RIBAVIRINUM

DCI: RIBAVIRINUM

 

Indicaţii

Pacienţii cu: nefropatii glomerulare secundare [nefropatie glomerulară membranoasă, glomerulonefrită membrano-proliferativă tip I (crioglobulinemică), glomerulonefrite proliferative extracapilare cu depozite de complexe imune) confirmate anatomo-patologic şi infecţie virală cu virusul hepatitei C, cu replicare activă (titruri > 100 ARN VHC copii/mL), cu eRFG > 50 mL/min.

 

Tratament

Ţinta

Reducerea titrului sau titrului copii ARN VHC/mL cu 2 log sau nedetectabil.

 

Doze

Ribavirinum, în doze adaptate gradului deficitului funcţional renal:

________________________________________________________________________

| Stadiul BCR    | Ribavirinum    |

 

|__________________________|_____________________________________________|

| 1 – 2 (eRFG > 60 mL/min) | 800 – 1200 mg în două doze | |__________________________|_____________________________________________|

 

| 3 – 4 (eRFG | 400 – 800 mg | | 15 – 59 mL/min) | (Nu este recomandată când eRFG < 50 mL/min) |

 

|__________________________|_____________________________________________|

| 5 (eRFG < 15 mL/min)    | Nu este recomandată    |

|__________________________|_____________________________________________|

 

După 3 luni se testează răspunsul la terapie: dacă răspunsul este pozitiv se continuă până la 12 luni, iar dacă este negativ, se opreşte terapia anti-virală.

 

Monitorizare

Răspunsul la terapia anti-virală la 3 luni (titru copii ARN VHC)

 

Prescriptori: Medici în specialitatea nefrologie.

octombrie 8, 2017