SORAFENIBUM

DCI: SORAFENIBUM

 

 

 

A. Definiţia afecțiunii – Carcinomul hepatocelular (CHC)

 

 1. Criterii de inițiere a tratamentului cu sorafenib

   

 2. CHC nerezecabil, local avansat/ metastatic sau,

   

 3. Contraindicații operatorii din cauza statusului de performanta sau a co-morbiditatilor asociate sau,

   

 4. CHC potențial rezecabil care refuza intervenția chirurgicala sau,

   

 5. CHC care a progresat după intervenții ablative (RFA, alcoolizare)/TACE/

   

  chirurgicale

   

  Diagnosticul de carcinom hepatocelular este susținut prin:

   

 6. Pentru tumori < 1 cm apărute pe hepatita cronica/ciroza cunoscuta: prin doua
  investigații imagistice (CT multi-detector si RMN cu substanță de contrast
  hepato-specifica/ contrast dinamic ) sau,

   

 7. Pentru tumori > 1cm apărute pe hepatita cronica/ciroza cunoscuta printr-o
  investigație imagistica (CT multi-detector si RMN cu substanță de contrast
  hepato-specifica/contrast dinamic ) sau

   

 8. Examen histopatologic (HP). Puncția biopsie hepatică cu examen HP este necesară la pacienții fără ciroză hepatică și la pacienții cu hepatită/ciroză hepatică cunoscută la care examinările imagistice sunt neconcludente pentru

   

  CHC

   

 9. Vârsta > 18 ani.

   

 10. Indice de performanță ECOG 0-2.

   

 11. Probe biologice care să permită administrarea tratamentului în condiții de siguranță:
 12. Hb > 9g/dl, Le > 3.000/mm3, N > 1.000/mm3, Tr > 60.000/mm3
 13. Probe hepatice: bilirubina totală < 2,5 ori limita superioară a normalului (LSN), transaminaze (AST/SGOT, ALT/SGPT) și fosfataza alcalină < 5 ori LSN

   

 14. Probe renale: clearance al creatininei > 45 ml/min (sau echivalent de creatinină serică < 2LSN).

   

 15. Atenţionari: Datele de siguranţă
  pentru pacienţii Clasă
  Child – Pugh Clasa B sunt
  limitate.

   

 16. Se va utiliza cu precauţie extremă la pacienţii cu niveluri crescute de bilirubină.

   

 17. Pacienţii pediatrici: nu au fost studiate siguranţa şi eficacitatea terapiei cu sorafenib la copii şi adolescenţi (cu vârsta sub 18 ani).
 18. La pacienţii trataţi cu sorafenib s-a observat o creştere a incidenţei hipertensiunii arteriale. Hipertensiunea a fost în general uşoară până la moderată, a survenit la începutul perioadei de tratament şi a cedat la tratamentul standard cu antihipertensive. Tensiunea arterială va fi supravegheată în mod constant şi tratată, dacă este necesar, conform practicilor medicale standard

   

 19. Pacienţii vârstnici: nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii vârstnici (peste 65 de ani)
 20. Insuficienţă renală: nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la moderată. Nu există date privind pacienţii care necesită dializă.

   

 21. Insuficienţă hepatică: nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată (Child-Pugh A şi B). Nu există

  date privind pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (Child-Pugh C).

   

  Ajustări ale    dozei:    În vederea controlului reacţiilor adverse ce pot apare în

   

  cursul tratamentului se poate impune întreruperea sau reducerea dozei la două

   

  comprimate de 200 mg o dată pe zi.

   

 22. Criterii de excludere din tratament

   

 23. Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți

   

 24. Status de performanță ECOG ≥ 3

   

 25. Insuficiență hepatică severă (Clasa Child-Pugh C)

   

 26. Boala ischemica acuta : boală arterială coronariană instabilă sau infarct miocardic recent (in ultimele 6 luni)

   

 27. Hipertensiune arteriala necontrolata

   

 28. Sarcină/alăptare

   

 29. Criterii de continuare a tratamentului:

   

 30. Răspuns complet, parțial sau boală stabilă

   

 31. Beneficiu clinic.

   

  IV.    Criterii de întrerupere a tratamentului:

   

 32. Reacții adverse inacceptabile și necontrolabile chiar și după reducerea dozelor sau după terapia simptomatică specifică a reacțiilor adverse apărute în timpul tratamentului (temporara / definitiva, la latitudinea medicului curant):
 33. controlul toxicităţii cutanate poate include tratamentul topic pentru ameliorarea simptomatică, întreruperea şi/sau modificarea temporară a dozei de sorafenib sau, în cazurile severe sau persistente, încetarea tratamentului cu sorafenib.

   

 34. în cazurile de hipertensiune arterială severă sau persistentă sau de criză hipertensivă chiar sub instituirea terapiei antihipertensive, va fi evaluată necesitatea opririi tratamentului cu sorafenib.
 35. dacă un eveniment hemoragic necesită intervenţie medicală, se recomandă a se lua în considerare oprirea permanentă a tratamentului cu sorafenib.

   

 36. la pacienţii care dezvoltă ischemie cardiacă şi/sau infarct miocardic se va lua

   

  înconsiderare întreruperea sau încetarea tratamentului cu sorafenib.

   

 37. apariția perforației gastro-intestinale impune oprirea terapiei cu sorafenib.

   

 38. ca măsură de precauţie, la pacienţii care suferă intervenţii chirurgicale majore se recomandă întreruperea tratamentului cu sorafenib. Experienţa clinică privind intervalul de timp până la reiniţierea tratamentului după o intervenţie chirurgicală majoră este limitată. De aceea, decizia de reluare a tratamentului cu sorafenib după o intervenţie chirurgicală majoră se va baza pe aprecierea clinică a procesului de cicatrizare.

   

 39. Boala progresivă documentată clinic și imagistic

   

 40. Absența beneficiului clinic

   

 41. Decizia pacientului sau pacientul nu s-a prezentat la control

   

 42. Decizia medicului oncolog curant

   

 43. Deces.

   

  V. Tratament

   

  Doza recomandată şi mod de administrare: Doza recomandată pentru adulţi este de 800 mg zilnic (câte două comprimate de 200 mg de două ori pe zi).

   

  Perioada de tratament: Tratamentul va continua atât timp cât se observă
  un beneficiu
  clinic sau până la apariţia unei toxicităţi inacceptabile.

   

  VI.    Monitorizarea tratamentului

   

  Evaluare clinică, imagistică (ecografie, CT), biochimică, sau în funcție de simptomatologie.

   

  Se recomandă monitorizarea periodică a electrocardiogramei şi a electroliţilor (magneziu, potasiu, calciu) în timpul tratamentului cu sorafenibum la pacienţi cunoscuţi cu sau care pot dezvolta prelungirea intervalului QTc, precum pacienţii cu sindrom de interval QT prelungit congenital, pacienţii trataţi cu doze cumulative mari de antraciline, pacienţii trataţi cu anumite medicamente antiaritmice sau alte produse medicamentoase care conduc la prelungirea intervalului QT, precum şi la pacienţii cu tulburări electrolitice cum ar fi hipokaliemie, hipocalcemie sau hipomagneziemie.

   

  Se recomandă supravegherea constantă a tensiunii arteriale în timpul tratamentului cu sorafenibum (și tratarea ei dacă este necesar).

   

  La pacienţii la care se administrează concomitant cu sorafenib, warfarină sau fenprocumon se vor monitoriza în mod constant modificările timpului de protrombină, ale INR-ului sau episoadele hemoragice clinice.

   

  VII.    Prescriptori

   

  Inițierea se    face    de    către    medicii    din    specialitatea    oncologie medicală.

   

  Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog sau pe baza scrisorii medicale de către medicii de familie desemnați.

   

  B. Definiția afecțiunii: carcinomul renal

   

 44. Criterii de includere in tratament

   

 45. Tratamentul cu sorafenib este indicat în carcinomul renal metastatic sau local avansat chirurgical nerezecabil sau recidivat chirurgical nerezecabil pentru următoarele categorii de pacienți:
 46. La pacienti netratati anterior sistemic,

   

 47. Tratați anterior cu inhibitori de tirozinkinaza sau inhibitori de m-TOR sau anti-VEGF si care au progresat sub aceste terapii sau,

   

 48. Tratați anterior cu inhibitori de tirozinkinaza si inhibitori de m-TOR care au progresat sub aceste terapii sau,

   

 49. Tratați anterior cu interferon-alfa sau interleukina-2 sau care nu se califica pentru aceste terapii

   

 50. Vârsta > 18 ani

   

 51. Indice de performanță ECOG 0-2

   

 52. Probe biologice care să permită administrarea tratamentului în condiții de siguranță:

   

 53. Hb > 9g/dl, Le > 3.000/mm3, N > 1.000/mm3, Tr > 60.000/mm3
 54. Probe hepatice: bilirubina totală < 2,5 ori limita superioară a normalului (LSN), transaminaze (AST/SGOT, ALT/SGPT) și fosfataza alcalină < 5 ori LSN
 55. Probe renale: clearance al creatininei > 45 ml/min (sau echivalent de creatinină serică

  < 2 ori LSN)

   

   

 56. Criterii de excludere din tratament

   

 57. Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi

   

 58. Status de performanță ECOG ≥ 3

   

 59. Insuficiență hepatică severă (Clasa Child-Pugh C)

   

 60. Boala ischemică acută: boală arterială coronariană instabilă sau infarct miocardic recent (in ultimele 6 luni)

   

 61. Hipertensiune arteriala necontrolata

   

 62. Sarcină/alaptare

   

 63. Criterii de continuare a tratamentului:

   

  – Răspuns complet, parțial sau boală stabilă

   

  – Beneficiu clinic

   

  IV. Criterii de întrerupere a tratamentului:

   

  – Reacții adverse inacceptabile şi necontrolabile chiar şi după reducerea dozelor sau după terapia simptomatică specifică a reacțiilor adverse apărute în timpul tratamentului (temporar / definitiv, la latitudinea medicului curant)

 64. controlul toxicităţii cutanate poate include tratamentul topic pentru ameliorarea simptomatică, întreruperea şi/sau modificarea temporară a dozei de sorafenib sau, în cazurile severe sau persistente, încetarea tratamentului cu sorafenib.
 65. în cazurile de hipertensiune arterială severă sau persistentă sau de criză hipertensivă chiar sub instituirea terapiei antihipertensive, va fi evaluată necesitatea opririi tratamentului cu sorafenib.

   

 66. dacă un eveniment hemoragic necesită intervenţie medicală, se recomandă a se lua în considerare oprirea permanentă a tratamentului cu sorafenib.

   

 67. la pacienţii care dezvoltă ischemie cardiacă şi/sau infarct miocardic se va lua înconsiderare întreruperea sau încetarea tratamentului cu sorafenib.

   

 68. apariția perforației gastro-intestinale impune oprirea terapiei cu sorafenib.

   

 69. ca măsură de precauţie, la pacienţii care suferă intervenţii chirurgicale majore se recomandă întreruperea tratamentului cu sorafenib. Experienţa clinică privind intervalul de timp până la reiniţierea tratamentului după o intervenţie chirurgicală majoră este limitată. De aceea, decizia de reluare a tratamentului cu sorafenib după o intervenţie chirurgicală majoră se va baza pe aprecierea clinică a procesului de cicatrizare.

   

 70. Boala progresivă documentată clinic şi imagistic

   

 71. Absența beneficiului clinic

   

 72. Decizia pacientului sau pacientul nu s-a prezentat la control

   

 73. Decizia medicului oncolog curant

   

 74. Deces.

   

 75. Tratament

   

  Doza recomandată şi mod de administrare: Doza recomandată pentru adulţi este de 800 mg zilnic (câte două comprimate de 200 mg de două ori pe zi).

   

  Perioada de tratament: Conform RCP, tratamentul va continua atât timp cât se observă
  un beneficiu clinic sau până la apariţia unei toxicităţi inacceptabile.

   

  Pacienţii vârstnici: Nu este necesară
  ajustarea dozei la pacienţii vârstnici (peste 65 de
  ani).

   

  Insuficienţă renală: Nu este necesară
  ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală
  uşoară până la moderată. Nu există date privind pacienţii care necesită dializă.

   

  Ajustări ale dozei: În vederea controlului reacţiilor adverse ce pot apărea
  în cursul
  tratamentului se poate impune întreruperea sau reducerea dozei la două comprimate de 200 mg o dată pe zi.

   

  VI.    Monitorizare

   

  Evaluare clinică, imagistică (ecografie, CT), biochimică, sau în funcţie de simptomatologie.

   

  Se recomandă monitorizarea periodică a electrocardiogramei şi a electroliţilor (magneziu, potasiu, calciu) în timpul tratamentului cu sorafenibum la pacienţi cunoscuţi cu sau care pot dezvolta prelungirea intervalului QTc, precum pacienţii cu sindrom de interval QT prelungit congenital, pacienţii trataţi cu doze cumulative mari de antraciline, pacienţii trataţi cu anumite medicamente antiaritmice sau alte produse medicamentoase care conduc la prelungirea intervalului QT, precum şi la pacienţii cu tulburări electrolitice cum ar fi hipokaliemie, hipocalcemie sau hipomagneziemie.

   

  Se recomandă supravegherea constantă a tensiunii arteriale în timpul tratamentului cu sorafenibum (și tratarea ei dacă este necesar).

   

  La pacienţii la care se administrează concomitant cu sorafenib, warfarină sau fenprocumon se vor monitoriza în mod constant modificările timpului de protrombină, ale INR-ului sau episoadele hemoragice clinice.

   

   

  VII.

   

  Prescriptori

   

   

  Inițierea    se face    de    către    medicii    din    specialitatea    oncologie    medicală.

   

   

  Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog sau pe baza scrisorii medicale de către medicii de familie desemnați.

   

  C. Definiția afecțiunii: carcinomul tiroidian

   

 76. Indicații:

   

  Tratamentul pacienților cu carcinom tiroidian diferențiat (papilar/folicular/cu celule Hürthle) progresiv, local avansat sau metastatic, refractar la tratamentul cu iod radioactiv

   

 77. Criterii de includere:

   

 78. Diagnostic de carcinom tiroidian diferențiat (papilar/folicular/cu celule Hürthle) confirmat histopatologic, progresiv, local avansat sau metastatic

   

 79. Carcinom tiroidian diferentiat refractar la iod radioactive (IRA) definit ca:

   

 80. prezența unei leziuni fără captarea iodului la o scanare IRA sau

   

 81. administrarea cumulată de IRA ≥ 22,2 GBq sau

   

 82. apariția progresiei după un tratament cu IRA într-un interval de 16 luni de la înrolare sau

   

 83. după două tratamente cu IRA la interval de 16 luni unul față de celălalt

   

 84. Vârstă > 18 ani

   

 85. ECOG 0-2

   

 86. TSH < 0,5 mU/L

   

 87. Leziuni măsurabile conform RECIST

   

 88. Probe biologice care să permită administrarea tratamentului în

   

  condiții de siguranță:

 89. Hb > 9g/dl, Le > 3.000/mm3, N > 1.000/mm3, Tr > 60.000/mm3

   

 90. Probe hepatice: bilirubina totală < 2,5 ori limita superioară a normalului (LSN), transaminaze (AST/SGOT, ALT/SGPT) și fosfataza alcalină < 5 ori

   

 91. Probe renale: clearance al creatininei > 45 ml/min (sau echivalent de creatinină serică < 2 ori LSN)
 92. Valori normale ale TA (<150/90 mmHg)

   

  III. Criterii de excludere:

   

 93. Alte subtipuri de cancere tiroidiene (anaplastic, medular, limfom, sarcom)

   

 94. Insuficiență hepatică severă (Clasa Child-Pugh C)

   

 95. Boala ischemică acută: boală arterială coronariană instabilă sau infarct miocardic recent (in ultimele 6 luni)

   

 96. Hipertensiune arterială necontrolată

   

 97. Sarcină / alaptare

   

 98. Hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi

   

  IV.
  Criterii de modificare a dozei/întrerupere (temporar / definitiv, la latitudinea medicului curant):

   

 99. Toxicitatea cutanată

   

 100. HTA – în cazurile de HTA severă sau persistentă sau de criză hipertensivă chiar sub instituirea terapiei antihipertensive, va fi evaluată necesitatea opririi tratamentului cu sorafenib
 101. Hemoragie – dacă un eveniment hemoragic necesită intervenţie medicală, se recomandă a se lua în considerare oprirea permanentă a tratamentului cu sorafenib
 102. ICC – la pacienţii care dezvoltă ischemie cardiacă şi/sau infarct miocardic se va lua

   

  înconsiderare întreruperea sau încetarea tratamentului cu sorafenib

   

 103. apariția perforației gastro-intestinale impune oprirea terapiei cu sorafenib.

   

 104. ca măsură de precauţie, la pacienţii care suferă intervenţii chirurgicale majore se recomandă întreruperea tratamentului cu sorafenib. Experienţa clinică privind

   

  intervalul de timp până la reiniţierea tratamentului după o intervenţie chirurgicală

   

  majoră este limitată. De aceea, decizia de reluare a tratamentului cu sorafenib

   

  după o intervenţie chirurgicală majoră se va baza pe aprecierea clinică a

   

  procesului de cicatrizare.

   

  V. Durata tratamentului: până la progresia bolii sau apariția toxicităților ce depășesc

   

  beneficiul terapeutic;

   

  VI. Forma de administrare:

   

  Doza: 400 mg x 2/zi p.o.

   

  Tratamentul va continua atât timp cât se observă un beneficiu clinic sau până la apariţia unei toxicităţi inacceptabile.

   

  Pacienţii vârstnici: Nu este
  necesară
  ajustarea dozei la
  pacienţii
  vârstnici (peste 65 de
  ani).

   

  Insuficienţă renală: Nu este
  necesară
  ajustarea dozei la
  pacienţii
  cu
  insuficienţă
  renală uşoară până la moderată. Nu există date privind pacienţii care necesită dializă.

   

  Ajustări ale dozei:
  Se recomandă ca sorafenib să se administreze fără alimente sau cu
  o masă cu conţinut scăzut sau mediu de grăsimi. Dacă pacientul intenţionează să aibă o masă bogată în grăsimi, comprimatele de sorafenib trebuie administrate cu cel puţin 1 oră înainte sau 2 ore după masă. Comprimatele trebuie înghiţite cu un pahar de apă.

   

  Conform RCP, în cazul în care este necesară scăderea dozei în timpul tratamentului

   

  carcinomului tiroidian diferențiat, doza de sorafenib va fi scăzută la 600 mg sorafenib zilnic în doze divizate (două comprimate de 200 mg și un comprimat de 200 mg la interval de douăsprezece ore).

   

  Dacă este necesară scăderea suplimentară a dozei, doza de sorafenib poate fi scăzută la 400 mg zilnic (două comprimate de 200 mg la interval de douăsprezece ore) și în

   

  cazul în care este necesară scăderea ulterioară a dozei la un comprimat de 200 mg o dată pe zi.

   

  După ameliorarea reacțiilor adverse non-hematologice, doza de sorafenib poate fi crescută.

   

  VII.
  Monitorizare : se va monitoriza imagistic, precum și toxicitatea hepatică (AST,
  ALT, bilirubină), TA și EKG (interval QTc)

   

  Se    recomandă    monitorizarea    periodică    a    electrocardiogramei    şi    a    electroliţilor

   

  (magneziu, potasiu, calciu) în timpul tratamentului cu sorafenibum la pacienţi cunoscuţi

   

  cu sau care pot dezvolta prelungirea intervalului QTc, precum pacienţii cu sindrom de interval QT prelungit congenital, pacienţii trataţi cu doze cumulative mari de antraciline, pacienţii trataţi cu anumite medicamente antiaritmice sau alte produse medicamentoase care conduc la prelungirea intervalului QT, precum şi la pacienţii cu tulburări electrolitice

  cum ar fi hipokaliemie, hipocalcemie sau hipomagneziemie.

   

  Se recomandă supravegherea constantă a tensiunii arteriale în timpul tratamentului cu sorafenibum (și tratarea ei dacă este necesar).

   

  La pacienţii la care se administrează concomitant cu sorafenib, warfarină sau

   

  fenprocumon se vor monitoriza în mod constant modificările timpului de protrombină, ale

   

  INR-ului sau episoadele hemoragice clinice.

   

   

  VIII.    Prescriptori:

   

  Inițierea    se    face    de    către medicii    din    specialitatea oncologie

  medicală. Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog sau pe baza scrisorii medicale de către medicii de familie desemnați.