SOLIFENACINUM SUCCINAT

DCI: SOLIFENACINUM SUCCINAT

 

I. Definiţia afecţiunii

Vezica hiperactivă (OAB-overactive bladder) este o afecţiune complexă caracterizată prin imperiozitate
micţională însoţită sau nu de incontinenţă urinară, asociată de obicei cu polachiurie şi nocturie, în absenţa infecţiei sau a altei patologii dovedite (definiţie ICS – Societatea Internaţională de Continenţă).

 

II. Stadializarea afecţiunii

 

TIP    SIMPTOME PREZENTE

 

______________________________________________________________________________ | Vezica hiperactivă „uscată”| Imperiozitate micţională, de obicei asociată cu | | | polachiurie şi/sau nocturie |

|____________________________|_________________________________________________|

|

Vezica hiperactivă „umedă”

|

Imperiozitate micţională, de obicei asociată cu |

|

 

|

polachiurie şi/sau nocturie,

|

|

 

|

plus

|

|

 

|

|

|

 

|

Incontinenţă urinară

|

|

 

|

|

|____________________________|_________________________________________________|

|

Vezica hiperactivă cu

|

Imperiozitate micţională, de obicei asociată cu |

|

incontinenţă urinară

|

polachiurie şi/sau nocturie,

|

|

predominant prin urgenţă

|

 

|

|

 

| plus

|

|

 

|

Incontinenţă mixtă având ca şi componentă

|

|

 

|

|

|

 

| principală incontinenţa urinară prin urgenţă

|

|____________________________|_________________________________________________|

|

Vezica hiperactivă cu

|

Imperiozitate micţională, de obicei asociată cu |

|

incontinenţă urinară

|

polachiurie şi/sau nocturie,

|

|

predominant prin stress

|

 

|

|

 

| plus

|

|

 

|

 

|

 


 

|

 

|

| Incontinenţă mixtă având ca şi componentă | principală incontinenţa urinară de stress

 

|

|

 

|____________________________|_________________________________________________|

|

Incontinenţa urinară de

|

Incontinenţa urinară la efort, sau după strănut |

|

stress

|

sau tuse

|

|____________________________|_________________________________________________|

|    |    |

|____________________________|_________________________________________________|

 

Abrams & Wein. Urology 2000; 55 (5 Suppl): 1 – 2

 

III. Criterii de includere (vârstă, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.)

 

Tratamentul simptomatic al incontinenţei de urgenţă şi/sau frecvenţei crescute şi urgenţei micţiunilor, aşa cum pot apărea la pacienţii de sex feminin şi masculin cu sindromul vezicii urinare hiperactive.

 

IV. Tratament (doze, condiţiile de scădere a dozelor, perioada de tratament)

Doze şi mod de administrare

Doze

 

Adulţi inclusiv vârstnici

Doza recomandată este de 5 mg solifenacinum succinat o dată pe zi. La nevoie, doza poate fi mărită la 10 mg solifenacinum succinat o dată pe zi.

 

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea la copii nu au fost încă stabilite. Din acest motiv, solifenacinum succinat nu trebuie utilizat la copii.

 

Populaţii speciale

Pacienţi cu insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la moderată (clearance al creatininei > 30 ml/min). Pacienţii cu insuficienţă renală severă trebuie trataţi cu prudenţă (clearance creatinină </= 30 ml/min) şi nu vor primi mai mult de 5 mg o dată pe zi.

 

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

 

La pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară nu este necesară ajustarea dozei. Pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată (scorul Child-Pugh de 7 – 9)

 

vor fi trataţi cu precauţie fără a depăşi 5 mg o dată pe zi.

Inhibitori potenţi ai citocromilor P450 3A4

Doza maximă de solifenacinum succinat se limitează la 5 mg pe zi în cazul tratamentului simultan cu ketoconazol sau alţi inhibitori potenţi ai CYP3A4 în doze terapeutice, de exemplu ritonavir, nelfinavir, itraconazol.

 

V. Monitorizarea tratamentului (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate) Efectul maxim al solifenacinum succinat poate fi determinat după cel puţin 4 săptămâni.

 

Rezultatele studiilor clinice au arătat un raport favorabil de eficacitate şi tolerabilitate pentru Solifenacinum atât în tratamentul pe termen scurt, cât şi în tratamentul de lungă durată, (ref Con Keller, LindaCardozo, Christopher Chapple, Francois Haab, Arwin Ridder: Improved Quality of life in patients with overactive bladder symptoms
treated with solifenacin, 2005 BJU International/95, 81 – 85.)

 

VI. Criterii de excludere din tratament:

 

 1. Contraindicaţii

  Solifenacinum este contraindicat la

 2. Pacienţii cu retenţie urinară, tulburări severe gastro-intestinale (incluzând megacolonul toxic), miastenia gravis, glaucomul cu unghi îngust şi la pacienţi cu risc pentru afecţiunile de mai sus.

   

 3. Pacienţi cu hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii medicamentului.
 4. Pacienţi sub hemodializă
 5. Pacienţi cu insuficienţă hepatică severă

  Pacienţi cu insuficienţă renală severă sau cu insuficienţă hepatică moderată, aflaţi în tratament cu un inhibitor potent ai CYP3A4, de exemplu: ketoconazol

   

 6. Reacţii adverse

   

  Ca urmare a efectului farmacologic al solifenacinului, acesta poate produce reacţii adverse anticolinergice, în general uşoare până la moderate. Frecvenţa reacţiilor adverse anticolinergice este dependentă de doză.

   

  Cea mai frecventă reacţie adversă raportată este uscăciunea gurii. Acesta a apărut la 11% din pacienţii trataţi cu 5 mg o dată pe zi şi la 22% din pacienţii trataţi cu 10 mg o dată pe zi, comparativ cu 4% în cazul pacienţilor trataţi cu placebo. Severitatea reacţiei a fost în general uşoară şi nu a dus decât ocazional la oprirea tratamentului. În general, complianţa la tratament a fost foarte mare (aproximativ 99%) şi aproximativ 90% din pacienţii trataţi cu Vesicare au încheiat perioada de 12 săptămâni de tratament incluse în studiu.

  Tabelul de mai jos indică informaţiile obţinute cu solifenacinum succinat în studii clinice.

   

  ______________________________________________________________________________

  | Clasificarea MedDRA pe

  |

  Comune

  |

  Neobişnuite

  |

  Rare

  |

  |

  sisteme şi organe

  |

  > 1/100, < 1/10

  |

  > 1/1000, < 1/100

  |

  > 1/10000,

  |

  |

   

  |

   

  |

   

  |

  < 1/1000

  |

  |_________________________|__________________|___________________|_____________|

  |

  Gastro-intestinale

  | Constipaţie

  | Reflux

  | Obstrucţia

  |

  |

   

  | Greaţă

  | gastro-esofagian

  | colonului

  |

  |

   

  | Dispepsie

  | Uscăciunea gâtului| Impastarea

  |

  |

   

  | Durere abdominală|

  | fecalelor

  |

  |_________________________|__________________|___________________|_____________|

  |

  Infecţii şi infestări

  |

  | Infecţii de tract |

  |

  |

   

  |

  | urinar

  |

  |

  |

   

  |

  | Cistite

  |

  |

  |_________________________|__________________|___________________|_____________|

  |

  Sistem nervos

  |

  | Somnolenţă

  |

  |

  |

   

  |

  | Disgeuzie

  |

  |

  |_________________________|__________________|___________________|_____________| | Tulburări oculare | Vedere înceţoşată| Uscăciune oculară | |

  |_________________________|__________________|___________________|_____________|

  |

  Tulburări generale şi la|

  | Oboseală

  |

  |

  |

  locul de administrare

  |

  | Edemul membrului

  |

  |

  |

   

  |

  | inferior

  |

  |

  |_________________________|__________________|___________________|_____________|

  |

  Tulburări toracice,

  |

  | Uscăciune nazală

  |

  |

  |

  respiratorii şi

  |

  |

  |

  |

  |

  mediastinale

  |

  |

  |

  |

  |_________________________|__________________|___________________|_____________|

  |

  Tulburări dermatologice

  |

  | Piele uscată

  |

  |

  |

  şi subcutanate

  |

  |

  |

  |

   

  |_________________________|__________________|___________________|_____________|

  |

  Tulburări renale şi

  |

  | Dificultăţi

  | Retenţie

  |

  |

  urinare

  |

  | micţionale

  | urinară

  |

  |_________________________|__________________|___________________|_____________|

   

  Pe parcursul dezvoltării clinice nu au fost observate reacţii alergice. Totuşi, apariţia reacţiilor alergice nu poate fi exclusă.

   

 7. Co-morbidităţi

   

  Atenţionări şi precauţii speciale

  Înainte de începerea tratamentului cu solifenacinum succinat, trebuie evaluate alte cauze ale micţiunilor frecvente (insuficienţă cardiacă sau afecţiune renală). În cazul infecţiei urinare, se va iniţia un tratament antibacterian adecvat.

   

  Solifenacinum succinat se administrează cu precauţie la pacienţii cu:

 8. risc crescut de retenţie urinară prin obstrucţie subvezicală semnificativă clinic.

   

 9. tulburări obstructive gastro-intestinale.
 10. risc de motilitate gastro-intestinală scăzută.
 11. insuficienţă renală severă (clearance al creatininei </= 30 ml/min), dozele nu vor depăşi 5 mg la aceşti pacienţi.
 12. insuficienţă hepatică moderată (scorul Child-Pugh de 7 la 9), dozele nu vor depăşi 5 mg la aceşti pacienţi.
 13. administrarea concomitentă a unui inhibitor potent al CYP3A4, de exemplu ketoconazol.
 14. hernie hiatală/reflux gastroesofagian, pacienţi sub tratament cu medicamente care exacerbează esofagita (cum ar fi bifosfonaţi).

   

 15. neuropatie autonomă.

  Siguranţa şi eficacitatea nu au fost încă stabilite la pacienţi cu etiologie neurogenică a hiperactivităţii detrusorului.

   

  Pacienţilor cu probleme de intoleranţă ereditară la galactoză, deficit de Lapp lactază sau tulburări în absorbţia glucozei-galactozei nu li se va indica acest produs.

   

  Efectul maxim al solifenacinum succinat poate fi determinat după cel puţin 4 săptămâni.

   

  Sarcina şi alăptarea

   

  Sarcina

  Nu există date disponibile de la femei însărcinate în timpul tratamentului cu solifenacinum. Studiile la animale nu indică efecte directe nocive asupra fertilităţii, dezvoltării embrionare şi fetale sau asupra naşterii. Riscul potenţial la om este necunoscut. Ca urmare, se recomandă precauţie în administrarea la gravide.

   

  Alăptare

  Nu există date despre excreţia Solifenacinului în laptele matern. La şoareci, solifenacinum şi/sau metaboliţii săi au fost excretaţi în lapte, determinând o incapacitate de a supravieţui dependentă de doză. Ca urmare, utilizarea solifenacinum succinat se evită în timpul alăptării.

   

 16. Non-respondenţi Nu există date clinice.

   

 17. Non-complianţi

  În general, complianţa la tratament a fost foarte mare (aproximativ 99%) şi aproximativ 90% din pacienţii trataţi cu Vesicare au încheiat perioada de 12 săptămâni de tratament incluse în studiu.

   

  Referinţă: Rezumatul Caracteristicilor Produsului Vesicare 5 mg şi 10 mg VII. Prescriptori

   

  Medicii specialişti ginecologi, urologi şi uroginecologi cu respectarea protocolului actual, iar la recomandarea acestora pot continua prescripţia şi medicii de familie pentru perioada stabilită de către medicul specialist.