SUCROZĂ

DCI: COMPLEX DE HIDROXID FER (III) SUCROZĂ

Indicaţii

Tratamentul deficitului absolut (feritină serică < 100 ng/mL) sau funcţional de

fier (feritină serică > 100 ng/mL şi saturarea transferinei < 20%) din anemia

(hemoglobină sub 11 g/dL) la pacienţi cu Boala cronică de rinichi (eRFG < 30

mL/min), trataţi sau nu cu agenţi stimulatori ai eritropoiezei (ASE), dacă au fost

excluse alte cauze ale anemiei.

Tratament

Ţinta tratamentului

Ţinta tratamentului este menţinerea hemoglobinei pacientului între 11 şi 12 g/dL,

a indicelui de saturare a transferinei între 20 – 50% şi a feritinei serice între 200

500 ng/ml.

Doze, cale de administrare

1. Bolnavi cu BCR stadiile 4 şi 5 nedializaţi, dializaţi peritoneal sau transplantaţi,

cu deficit relativ sau absolut de fier, dacă tratamentul pe cale orală (200 mg fier

elemental/zi) nu realizează corectarea deficitului funcţional sau relativ de fier

(feritinemie mai mică de 200 ng/mL), se iniţiază administrarea intravenoasă, cu

complex de hidroxid de fier (III) sucroză, în doză de 100 mg/2 săptămâni, timp de

10 săptămâni (1000 mg în total).

2. Bolnavi cu BCR stadiul 5 hemodializaţi, cu deficit relativ sau absolut de fier:

a. Doza iniţială este de 100 – 200 mg de complex de hidroxid de fier (III) sucroză

pe săptămână, timp de 5 10 săptămâni (1000 mg în total) administrat lent pe cale

intravenoasă în ultimele 2 ore ale şedinţei HD.

b. Doza de întreţinere este în funcţie de valorile hemoglobinei şi ale feritinei

serice, respectiv ale indicelui de saturare a transferinei:

i. Dacă hemoglobina creşte >/= 11 g/dL sau cu 0,5 1 g/lună, iar deficitul relativ

sau absolut de fier persistă, se continuă cu doza de 100 mg/săptămână;

ii. Dacă hemoglobina creşte >/= 11 g/dL sau cu 0,5 1 g/lună, iar deficitul relativ

sau absolut de fier dispare, se continuă cu doza de 100 mg la 2 săptămâni;

iii. Dacă hemoglobina se menţine sub 10 g/dL, iar deficitul relativ sau absolut de

fier dispare, se continuă cu doza de 100 mg la 2 săptămâni şi se începe

administrarea de agenţi stimulatori ai eritropoiezei.

iv. Dacă feritina serică creşte peste 500 micrograme/L şi indice de saturare a

transferinei peste 50%, tratamentul intravenos cu fier trebuie întrerupt pentru un

interval de până la 3 luni, atât timp cât nu există semne ale deficitului funcţional de

fier (indice de saturare a transferinei mai mic 20%). La sfârşitul acestui interval,

trebuie reevaluaţi parametrii metabolismului fierului.

v. Dacă feritinemia a scăzut sub 500 micrograme/L şi indicele de saturare a

transferinei sub 50%, administrarea intravenoasă a fierului poate fi reluată, dar cu

doze reduse la 1/4 – 1/2 din doza iniţială.

Monitorizare

1. Hemoglobina trebuie monitorizată la două săptămâni până la atingerea dozei

de întreţinere şi apoi lunar, pe toată durata tratamentului.

2. Indicele de saturare a transferinei şi feritina serică trebuie monitorizate lunar

până la stabilirea dozei de întreţinere şi apoi la trei luni, pe toată durata

tratamentului cu complex de hidroxid de fier (III) sucroză.

Prescriptori

Medici nefrologi, conform protocolului. Bolnavilor dializaţi nu li se pot prescrie

şi elibera reţete prin farmacii cu circuit deschis pentru complex de hidroxid de fier

(III) sucroză, deoarece tratamentul anemiei este inclus în serviciul de dializă.

octombrie 8, 2017