TRASTUZUMAB EMTASINE

DCI: TRASTUZUMAB EMTASINE

 

 1. Indicații:

   

  Trastuzumab emtasine ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul pacienţilor
  adulţi cu neoplasm mamar HER2-pozitiv metastatic sau local avansat inoperabil, care au urmat anterior tratament cu trastuzumab şi un taxan*, separat sau în asociere. Pacienţii trebuie:

   

 1. Criterii de excludere/ întrerupere definitiva/temporara (la latitudinea medicului curant):
 2. pacienţi la care a fost întreruptă definitiv administrarea trastuzumab din cauza apariţiei reacţiilor adverse legate de perfuzie (IRR)
 3. afecțiuni cardiace importante (pacienţii cu antecedente de infarct miocardic, angină pectorală care a necesitat tratament medical, cei care au avut sau au ICC (clasa II-IV NYHA), alte cardiomiopatii, aritmie cardiacă care necesită tratament medical, boală valvulară cardiacă semnificativă clinic, hipertensiune arterială slab controlată şi exudat pericardic semnificativ din punct de vedere hemodinamic)
 4. pacienţii care prezintă dispnee de repaus determinată de comorbidităţi
 5. sarcina/alăptare;
 6. Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi
 7. Pacienți diagnosticaţi cu BPI sau pneumonită.
 8. Pacienți diagnosticați hiperplazie regenerativă nodulară a ficatului.

   

  IV. Durata tratamentului: până la progresie sau apariția unor efecte secundare care
  depășesc beneficiul terapeutic.

  V. Schema terapeutică:

   

  Doza recomandată de trastuzumab emtasine este de 3,6 mg /kg greutate corporală, administrată sub formă de perfuzie intravenoasă la fiecare 3 săptămâni (ciclu de tratament la 21 zile), conform instrucţiunilor din RCP produsului.

   

  Modificarea dozei

   

  Tratarea reacţiilor adverse simptomatice poate necesita întreruperea temporară, reducerea dozei sau întreruperea definitivă a tratamentului cu Trastuzumab emtasine, conform instrucţiunilor din RCP produsului.

  După ce s-a efectuat o reducere de doză nu se poate relua creşterea dozei de

  Trastuzumab emtasine.

  Scheme de reducere a dozei:

   

  Schema de

  reducere

  a

  Doza care va trebui administrată

  dozei (Doza

  iniţială este

   

  de 3,6 mg/kg)

     

  Prima reducere a dozei

   

  3 mg/kg

  A doua reducere a dozei

   

  2,4 mg/kg

  Necesitatea

  reducerii

  în

  Întreruperea tratamentului

  continuare a dozei

     

   

  Instrucţiuni de modificare a dozei în cazul transaminazelor crescute (AST/ALT)

   

  Gradul 2 (< 2,5

  Gradul 3 (< 5 până la

  Gradul 4 (< 20 X LSN)

  până la ≤ 5 x LSN)

  ≤ 20 x LSN)

     
         

  Nu este necesară

  Nu se va

  administra

  Se va întrerupe administrarea

  modificarea dozei.

  trastuzumab

  emtasine

  trastuzumab emtasine

   

  până

  când

  AST/ALT

   
   

  revine la grad ≤ 2 (>

   
   

  2,5 până la <5 x LSN);

   
   

  apoi

  se va reduce

   
   

  doza

       

   

  Instrucţiuni de modificare a dozei în cazul hiperbilirubinemiei:

   

  Gradul 2 (< 1,5 până la ≤

   

  Gradul 3 (< 3 până la ≤

  Gradul 4 (< 10 X LSN)

  3 X LSN)

         

  10 X LSN)

               
                           

  Nu

  se

  va

  administra

   

  Nu

  se

  va

  administra

  Se

  va

  întrerupe

  trastuzumab

  emtasine

   

  trastuzumab

  emtasine

  administrarea trastuzumab

  până

  când

  valoarea

   

  până

  când

  valoarea

  emtasine

     

  bilirubinei

  totale revine la

   

  bilirubinei

  totale revine

  la

       

  grad

           

  grad ≤ 1 (>LSN până la

       

  1,5x LSN). Nu este

   

  1,5x LSN); apoi se va

       

  necesară

   

  modificarea

   

  reduce doza

           

  dozei.

                           

  Instrucţiuni de modificare a dozei în cazul trombocitopeniei:

     

  Gradul 3

                 

  Gradul 4

         

  (Numărul trombocitelor: 25000 până la

   

  (Numărul trombocitelor: < 25000/mm3)

  < 50000/mm3)

                         
               

  Nu

  se

  va

  administra

  trastuzumab

   

  Nu se va administra trastuzumab

  emtasine

  până

  când

  numărul

   

  emtasine

   

  până

  când

  numărul

  trombocitelor revine la grad ≤ 1 (de

   

  trombocitelor revine la grad < 1 (de

  exemplu

  numărul

  trombocitelor

   

  exemplu

  numărul

  trombocitelor ≥

  75000/mm3).

  Nu

  este

  necesară

   

  75000/mm3); şi apoi se va reduce doza

   

  modificarea dozei.

   

  Instrucţiuni de modificare a dozei în cazul disfuncţiei ventriculare stângi

   

  FEVS < 40%

  FEVS >

  FEVS 40% până

  FEVS 40% până la

  ICC

   
       

  45%

   

  la

  45% şi

  ≤ 45% şi scăderea

  simptomat

           

  scăderea este <

  este ≥ 10% puncte

  ică

   
           

  10% puncte sub

  sub

  valoarea

     
           

  valoarea iniţială

  iniţială

         

  Nu

  se

  va

  Se

  va

  Se

  va

  continua

  Nu se va administra

  Se

  va

  administra

   

  continua

  tratamentul

  cu

  trastuzumab

   

  întrerupe

   

  trastuzumab

  tratame

  trastuzumab

  emtasine.

   

  administrar

  emtasine.

   

  ntul

  cu

  emtasine.

   

  Se

  va

  repeta

  ea

   

  Se

  va

  repeta

  trastuzu

  Se

  va

   

  repeta

  evaluarea

  FEVS

  trastuzuma

  evaluarea

  FEVS

  mab

   

  evaluarea

  FEVS

  într-un interval de 3

  b emtasine.

  într-un interval de

  emtasin

  într-un interval de

  săptămâni.

  Dacă

     

  3

  săptămâni.

  e.

   

  3 săptămâni.

  valoarea FEVS nu a

     

  Dacă se confirmă

             

  revenit

  cu

  10%

     

  valoarea FEVS <

             

  puncte din valoarea

     

  40%,

  se va

             

  iniţială,

  se

  va

     

  întrerupe

               

  întrerupe

       

  administrarea

             

  administrarea

       

  trastuzumab

             

  trastuzumab

       

  emtasine.

               

  emtasine.

       

  Neuropatie periferică

                     

   

  Administrarea trastuzumab emtasine trebuie întreruptă temporar la pacienţii care prezintă neuropatie periferică de grad 3 sau 4 până la revenirea la ≤ gradul 2. La reluarea administrării se poate lua în considerare o reducere a dozei conform schemei de reducere a dozei.

   

  Pacienţi vârstnici

   

  Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu vârsta ≥ 65 de ani. Nu sunt date suficiente pentru a stabili siguranţa şi eficacitatea la pacienţii cu vârsta ≥ 75 de ani, deoarece datele provenite de la acest subgrup sunt limitate. Analizele farmacocinetice populaţionale indică faptul că vârsta nu are un efect clinic semnificativ asupra farmacocineticii trastuzumab emtasine.

   

  Pacienţii cu insuficienţă renală

   

  Nu este necesară ajustarea dozei iniţiale la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară sau moderată. O potenţială necesitate de ajustare a dozei la pacienţii cu insuficienţă renală severă nu poate fi determinată din cauza datelor insuficiente şi de aceea, pacienţii cu insuficienţă renală severă trebuie monitorizaţi cu atenţie.

   

  Pacienţii cu insuficienţă hepatică

   

  Siguranţa şi eficacitatea la pacienţii cu insuficienţă hepatică nu au fost studiate. Nu se pot face recomandări specifice privind dozele.

   

  IV. Întreruperea tratamentului

   

  În cazul progresiei bolii (răspunsul terapeutic se va evalua prin metode imagistice

   

  periodic). Se recomandă întreruperea tratamentului conform schemelor de modificare a dozei din RCP produsului, precum si în următoarele situaţii:

   

 • sarcina/alăptare;
 • pacienţii care prezintă dispnee de repaus determinată de complicaţiile malignităţii avansate sau a comorbidităţilor

   

 • decizia medicului oncolog curant
 • decesul pacientului

   

  VII. Monitorizare:

   

 • Funcţia cardiacă trebuie evaluată la inițierea tratamentului și monitorizată pe parcursul acestuia, ori de câte ori este nevoie, inclusiv după încheierea tratamentului.
 • Evaluare imagistică periodică

   

  VIII. Prescriptori: medici specialiști Oncologie medicală