SUNITINIBUM

DCI: SUNITINIBUM

 

 

 1. Indicații:

   

 2. Carcinomul renal (RCC) avansat şi/sau metastatic
 3. Tumorii stromale gastro-intestinale maligne (GIST) nerezecabile şi/sau metastatice după eșecul terapiei cu imatinib mesilat datorită rezistenței sau intoleranţei

   

 4. Criterii de includere pentru indicația – carcinom renal:

   

 5. diagnostic de carcinom cu celule renale clare
 6. pacienți cu stadiu avansat (boala recidivata / metastatica):
 7. care nu au primit tratament sistemic anterior
 8. dupa tratament anterior cu citokine (interferon si / sau interleukina-2) sau nu se califica pentru aceste terapii

   

 9. vârstă > 18 ani
 10. Indice de performanță ECOG 0, 1 sau 2
 11. probe biologice care să permită administrarea medicamentului în condiţii de siguranţă:

   

 12. probe hepatice: bilirubina totală ≤1,5 x LSN, AST sau ALT ≤2 x

  LSN;

   

 13. probe renale: ClCr ≥30 mL/min, proteine urinare=0, urme, sau

  +1 la analiza urinară efectuată pe dipstick, sau <1,0 g la analiza proteinuriei pe 24h;

 14. probe hematologice: număr absolut neutrofile ≥1 x 109/L,
  hemoglobina ≥9 g/dL (5,6 mmol/L), număr de trombocite ≥75 x

   

  109/L

 15. valori normale ale TA (TA sistolică<140mmHg, TA distolică < 90 mmHg).
 16. poate fi administrat la pacienți cu insuficienta hepatica Child-Pugh A sau B

   

  Criterii de includere pentru indicatia – GIST:

   

 17. Diagnostic histopatologic de tumora stromala gastro-intestinala (GIST), confirmat imunohistochimic
 18. Boala metastazată, local avansată sau recidivată (chirurgical nerezecabilă)
 19. Pacienți tratați cu imatinib in prima linie si care au progresat sau nu au tolerat acest tratament
 20. vârstă > 18 ani
 21. Indice de performanță ECOG 0, 1 sau 2
 22. probe biologice care să permită administrarea medicamentului în condiţii de siguranţă:

   

 23. probe hepatice: bilirubina totală ≤1,5 x LSN, AST sau ALT ≤2 x

  LSN;

   

 24. probe renale: ClCr ≥30 mL/min, proteine urinare=0, urme, sau +1 la analiza urinară efectuată pe dipstick, sau <1,0 g la analiza proteinuriei pe 24h;

   

 25. probe hematologice: număr absolut neutrofile ≥1 x 109/L,
  hemoglobina ≥9 g/dL (5,6 mmol/L), număr de trombocite ≥75 x

   

  109/L

 26. valori normale ale TA (TA sistolică<140mmHg, TA distolică < 90 mmHg)
 27. poate fi administrat la pacienți cu insuficienta hepatica Child-Pugh A sau

  B

   

 28. Tratament

  Doze, condiţiile de scădere a dozelor, perioada de tratament

   

 29. Doza recomandată = 50 mg administrată pe cale orală, zilnic timp de 4 săptămâni consecutive, urmat de o perioadă liberă de 2 săptămâni (schema 4/2) pentru un ciclu complet de 6 săptămâni

   

 30. Doza maximă = 75 mg (cu excepţia cazurilor de administrare concomitentă cu inductori puternici de CYP3A4)
 31. Doza minimă = 25 mg

   

 32. Dozele pot fi modificate cu câte 12,5 mg în funcţie de siguranţa şi toleranţa individuală
 33. Doza se reduce la minimum 37,5 mg când se administrează concomitent cu inhibitori puternici de CYP3A4 (de ex. ketoconazol)
 34. Doza se creşte la maximum 87,5 mg când se administrează concomitent cu inductori puternici de CYP3A4 (de ex. rifampicină)
 35. Nu se modifică doza la persoanele vârstnice sau la pacienţi cu insuficienţă hepatică (Clasa Child-Pugh A şi B)
 36. Nu este necesară ajustarea dozei iniţiale în cazul administrării de sunitinib la pacienţii cu disfuncţie renală (uşoară până la severă) sau cu afecţiune renală în

  stadiu terminal care efectuează hemodializă

   

  Durata tratamentului: Tratamentul continuă până la progresia bolii, toxicitate
  semnificativă, retragerea consimţământului sau medicul decide că nu mai există beneficiu clinic;

   

  IV.    Criterii de excludere din tratament:

  a.    Reacții adverse:
  apariţia toxicităţilor inacceptabile din punct de vedere al
  clasificării NCI CTG v 3.0 – 2006

 37. Co-morbidităţi:

   

 38. Hipertensiunea arterială malignă necontrolată medicamentos
 39. Evenimente cardiace prezente în ultimele 12 luni precum
 40. infarct miocardic (inclusiv angina pectorală severă/instabilă)
 41. bypass cu grefă pe artere coronariene/periferice
 42. insuficiență cardiacă congestivă simptomatică
 43. accident cerebrovascular sau atac ischemic tranzitor
 44. embolism pulmonar
 45. Disfuncţie hepatică severă Clasa Child-Pugh C

   


   

  Criterii de excludere:

   

 46. metastaze cerebrale necontrolate neurologic
 47. infarct miocardic acut, angină instabilă, AVC, AIT, TEP, TVP, by-pass coronarian, montare stent coronarian, în ultimele 6 luni
 48. insuficiență cardiacă clasa III sau IV NYHA
 49. hemoragie gastro-intestinală semnificativă, hemoragie cerebrală, hemoptizie în ultimele 6 luni
 50. ulcer peptic activ, boală inflamatorie intestinală, colită ulcerativă sau alte afecțiuni cu risc crescut de perforație, fistulă abdominală, perforație gastro-intestinală sau abces intra-abdominal, în urmă cu o lună
 51. diateze hemoragice, coagulopatii
 52. plăgi dehiscente
 53. fracturi, ulcere, leziuni nevindecate
 54. tratamente anterioare cu agenți anti-VEGF (bevacizumab, sunitinib, sorafenib)
 55. sarcină

   

   

 56. Criterii de întrerupere a tratamentului (temporar / definitv la latitudinea medicului curant)

   

 57. Hipertensiune arterială severă

  Se recomandă întreruperea temporară a terapiei la pacienţii cu hipertensiune severă care nu este controlată prin măsuri medicale. Tratamentul poate fi reluat atunci când se obţine un control adecvat al hipertensiunii.

   

 58. Disfuncţie hepatică severă Clasa Child-Pugh C

   

 59. Manifestări clinice de ICC

   

 60. Fracţie de ejecţie cu 20% sub valoarea de la iniţierea tratamentului și fără dovezi clinice de ICC*
 61. Microangiopatie trombotică

   

 62. Pancreatita

   

 63. Insuficiență hepatică

   

 64. Sindrom nefrotic

   

 65. Formarea unor fistule

   

 66. Intervenţii chirurgicale majore

   

  Se recomandă întreruperea temporară a tratamentului cu sunitinib ca precauţie la pacienţii care vor fi supuşi unor intervenţii chirurgicale majore. Decizia privind reluarea tratamentului cu sunitinib după o intervenţie chirurgicală majoră trebuie luată pe baza evaluării clinice a recuperării după operaţie.

   

 67. Edem angioneurotic determinat de hipersensibilitate

   

 68. Convulsii şi semne/simptome sugestive pentru leucoencefalopatie posterioară reversibilă, precum hipertensiune, cefalee, scăderea atenţiei, deteriorarea funcţiei cognitive şi tulburări de vedere, inclusiv orbire corticală -impun oprirea temporară a sunitinibului; tratamentul poate fi reluat după vindecare, în funcție de decizia medicului curant

   

 69. Fasceită necrozantă

   

 70. Hipoglicemie (se recomandă întreruperea temporară a sunitinibului)

   

  * Se recomandă întreruperea dozei de sunitinib şi/sau reducerea dozei administrate dacă fracţia de ejecţie scade cu 20% din valoarea de la iniţierea tratamentului și nu sunt dovezi clinice de ICC*

   

  VI.    Monitorizarea tratamentului (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate)

   

 71. La iniţierea tratamentului se efectuează examen fizic complet cu măsurarea tensiunii arteriale, hemoleucogramă şi biochimie completă, funcţia tiroidiană (TSH), electrocardiogramă, echocardiografie cu determinarea fracţiei de ejecţie a ventricolului stâng (FEVS) şi examinări imagistice pentru stadializarea bolii

   

 72. Hemoleucograma, biochimia şi TA se monitorizează la începutul fiecărui ciclu terapeutic şi ori de câte ori se consideră necesar (în funcţie de toxicitatea constatată)
 73. Glicemia se monitorizează regulat la pacienții diabetici

   

 74. Pacienţii cărora li se administrează tratament concomitent cu anticoagulante (de exemplu warfarina, acenocumarol) trebuie evaluaţi periodic prin hemoleucogramă completă (trombocite), factori ai coagulării (TP/INR) şi examen fizic

   

 75. Se recomandă monitorizarea atentă a semnelor şi simptomelor clinice de ICC, în special la pacienţii cu factori de risc cardiac şi/sau antecedente de boală arterială coronariană (pentru acești pacienți se recomandă evaluări periodice ale FEVs)

   

 76. Funcţia tiroidiană trebuie evaluată periodic

   

 77. Electrocardiogramă, echocardiografie cu determinarea fracţiei de ejecţie a ventricolului stâng (FEVS) se efectuează pe parcursul tratamentului numai dacă există suspiciune/simptom de afectare de organ

   

 78. Examinările imagistice se efectuează conform standardelor instituţiei

   

  VII.    Prescriptori

   

  Iniţierea se face de către medicii din specialitatea oncologie medicală. Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog sau pe baza scrisorii medicale de către medicii de familie desemnaţi.