBs şi încă

  |

  |

  6 luni de consolidare, după seroconversie, cu monitorizare: viremie,

  |

  |

  AgHBs/ACHBs şi AgHBe/ACHBe la:

  |

   

  | • 6 luni până la obţinerea nedetectabilităţii viremiei | | • 12 luni după ce viremia devine nedetectabilă |

   

  |______________________________________________________________________________|

   

  9.2. HEPATITA CRONICĂ CU VHB – PACIENŢI PRETRATAŢI

  Pacienţi cu recădere la minim 6 luni după un tratament anterior cu interferon

  În acest moment pacienţii care îndeplinesc criteriile de includere pot primi terapie cu Entecavir sau Tenofovir conform schemei terapeutice şi de monitorizare identică cu cea a pacienţilor naivi

   

  9.3. CIROZA HEPATICĂ COMPENSATĂ

   

  În acest moment nu există terapie antivirală specifică pentru această categorie de pacienţi

   

  9.4. CIROZA HEPATICĂ DECOMPENSATĂ

  În acest moment nu există terapie antivirală specifică pentru această categorie de pacienţi

   

  9.5. HEPATITA CRONICĂ prin COINFECŢIE VHB + VHC

   

   

 197. se tratează virusul replicativ;

   

 198. la replicarea Virusului VHB se va introduce schema terapeutică cu Interferon alfa 2b conform schemei şi monitorizării pacienţilor naivi cu hepatită cronică VHB

   

 199. la replicarea virusului VHC sau ambele virusuri active se va introduce schema de terapie şi monitorizare pentru pacienţii naivi cu hepatită cronică VHC

   

  9.6. COINFECŢIE VHB-HIV – fără criterii de iniţiere a terapiei ARV Criterii de includere în tratament:

   

 200. ca la monoinfecţia cu VHB;
 201. alegerea tratamentului depinde de instituirea sau nu a terapiei HAART

   

  9.6.1. Tratament doar pentru VHB

   

  Schema de tratament

   

 202. Interferon standard α-2b
 203. Doza recomandată: Interferon alfa 2b standard 6 milioane ui/m2/administrare (100000 ui/kg/administrare) i.m./s.c. în 3 administrări/săptămână.

   

 204. Durata terapiei: 48 de săptămâni

   

  9.6.2. Tratament doar pentru HIV – fără criterii de iniţiere a terapiei antivirale faţă de VHB Pacientul va fi adresat unui Centru specializat în tratamentul HIV

   

  9.6.3. Tratament combinat HIV-VHB

   

  Criterii de includere în tratament:

 205. ca la hepatita cu VHB (AgHBe pozitiv sau negativ) şi HIV;

   

  9.6.4. Pacienţii cu ciroză VHB şi HIV – naivi

  În acest moment nu există terapie antivirală pentru ciroza hepatică VHB pentru această categorie de pacienţi

   

  9.7. COINFECŢIE VHB + VHD

   

  Criterii de includere în tratament:

  • biochimic:

 206. ALT >/= 2 x N.
 207. virusologic:

   

 208. AgHBs pozitiv;
 209. AgHBe pozitiv/negativ;
 210. IgG anti-HVD pozitiv;
 211. ADN – VHB pozitiv sau negativ;
 212. ARN – VHD pozitiv.

   

 213. vârsta – peste 3 ani
 214. Evaluarea fibrozei şi a activităţii necro-inflamatorii se va face prin Fibromax, Fibroactitest sau PBH, tuturor pacienţilor cu TGP normal, viremie VHB > 2000 ui/ml şi/sau viremie VHD pozitivă indiferent de valoare. Dacă evaluarea histologică arată cel puţin F1 sau A1 pacienţii sunt eligibili pentru medicaţia antivirală (prin urmare oricare dintre situaţiile F1A0, F1A1, F0A1 sau mai mult reprezintă indicaţie de terapie antivirală la viremie > 2000 ui/ml). Se acceptă de asemenea Fibroscan la o valoare de peste 7 KPa.

   

  Schema de tratament

   

 215. Interferon standard α-2b
 216. Doza recomandată: Interferon alfa 2b standard 6 milioane ui/m2/administrare (100000 ui/kg/administrare) i.m./s.c. în 3 administrări/săptămână.

   

 217. Durata terapiei: 48 de săptămâni

  Se monitorizează biochimic la fiecare 3 luni

   

  9.8. HEPATITĂ CRONICĂ CU VHB LA PACIENTUL IMUNODEPRIMAT:

   

  Imunosupresie (tratament chimioterapic şi/sau imunosupresor)

  În acest moment nu există terapie antivirală pentru ciroza hepatică VHB pentru această categorie de pacienţi

   

 218. Purtători inactivi de AgHBs Categoria de pacienţi cu AgHBs pozitiv şi:

   

  • ALT, AST normale

  • ADN VHB sub 2000 UI/ml

   

  • Anti HBe pozitiv

  • F0 A0, F1 A0

  Pentru această categorie de pacienţi se determină AgHBs cantitativ, în funcţie de care se stabileşte conduita

  terapeutică:

   

  10.1 AgHBs cantitativ sub 1000 UI/ml – pacientul se monitorizează la 6 luni clinic, ALT, AST. În cazul în care ALT, AST au valori peste valoarea normală se tratează şi monitorizează ca pacientul cu hepatită cronică cu VHB naiv.

   

  10.2 AgHBs cantitativ peste 1000 UI/ml – pacientul se tratează şi monitorizează ca pacientul cu hepatită cronică cu VHB naiv.

   

   

 219. Ciroza hepatică VHB/VHB+VHD decompensată portal și/sau parenchimatos și hepatocarcinom grefat pe ciroza hepatică VHB/VHB+VHD decompensată portal și parenchimatos aflați pe lista de așteptare pentru transplant hepatic

   

  Terapia antivirală se indică indiferent de nivelul viremiei VHB pre-transplant hepatic cu scopul de a obține negativarea ADN VHB și de a preveni reinfecția grefei

  Tratamentul antiviral standard indicat este:

  Entecavir 1 mg/zi sau Tenofovir 300 mg/zi, timp indefinit până la transplant hepatic

  Dozele analogilor necleos(t)idici necesită a fi modificate la un clearance al creatininei <50 ml/min

  Parametrii clinici și de laborator necesită a fi monitorizați strict (lunar) la pacienții cu scor MELD > 20, reevaluarea ADN VHB la 3 luni

 220. 1. Prevenția reinfecției VHB post-transplant hepatic

  Posttransplant, prevenția reinfecției se realizează de asemenea cu analogilor necleos(t)idici potenți cu rare reduse de rezistență, pe toată perioada vieții post-transplat, în asociere cu Ig anti VHB (HBIG)

  Tratamentul indicat:

  Entecavir 0,5 mg/zi sau Tenofovir 300 mg/zi (de preferat tenofovir dacă pacientul este tratat anterior cu lamivudină), indefinit post-transplant

  Funcția renală necesită a fi strict monitorizată post-transplant în contextul asocierii cu inhibitorii de calcineurină Nu este necesară evaluarea stadiului fibrozei/inflamației hepatice

  De asemenea, în cazul pacienților tratați cu Lamivudină post-transplant, se va administra entecavir sau tenofovir post-transplant hepatic

  În cazul reinfecției VHB post-transplant (pozitivarea Ag HBs după o prealabilă negativare post-transplant hepatic) se va administra entecavir sau tenofovir indiferent de nivelul viremiei VHB, indefinit.

   

  În cazul în care pacientul primește o grefă Ag HBs pozitiv, se va administra de asemenea post-transplant entecavir sau tenofovir indiferent de nivelul viremiei VHB, indefinit.

  În cazul în care pacientul primește o grefă de la donor cu Ac anti HBc pozitivi, Ag HBs negativ, se va administra lamivudina dacă primitorul este Ac antiHBc negativ/Ac antiHBs pozitiv sau Ac antiHBc negativ/Ac anti HBs negativ.

   

  11.2. Pacienți Ag HBs pozitivi cu transplant de alte organe solide (rinichi/inimă/pancreas)

  11.2.1. Primitor Ag HBs pozitiv ± ADN VHB pozitiv, donor Ag HBs pozitiv ± ADN VHB pozitiv Tratament pre-transplant – în funcție de viremie/clinică

  Tratament post-transplant – obligatoriu indefinit cu Entecavir 0,5 mg/zi sau Tenofovir 300 mg/zi (de preferat tenofovir dacă pacientul este tratat anterior cu lamivudină)

  11.2.2. Primitor Ag HBs negativ/Ac antiHBc pozitiv/ADN VHB negativ, donor Ag HBs pozitiv ± ADN VHB pozitiv Tratament pre-transplant – nu este necesar

  Tratament post-transplant – obligatoriu indefinit cu Entecavir 0,5 mg/zi sau Tenofovir 300 mg/zi